BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA
wg Świadków Jehowy - JEZUS

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy często powracają w swoich publikacjach do tematów, które już wcześniej omawiali. Tym razem powraca temat BIBLIJNEGO PUNKTU WIDZENIA. Chodzi o osobę Jezusa Chrystusa. Jeśli Świadkowie Jehowy podejmują temat, to w takim razie należy stawić czoła zarzutom stawianym przez nich. W tej publikacji czytamy:

Przebudźcie się! grudzień 2013
Grudzień 2013
Przebudźcie się! grudzień 2013 Przebudźcie się! grudzień 2013
str.10

Czy rzeczywiście Biblia przedstawia Jezusa, tak jak Go przedstawiają Świadkowie Jehowy?

Przebudźcie się! grudzień 2013
Grudzień 2013
Przebudźcie się! grudzień 2013
str.10

Świadkowie Jehowy przemilczają fakt, iż Jezus jest nie tylko Bogiem, ale również człowiekiem. Taka jest nasza wiara:

Dogmatyka KatolickaDogmatyka Katolicka str.61
Zobacz:

Przypomnijmy rzecz oczywistą dla chrześcijan: Jezus będąc na ziemi dwa tysiące lat temu, był i jest teraz: Bogiem i Człowiekiem. Jeśli chodzi o twierdzenie, że Jezus jest "równy Bogu", to np. w Liturgii Kościoła jest to jasno sprecyzowane:

MSZAŁ RZYMSKI MSZAŁ RZYMSKI
Poznań 1986
MSZAŁ RZYMSKIzob.

Jakoś Świadkowie Jehowy nie chcą w swojej publikacji podać konkretnie, na czym ta równość rzeczywiście polega. Dalej czytamy w PRZEBUDŹCIE SIĘ!:

Przebudźcie się! grudzień 2013
Grudzień 2013
Przebudźcie się! grudzień 2013
str.10

Świadkowie Jehowy w swojej argumentacji do walki z Bóstwem Chrystusa, bo tak należy to precyzyjnie nazwać, używają cytatów, które mówią o Jego prawdziwym człowieczeństwie. Cytują m.in. Jana 14:28. Zobaczmy:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

J 14, 28

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Anonimowi redaktorzy tej publikacji doskonale o tym wiedzą. Biblia Tysiąclecia jest dostępna i można sprawdzić przypisy. Natomiast jeśli chodzi o J 1,18:

Przebudźcie się! grudzień 2013
Grudzień 2013
Przebudźcie się! grudzień 2013
str.10

Świadkowie Jehowy w tym wersecie dodali słowo "człowiek", mimo, że brak go w tekście greckim. Jest to o tyle istotne, bo werset ten w całości mówi nam o Bóstwie Chrystusa. Słowo "człowiek" potrzebne było Świadkom Jehowy właśnie do tego typu twierdzenia: "A przecież Jezusa widziało mnóstwo ludzi". A skoro "żaden człowiek nigdy nie widział Boga", to Jezus będąc na ziemi wg Świadków Jehowy, Bogiem nie był. Jednak tekst grecki Nowego Testamentu nie pozostawia złudzeń:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

J 1, 18

Grecko-polski Nowy Testamentstr.393

Potwierdza to wydany przez Towarzystwo Strażnica

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

J 1, 18

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.402
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.403

W prawej szpalcie widzimy więc słowo man. W lewej szpalcie powinno być słowo antropos, a jednak go nie ma. Czytelnik Przekładu Nowego Świata nawet nie wie, że słowo "człowiek" (ang. man) zostało dodane, bo nawet w angielskiej wersji nie umieszczono go w nawiasie kwadratowym:

New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures
wyd.1984
New World Translation of the Holy Scripturesstr.1282

Świadkowie Jehowy w tej publikacji PRZEBUDŹCIE SIĘ! manipulują w ten sposób, iż cytują bowiem tylko pół wersetu, by uzasadnić wcześniej założoną tezę (Chrystus nie jest Bogiem). Jest rzeczą oczywistą, że w tym momencie nie podadzą w swoim dowodzeniu drugiej części wersetu:

J 1, 18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Zob. też:

następny "dowód", że Jezus nie był Bogiem:

Przebudźcie się! grudzień 2013
Grudzień 2013
Przebudźcie się! grudzień 2013
str.10

Ten argument jest niepoważny. To tak, jakby powiedzieć, że ja (autor piszący te słowa) nie jestem człowiekiem, bo jestem tylko... "synem człowieczym". Wyrażenie, że Jezus jest Synem Bożym w świetle Pisma Świętego oznacza, że jest On Bogiem, bo zrodzony z Boga jest Bogiem. Czy nazwanie Jezusa Synem przeczy Bóstwu Jezusa? Nie! Jeśli Ojciec jest wieczny i jest Bogiem, to również Syn musi być wieczny, a zatem jest jest Bogiem (J 1,1.18; Rz 9,5; Tt 2,13; 1J 5,20). Nie może istnieć wieczny Ojciec bez swego jednorodzonego Syna. Chrystus jest zrodzony (Hbr 1,5), a nie stworzony, współistotny Ojcu. Zrodzony z Boga jest Bogiem.

