"Przytwierdziliście do pala"???

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2017-01-20

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Dz 2, 23

ed. Święty Paweł
str.2392

Świadkowie Jehowy w roku 1936 wprowadzili nową naukę. Przestali uczyć o ukrzyżowaniu Pana Jezusa i zaczęli twierdzić, że Pan Jezus nie umarł na krzyżu, lecz na pionowym palu. Podobno znalazły się niezbite dowody:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegozob. wyd.1995 Strażnica 15 maja 199515 maja 1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.200 Strażnica 15 maja 1995str.20

Jak naprawdę wyglądają dowody i co "wykazała" książka Bogactwo wydana przez Towarzystwo Strażnica:

Bogactwo
Bogactwo
wyd.1936
Bogactwostr.23 Bogactwostr.125
Zobacz więcej:

Skoro znalazły się "dowody", to jest rzeczą oczywistą, że w Biblii Świadków Jehowy, tzw. Przekładzie Nowego Świata, musiał się pojawić "pal", najpierw w angielskiej wersji:

The New World Translation of the Holy Scriptures The New World Translation of the Holy Scriptures The New World Translation of the Holy Scriptures1984

Dz 2, 23

The New World Translation of the Holy Scriptures
str.1315
The New World Translation of the Holy Scriptures The New World Translation of the Holy Scriptures The New World Translation of the Holy Scriptures2013

Dz 2, 23

The New World Translation of the Holy Scriptures
str.1462

Następnie "pal" w polskiej wersji:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Dz 2, 23 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1368

Tutaj musimy się na chwilę zatrzymać. Świadkowie Jehowy twierdzą, iż greckie słowo stauros:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism zob. wyd. 2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.153

To "później", to z pewnością od IV w. przed Chr. w górę, aż do dzisiaj. Z chwilą pojawienia się kary stosowanej przez Rzymian poprzez ukrzyżowanie, słowo stauros nabrało dodatkowego znaczenia:

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskistr.562

Świadkowie w swojej Biblii w miejscach, gdzie występuje gr. słowo stauros, powstawiali słowo "pal". Jest jednak takie miejsce w Piśmie Świętym, w Dziejach Apostolskich 2, 23, gdzie nie występuje słowo greckie stauros. A mimo to, Świadkowie Jehowy wstawili słowo "pal". Przypomnijmy:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Dz 2, 23 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1368

Sprawdźmy w tekście greckim Nowego Testamentu:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Dz 2, 23

Grecko-polski Nowy Testamentstr.512
Grecko-polski Nowy Testamentstr.513

Brak słowa stauros potwierdza wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Dz 2, 23

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.526

W lewej szpalcie brak jest słowa stauros. Świadkowie Jehowy poszli dalej. W swoim przekładzie po grecku, wstawili do wersetu właśnie słowo ksylo, by potwierdzić swoje nauczanie o palu:

The New World Translation of the Holy Scriptures The New World Translation of the Holy Scriptures The New World Translation of the Holy Scriptures1984

Dz 2, 23

The New World Translation of the Holy Scriptures
str.1357

Jest to jawna ingerencja w tekst grecki Nowego Testamentu. Słów "se ksylo" nie ma jednak w oryginalnym tekście greckim. Użyte tam greckie słowo prospeksantes:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.513

(pochodzące od wyrazu prospegnumi) znaczy tylko „przytwierdzić” albo „ukrzyżować”. Dlatego też Świadkowie Jehowy musieli dodać frazę „do pala”, aby potwierdzić swoją naukę. W przeciwnym razie wersja z "ukrzyżowaniem", byłaby dla Towarzystwa Strażnica bardzo niewygodna i nie do przyjęcia po roku 1936.

Wielki Słownik Grecko-Polski wydany przez oficynę wydawniczą Vocatio podaje, iż słowo prospegnumi występuje tylko raz w Nowym Testamencie i oznacza przybijać, przytwierdzać, krzyżować. Zauważmy, że znów nie ma nic o palu!

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskistr.533

Bardzo ciekawie wygląda również etymologia, czyli pochodzenie tego wyrazu. Otóż składa on się z dwóch członów: wyrazu pros oraz pegnumi.

Wyraz pros jest przyimkiem a więc posiada wiele znaczeń, z pośród których najważniejsze to: do, ku, dla, blisko, obok, koło, przy, na, pod, u:

Wielki Słownik Grecko-Polskistr.526 Wielki Słownik Grecko-Polskistr.526

Jednak nie to jest najważniejsze, ale przyjrzyjmy się drugiemu członowi wyrazu. Słowo bowiem pegnumi oznacza zatykać, zatknąć, spajać, budować, rozbijać namiot i występuje w Biblii jeden raz:

Wielki Słownik Grecko-Polski
str.491

Hbr 8, 2

Wielki Słownik Grecko-Polskistr.1050

Z własnego doświadczenia wiemy, iż aby coś zbudować potrzeba przynajmniej dwóch elementów. Czyżby więc wyraz ten sugerował konstrukcję krzyża? Bo przecież pala nie trzeba budować! To pojedyncza belka. Krzyż natomiast składa się z dwóch belek i te dwie belki trzeba tak zbić, by powstał krzyż, aby skazaniec mógł na nim umrzeć.


Dz 2, 23

ed. Święty Paweł
str.2392

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021