Kiedy została zburzona starożytna Jerozolima? (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

W tej publikacji wydanej przez Towarzystwo Strażnica, Świadkowie Jehowy nie pierwszy już raz podejmują temat daty zburzenia starożytnej Jerozolimy. Tym razem możemy przeczytać artykuł:

Strażnica 1 października 2011
1 października 2011
Strażnica 1 października 2011
Strażnica 1 października 2011
str.26
Strażnica 1 października 2011
1 października 2011
Strażnica 1 października 2011
Strażnica 1 października 2011
str.26

Owszem, Świadkowie Jehowy będą "ustalać" rok zburzenia Jerozolimy, ale na swój sposób. Na początku należy zauważyć, iż w Biblii nie ma żadnych dat, na których można by się oprzeć. Biblia musi współpracować z historykami i wzajemnie się uzupełniać. Świadkowie Jehowy wybiórczo odnoszą się do historyków i wyznaczonych przez nich dat. Jedne przyjmują, a gdy jakaś data nie pasuje do z góry założonej tezy, odrzucają.

Jak to czynią, możemy przeczytać artykuły Jana Lewandowskiego. Autor m.in. pisze:

"Dla Świadków Jehowy rok 607 ma wyjątkowo doniosłe znaczenie. Na bazie roku 607 Świadkowie Jehowy wyznaczają bowiem rok 1914, który w ich chronologii jest rokiem kluczowym, decydującym wręcz o całym być albo nie być ich eschatologii (por. książkę Świadków Jehowy pt. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, str. 140-141). Rok 1914 wyliczony przez Świadków Jehowy na bazie roku 607 jest dla nich rokiem w którym miała rozpocząć się niewidzialna obecność Jezusa, a także początek dni ostatnich (Będziesz mógł..., str. 148-54)."
"Jeśli jednak rok 607 jest błędny i nieprawidłowy, to cała reszta w eschatologii Strażnicy również będzie błędna i nieprawidłowa, wliczając w to głównie wykalkulowany na podstawie roku 607 rok 1914, a także doktrynę dni ostatnich i ideę niewidzialnej Paruzji Jezusa, które u Świadków Jehowy są nierozłącznie z tym rokiem związane." (zob.).
Zob.:

Wg Świadków Jehowy, kiedy jest im to potrzebne, to okazuje się, że chronologia archeologów i historyków jest godna podkreślenia:

Strażnica 1 października 2011str.28

i babilońskie tabliczki klinowe się nie mylą. No i jest kluczowa data wyznaczona przez historyków:

Strażnica 1 października 2011str.28
Strażnica 1 października 2011str.28

Strażnica stwierdza, iż tabliczka, która wyznacza datę 539 przed Chr. zawiera "błędne informacje dotyczące pozycji ciał niebieskich", to dlaczego więc uznaje datę 539 przed Chr. za kluczową, skoro przy wyznaczaniu zarówno daty 539 jak i 587 użyto tabliczek astronomicznych?

Pojawia się też inna data:

Strażnica 1 października 2011str.28

Skoro jest "kluczowa data" i rok 537 przed Chr., to teraz można dodać 70 lat i wyjdzie Świadkom Jehowy 607 rok:

Strażnica 1 października 2011str.28
Strażnica 1 października 2011str.29

Świadkowie Jehowy zapominają, że w Biblii nie ma ŻADNEJ "daty kluczowej". W Biblii nie ma roku 607 przed Chr. Świadkom Jehowy potrzebna jest jednak historyczna "data kluczowa" i jakby "wklejają" ją do Biblii, by wykazać prawdziwość własnej chronologii biblijnej. Wg Świadków Jehowy, kiedy pojawia się "data kluczowa", to historycy nie mylą się. Ale kiedy pojawia się problem z inną datą, jak 587 przed Chr.(rok zburzenia Jerozolimy), to okazuje się, że:

Strażnica 1 października 2011 Strażnica 1 października 2011str.29

Świadkowie Jehowy podważają autorytet historyków, jak Berossos (str.29) albo Klaudiusza Ptolemeusza (str.30). I nagle się okazuje, że Ptolemeusz kogoś tam pominął w swojej chronologii:

Strażnica 1 października 2011str.30 Strażnica 1 października 2011
str.31
Strażnica 1 października 2011str.30

Zobaczmy, jak Towarzystwo Strażnica potraktowało Ptolemeusza, który ominął jedynie królów, którzy panowali zaledwie parę miesięcy:

