W kogo uwierzyli starsi?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2015-08-14

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

J 11, 26

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy w jednej ze swoich publikacji ukazują czytających Biblię, zapewne podczas "wielkiego ucisku". Żadnych dodatkowych Strażnic czy książek. Tylko Biblia. Jest jeszcze widoczny tablet. Ciekawe w jaki sposób jest ładowany, skoro nie ma prądu:

Strażnica 15 października 2015 15 października 2015 str.9

Z zamieszczonego obrazka możemy wnioskować, że mają w ręce Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (kolor okładki). Czy Świadkowie Jehowy w swojej Biblii mogą dopatrzeć się prawdy? Przyjrzyjmy się wersetowi Dz 14, 23. Czy celowo wstawili tam słowo "Jehowa", by wmówić czytelnikowi, że starsi uwierzyli w... "Jehowę":

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Dzieje 14:23 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1388

Oni nie uwierzyli w "Jehowę", lecz uwierzyli w Jezusa. To po pierwsze. Po drugie, w tekście oryginalnym Nowego Testamentu nie ma słowa "Jehowa". Ten werset nie jest również cytatem ze Starego Testamentu. Jest natomiast kyrios, co poświadcza wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Dz 14, 23

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.594
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.13

Jak widzimy, jedynym argumentem do wstawienia słowa Jehowa do wersetu 23 jest przekład hebrajski, oznaczony jako J7, który jako pierwszy pochodzi dopiero z 1599 roku:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)zob. wyd.1969 zob. The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.29
"Pisma Greckie w języku hebrajskim. W 1599 Elias Hutter z Norymbergii, Niemcy, wydał swoje tłumaczenie całości Chrześcijańskich Pism Greckich. Była to pierwsza kompletna wersja wszystkich ksiąg kanonicznych Chrześcijańskich Pism Greckich w języku hebrajskim, stanowiąca część wydanej przez Huttera w 1599 roku Poligloty Nowego Testamentu. (Kopia jest dostępna w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej)".

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Dz 14, 23

Grecko-polski Nowy Testamentstr.596
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Dz 14, 23 Edycja św. Pawła
str.2419
Edycja św. Pawła
str.2420

Nie jest więc prawdą, że najpierw uwierzyli w "Jehowę". Uwierzyli w PANA, w Jezusa Chrystusa. O tym mówi nam Nowy Testament. Należy też przy okazji zapytać się Świadków Jehowy czy praktykują "nakładanie rąk", kiedy mianują swoich starszych zboru oraz czy przed tą czynnością modlą się i poszczą?

Nikt z Apostołów, starszych czy ich następców, nie uwierzył w "Jehowę" i nikt "Jehowy" nie głosił. Natomiast w Nowym Testamencie jest mowa o wierze w Jezusa:

Dz 16, 9-32

Edycja św. Pawła
str.2425

Dz 15, 22-27

Edycja św. Pawła Edycja św. Pawła
str.2422

Dz 8, 4-13

Edycja św. Pawła
str.2405

Rz 15, 15-21

Edycja św. Pawła
str.2484

2 Kor 4, 3-5

Edycja św. Pawła
str.2519

Od początku Ewangelii wiadome było, kim jest Jezus:

Łk 2, 8-11

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
str.2260

Ps 7, 9-10 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1133
Jer 17, 9-10 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1739

Ap 2, 18-19.23

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2695
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2696
Zobacz:

Rz 10, 9-13

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2475
Zobacz:

Flp 2, 9-11

Edycja św. Pawła Edycja św. Pawła
str.2561
Zobacz:

Kiedy zapukają do nas Świadkowie Jehowy, można dostosować się do polecenia św. Jana, Apostoła:

2 J 7-11

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2683
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2684
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024