Jak można napisać, że św. Jan, jeden z "pierwszych naśladowców", na którego powołują się Świadkowie Jehowy, nie uważał Jezusa za Boga? Czyżby Świadkowie Jehowy nie zauważyli, co napisał on na początku swojej Ewangelii:

J 1, 1-3

Grecko-polski Nowy Testamentstr.391
Zob. więcej:

Przebudźcie się! grudzień 2013
str.10

Kolejny absurdalny zarzut. Kto uczy, że Bóg miał literalną żonę i dzieci?

Przebudźcie się! grudzień 2013
str.10

Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że Jezus został "stworzony bezpośrednio przez Boga".

Zob. więcej:

Świadkowie Jehowy pytają:

Przebudźcie się! grudzień 2013
Grudzień 2013
Przebudźcie się! grudzień 2013 Przebudźcie się! grudzień 2013
str.11

Uroczystość Bożego Narodzenia nie jest rocznicą, lecz pamiątką narodzenia Zbawiciela. Natomiast sama data jest tylko symboliczna. Nikt tego nie ukrywa. Można o tym przeczytać w:

Encyklopedia Katolicka Encyklopedia Katolicka
Lublin 1989
Encyklopedia Katolicka>
szpalta 866
Encyklopedia Katolicka
szpalta 866

Cała więc dywagacja Świadków Jehowy o zimie, gołym niebie, pasterzach, o drżeniu z powodu deszczów, o nieodpowiedniej porze roku itd., nie mają kompletnie żadnego znaczenia:

Przebudźcie się! grudzień 2013
Grudzień 2013
Przebudźcie się! grudzień 2013
str.11

Świadkowie Jehowy w krytyce Bożego Narodzenia poszli jeszcze dalej. Aby za wszelką cenę zaprzeczyć, że Jezus nie mógł się urodzić w grudniu (tylko po co na siłę to udowadniać?), Świadkowie Jehowy wstawili w Łk 2, 8 słowa, których nie ma w oryginale:

Przebudźcie się! grudzień 2013
Grudzień 2013
Przebudźcie się! grudzień 2013
str.11

Sprawdźmy w oryginale:

Łk 2, 8

Grecko-polski Nowy Testamentstr.247

Nie ma "gołego nieba", nie ma więc tematu, bo i sama data 25 grudnia jest symboliczna. Ale wiadomo, publikacja jest z grudnia, więc Świadkowie Jehowy na swój specyficzny sposób "obchodzą" Boże Narodzenie.

Zob. też:

Przebudźcie się! grudzień 2013
Grudzień 2013
Przebudźcie się! grudzień 2013
str.11

Mt 16, 21

Grecko-polski Nowy Testamentstr.78

Biblia w tym miejscu nie mówi, jak chcą Świadkowie Jehowy, że Jezus zostanie "trzeciego dnia wskrzeszony", lecz mówi, że "trzeciego dnia zmartwychwstanie".

Jezus zmartwychwstał czy został wskrzeszony? W jaki sposób Jezus ukazał się 500 braciom?

1 Kor15, 6

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Czy Pan Jezus mógł być jednocześnie w kilku miejscach? Czy już wówczas mógł być wszechobecny?

Mt 16, 21

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy nie wierzą, że Pan Jezus ma moc sam powstać z grobu. Dlatego mają takie, a nie inne tłumaczenie tego wersetu. Właściwie, to zadajmy pytanie, dlaczego Świadkowie Jehowy w ogóle mówią o rzekomym wskrzeszeniu przez Boga, skoro uczą, że:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
wyd.1990
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.144

Jeśli Bóg usunął ciało Jezusa, a ono przecież było martwe i złożone do grobu, to co w takim razie Bóg wskrzesił z martwych? Grób był przecież pusty. To tak jakby najpierw opróżnić lodówkę, a potem powiedzieć komuś: idź weź sobie z lodówki, to czy tamto. Otwiera lodówkę, a tam pusto. No chyba, że Świadkowie Jehowy uważają, iż usunięcie przez Boga martwego ciała to... 'wskrzeszenie'. A Jezus po prostu:

Mt 28, 6

Grecko-polski Nowy Testamentstr.143
Zob. też:
Przebudźcie się! grudzień 2013
Grudzień 2013
Przebudźcie się! grudzień 2013
str.11

Biblia milczy o rzekomym przeobrażaniu ziemi w raj. Zarówno Psalm 36 jak i Objawienie 21 nic nie wspomina o tym. Natomiast jest inna obietnica:

Mt 25, 34

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

J 12, 26

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Łk 23, 43

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Przebudźcie się! grudzień 2013
Grudzień 2013
Przebudźcie się! grudzień 2013
str.11

Jak czytaliśmy powyżej, takiej "cudownej biblijnej obietnicy" w Biblii po prostu nie ma. Nie ma też nic o "Ojcu, Bogu Wszechmocnym, Jehowie". Takie wyrażenie w ogóle nie pada w Nowym Testamencie.

Więcej na temat Ps 37; Mt 5,5

Zob.:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024