tabela tabela tabela
"Jeśli Strażnica podważa wiarygodność Ptolemeusza oraz Berossusa, to powinna podać, która z tych wszystkich wymienionych osób w tabelce popiera ich chronologię. Bo niestety ŻADNA. A nawet sam Flawiusz w swoim dziele "Przeciw Apionowi" wyraźnie stwierdza, iż Jerozolima przestała istnieć przez 50 lat (a więc od roku 587 do roku 537). Znakomicie obala to argumentację Strażnicy w kwestii roku zburzenia Jerozolimy.
W dziele "Przeciw Apionowi" 1:20-21, aby przekonać się, że Flawiusz potwierdza fakt, powołując się na Beresosa, że Cyrus pokonał Babilon po około 46-47 latach od zburzenia świątyni (wystarczy zsumować lata królów babilońskich we fragmencie 1:20,145-150). Dalej Flawiusz pisze o wyżej wymienionym fragmencie dotyczącym długości panowania królów babilońskich: "Relacja ta odpowiada prawdzie i pozostaje w zgodności z naszymi księgami. Napisano w nich bowiem, że Nabuchodonozor w osiemnastym roku swego panowania zniszczył nasz Przybytek, który przez pięćdziesiąt lat przestał istnieć" 1:21,154. Chodzi tu oczywiście o okres między zburzeniem świątyni a położeniem fundamentów pod nią, w drugim roku po przybyciu wygnańców (Ezd 3:8-10), to jest w 535 r. Zauważmy, że 50 lat wstecz daje nam w przybliżeniu 586, a nie 607 r., jako rok zburzenia świątyni. Dalej Flawiusz przedstawia fakty z kroniki fenickiej i wymienia długości panowania królów i sędziów fenickich. Według tych wyliczeń między 7-ym rokiem Nabuchodonozora a dojściem do władzy Cyrusa są 54 lata (por. 1:21,156-160). Jakkolwiek wyliczenia Flawiusza w tym fragmencie nie są dobrze uzgodnione z jego wcześniejszymi 50 latami nieistnienia przybytku (zob. wyżej) - występuje różnica kilku lat, to fragment ten też potwierdza fakt, że pomiędzy zburzeniem świątyni przez Nabuchodonozora w 19-ym roku jego panowania a 1-ym rokiem Cyrusa przybliżony okres 50 lat uzyskamy tylko wtedy, gdy przyjmiemy 586 r. za rok zburzenia świątyni" (Włodzimierz Bednarski ROK 607 PRZED CHRYSTUSEM"
Przeciw Apionowi Przeciw Apionowi
wyd.2010
Przeciw Apionowi
Przeciw Apionowistr.48
Przeciw Apionowistr.49
Przeciw Apionowistr.50

Dla Świadków Jehowy Berossos i Ptolemeusz nie są wiarygodni. Czy aby na pewno?

Kwestia czasów pogan Kwestia czasów pogan
"Fundacja Słowo nadziei"
Kwestia czasów poganstr.36
Kwestia czasów poganstr.37
Kwestia czasów poganstr.38
Kwestia czasów poganstr.39

Warto porównać klasyczną chronologię babilońską z chronologią Świadków Jehowy:

chronologia babilońska
"I jedna uwaga. Na wykresie powyższym (z braku miejsca) nie naniosłem informacji, że Nabonidus panował w koregencji z Belshazarrem od 4 roku jego panowania, do końca (czyli 539). Na powyższym wykresie nie zamieściłem też informacji, że między majem a czerwcem 556 roku panował (2 miesiące) Labashi Marduk [niżej Świadkowie Jehowy podają, że panował on 9 miesięcy, nie 2]. Teraz to odnotowuję. Również na poniższym wykresie, gdzie rozrysuję lata panowania królów Babilonu wedle datacji Strażnicy również z braku miejsca na wykresie nie zaznaczę danych tyczących się czasu panowania Labashi Marduka i Belshazarra. Świadkowie Jehowy uznają jednak fakt ich panowania (z tą małą różnicą o jakiej przed chwilą wspomniałem, która polega na tym, że Świadkowie Jehowy podają, że Labashi Marduk panował 9 miesięcy, a nie 2)."

Chronologia Strażnicy:

chronologia strażnicy
"Jak widać w chronologii przyjmowanej wedle danych samej Strażnicy istnieje luka 19 lat (między rokiem 581 a 560/562) jaka wytworzyła się pomiędzy panowaniem królów Nabuchodonozora i Marduka (który był następcą tego pierwszego). Już na samym początku naszych rozważań zauważamy więc rzecz wręcz sensacyjną, mianowicie, że chronologia babilońska rozrysowana wedle danych podawanych w publikacjach Świadków Jehowy jest tak wadliwa i nieprawidłowa, że nawet samym Świadkom Jehowy się ona "rozjeżdża", nie dając się "ustawić". Już tylko po tym widać, że coś jest nie tak z chronologią Strażnicy." (Jan Lewandowski "Czy Nabuchodonozor zburzył Jerozolimę w 607 r. p.n.e. (cz.II)")

Strażnica 1 października 2011
1 października 2011
Strażnica 1 października 2011
zob. przypisy
str.31

Więc podsumujmy: Strażnica 1 października 2011
str.31

Ta informacja jest zgodna z prawdą.
Strażnica 1 października 2011
str.31

Chronologia biblijna wyraźnie wskazuje, że spustoszenie Jerozolimy nastąpiło 587/586 przed Chr. Zobacz cz.VII i VIII:
Strażnica 1 października 2011
str.31

Ponieważ jest to godne zaufania.
Strażnica 1 października 2011
str.31

Zobaczmy do książki:
Kwestia czasów pogan Kwestia czasów pogan
"Fundacja Słowo nadziei"
Kwestia czasów poganstr.50
Kwestia czasów pogan Kwestia czasów poganstr.51
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021