Dzień Zmarłych i "samochód Strażnicy"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2015-10-31

W jednej ze swoich publikacji Świadkowie Jehowy wspominają "samochód Strażnicy", na którym był zamontowany megafon:

Strażnica luty 2016LUTY 2016 Strażnica luty 2016 Strażnica luty 2016str.31

Świadkowie Jehowy chwalą się, że jeździli samochodem z megafonem od cmentarza do cmentarza w szczególny "Dzień" i głosili swoje nauki:

Strażnica luty 2016LUTY 2016 Strażnica luty 2016str.32

O jaki szczególny "Dzień" chodzi Świadkom Jehowy? Piszą o jakimś "Dniu Zmarłych". Z kontekstu jednak wynika, iż prawdopodobnie chodzi 2 listopada, ponieważ w tych dniach duża liczba osób odwiedza groby swoich bliskich. Kościół katolicki w tym czasie nie obchodzi "Dnia Zmarłych", lecz Dzień Zaduszny, który jest Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych:

"1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. (...) Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. (...) Kult Świętych pomnaża cześć Pana Boga. Świętych Pańskich czcimy ze względu na Pana Boga, którego oni "reprezentują"."
"Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". To wspomnienie wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon). On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada. (...) Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi więc o których nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563), w osobnym dekrecie o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł prawdę, że duszom w czyśćcu możemy pomagać. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc w tym dniu prośby przed tron Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne."
Więcej:

W Strażnicy w języku polskim Świadkowie Jehowy nazywają Dniem Zmarłych, natomiast w języku angielskim:

Watchtower February 2016FEBRUARY 2016 Watchtower February 2016str.32
tłumacz
tłumacz

"All Souls' Day" - Dzień wszystkich dusz. Natomiast Uroczystość Wszystkich Świętych to:

tłumacz

Jeżeli chodzi o Dzień Zaduszny (Zaduszki), to nie jest to "Dzień Zmarłych", lecz "Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych".


Sakramenty Sakramentalia Błogosławieństwazob. Sakramenty Sakramentalia BłogosławieństwaPallottinum, Poznań 1991
Sakramenty Sakramentalia Błogosławieństwa
str.275
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum

Mk 12, 26-27

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Przy tego rodzaju wspomnieniach z przeszłości nie mogło zabraknąć wątku o dobrym świeckim i niedobrym księdzu. Ksiądz podburzał tłum, a burmistrz - a jakże - wysłuchał cały program i jeszcze przyjął literaturę:

Strażnica luty 2016LUTY 2016 Strażnica luty 2016str.32

Świadkowie Jehowy dla dopełnienia całego zdarzenia mogli jeszcze dodać, iż burmistrz po otrzymaniu stosownej literatury z "prawdami biblijnymi" rozpoczął bezpłatne studium biblijne. Mielibyśmy wtedy pełny obraz.

Należy jeszcze zwrócić uwagę na niestosowność zachowania się Świadków Jehowy. 1 listopada jest uroczystością Wszystkich Świętych, jest dniem radości, a Dzień Zaduszny jest dniem zadumy i wspomnieniem tych, którzy już odeszli. Otóż ludzie przychodzą na cmentarz, by zapalić znicze i pomodlić się za dusze zmarłych. Chcą się pomodlić w ciszy i w skupieniu. A tutaj nagle pojawia się "samochód Strażnicy" z megafonem, ze swoją nachalną propagandą.

Strażnica luty 2016LUTY 2016 Strażnica luty 2016str.32

Czy takie niegodne zachowanie jest dla Świadków Jehowy powodem do dumy? Na szczęście długo "samochód Strażnicy" nie pojeździł po Brazylii, bo w roku 1941 został sprzedany:

Strażnica luty 2016LUTY 2016 Strażnica luty 2016str.32

Świadkowie Jehowy a szkoła wyd.1990 Świadkowie Jehowy a szkołastr.19 Świadkowie Jehowy a szkołastr.20

Świadkowie Jehowy w swoim stylu cytują tylko to, co jest im potrzebne w danej chwili. Wstawili znak (...) oraz nie zacytowali istotnego fragmentu, który wyjaśnia cały kontekst. Zobaczmy:

Słownik mitów i tradycji kultury
Słownik mitów...
zob. PIW 1987
Słownik mitów i tradycji kultury
Słownik mitów i tradycji kultury
str.1320

A więc Świadkowie Jehowy nie zacytowali poprawnej nazwy Dnia Zadusznego 'Przypomnienie wszystkich wiernych zmarłych' oraz, to co jest istotne, a więc informacji, że wprowadzenie Dnia Zadusznego miało zastąpić pogańskie uroczystości ku czci zmarłych utrzymujące się jeszcze wówczas w całej Europie. Nie zacytowano również ważnej informacji, iż w Dzień Zaduszny jest wspólna modlitwa za zmarłych.

Inną manipulacją w publikacji Świadków Jehowy jest zestawienie informacji o Zaduszkach i Wszystkich Świętych, a obok rysunek dyni:

Świadkowie Jehowy a szkoła wyd.1990 Świadkowie Jehowy a szkołastr.20

Uroczystość Wszystkich Świętych nie ma nic wspólnego z dynią i Halloween.

Zob.:
Liturgika Liturgia i czaszob. Liturgika Liturgia i czasPallottinum, Poznań 1991
Liturgika Liturgia i czas
str.165
Liturgika Liturgia i czas
str.166

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024