"Ludzie wiele razy zapowiadali
koniec świata"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2021-08-06

W jednej z publikacji Świadków Jehowy możemy znaleźć ciekawe stwierdzenie o przepowiadaniu końca świata przez jakiś ludzi:

Strażnica Nr 2 2021Strażnica Nr 2 2021 Strażnica Nr 2 2021str.16

Ciekawe, którzy to ludzie zapowiadali koniec świata i nic takiego się nie wydarzyło? Z tej publikacji nie możemy się jednak dowiedzieć, któż to taki. Na szczęście papier pamięta:

Przebudźcie się! LXVII Nr 9
LXVII Nr 9
(1986 r.)
Strażnica 1978 Nr 7
1978 Nr 7
Przebudźcie się! LXVII Nr 9
str.7
Strażnica 1978 Nr 7
str.6
Przebudźcie się! 8 kwietnia 19938 kwietnia 1993 Przebudźcie się! 8 kwietnia 1993str.2
Przebudźcie się! 8 kwietnia 1993str.4

A teraz zobaczmy te "przypuszczalne daty" i przypomnijmy tym Świadkom Jehowy, którzy o tym nie chcą pamiętać:

Nadszedł Czas Nadszedł Czas Nadszedł Czaswyd.1889 Nadszedł Czas
Nadszedł Czasstr.101
"Niechaj przeto rzecz ta nie zdaje się być dziwną, że jak w poprzednich rozdziałach przedstawiliśmy dowody, ustanawianie Królestwa Bożego już się rozpoczęło i obejmuje władzę, według proroctw, od R. P. 1878 i że 'walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego' (Obj. 16:14), która zakończy się w 1914 r kompletnym obaleniem obecnej władzy, już się rozpoczęła."

Dokonana Tajemnica Dokonana Tajemnicawyd.1925 Dokonana Tajemnica Dokonana Tajemnica
Dokonana Tajemnicastr.152

Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą
wyd.1920
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrąstr.59
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrąstr.60
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrąstr.76

Przebudźcie się! Nr 11 lata 1960-1969
Przebudźcie się! Nr 11 lata 1960-1969
Przebudźcie się! Nr 11 lata 1960-1969str.12 Przebudźcie się! Nr 11 lata 1960-1969str.12
Przebudźcie się! Nr 11 lata 1960-1969
str.13
Przebudźcie się! Nr 11 lata 1960-1969
str.13
Przebudźcie się! Nr 11 lata 1960-1969
str.13
Przebudźcie się! Nr 11 lata 1960-1969
str.14
„Mówi ona [Biblia] jednak także i o tym, że pewna grupa ludzi miała obwieszczać sprawiedliwe rządy Boże, nadto mówi o wojnie, którą Bóg ma prowadzić przeciwko wszelkiemu złu, o raju, w który ma być potem przekształcona cała ziemia, oraz o tym, że w owym raju nie będzie śmierci. Wszystko to według Biblii, ma się urzeczywistnić w XX wieku”
(...)
„Biblia przepowiada, że ten niebiański rząd, który objął już władzę, właśnie w XX wieku oczyści ziemię z wszelkiego zła”
(...)
„że również inne szczegóły, podane w wyżej przytoczonych rozdziałach Biblii, wypełnią się w XX w.? A jeśli tak, to:”
(...)
„O jakim dniu mówił Jezus? Czy o wybuchu trzeciej wojny światowej? Nie. Sofoniasz nazywa ten dzień w 2 rozdziale, wierszu 3 (NW), dniem »gniewu Jehowy«. W 16 rozdziale Objawienia, wierszach 14 i 16 (Kow) określono go jako wielki dzień Boga Wszechmogącego, zwany »po hebrajsku Armagedon«. Wojna ta zostanie stoczona w XX wieku. Proroctwo o niej spełni się tak dokładnie, jak się spełniły proroctwa o wojnach światowych, głodach, trzęsieniach ziemi itd. Proroctwo to wypełni się za życia obecnego pokolenia” (s. 13);
„Nie wolno dziś marnować czasu na bezowocne sprawy, ale trzeba pilnie zważać na proroctwa biblijne dotyczące XX w., aby dostąpić życia wiecznego w nowym świecie Bożym” (s.14)

(Narody mają poznać, że Ja jestem Jehowa - jak?
Narody mają poznać...
Narody mają poznać, że Ja jestem Jehowa - jak?
zob.
Narody mają poznać, że Ja jestem Jehowa - jak?
wyd.1974
Dokonana Tajemnica
Narody mają poznać, że Ja jestem Jehowa - jak?
str.143
„Już wkrótce, jeszcze w naszym XX wieku, rozgorzeje "walka w dzień Jahwe" przeciw współczesnemu odpowiednikowi Jeruzalem, to znaczy przeciw chrześcijaństwu.” („Narody mają poznać, że Ja jestem Jehowa - jak?” wyd.1974, s. 143)

Strażnica 1969 Nr 5
Strażnica 1969 Nr 5
Strażnica 1969 Nr 5
str.5
Strażnica 1969 Nr 5
str.8
Zobacz więcej:

Strażnica Nr 2 2021Strażnica Nr 2 2021 Strażnica Nr 2 2021str.7
Strażnica Nr 2 2021str.7 Strażnica Nr 2 2021str.7

Pan Jezus przestrzega m.in. przed fałszywymi prorokami, których możemy poznać po ich owocach:

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia

Mt 7, 15-20

Biblia Tysiąclecia Mt 7, 15-20 Biblia Tysiąclecia Mt 7, 15-20
Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzewyd.2019 Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze

Mt 7, 15-20

Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzestr.107
Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzestr.109

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Mt 7, 15-20 Edycja św. Pawłastr.2148
Edycja św. Pawłastr.2148

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022