"Ludzie niegodziwi i oszuści"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2021-01-15

Na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy możemy znaleźć taki oto "Poranny program duchowy", który przedstawia w tym przypadku, Robert Luccioni:

Strażnica jw.org

ROBERT LUCCIONI - Pomocnik Komitetu Wydawniczego

Robert Luccioni Robert Luccioni Robert Luccioni Robert Luccioni

Fragment wypowiedzi, który ma na celu walkę z Bóstwem Jezusa Chrystusa:

Ludzie niegodziwi i oszuści przekręcali też słowa Jezusa. Zobaczmy na przykład Jana 5:18. Czytamy tu: „Od tej chwili Żydzi tym bardziej chcieli go zabić, bo nie tylko naruszał szabat, ale też stawiał siebie na równi z Bogiem, nazywając Go swoim Ojcem”. A zatem przekręcali słowa Jezusa, oskarżając Go o to, że stawiał siebie na równi z Bogiem. Jezus nigdy nie powiedział, że jest równy Bogu. Mówił, że jest Synem Bożym. Zaznaczył też, Ojciec jest większy niż ja. Ale oni ciągle wypaczali i przekręcali słowa Jezusa, żeby wyglądało na to, że uważa się za równego Bogu. A gdybyś Ty wiele razy słyszał coś takiego? Nie słyszałeś tego bezpośrednio z ust Jezusa, tylko tę wypaczoną relację. Ojej, czy On naprawdę tak powiedział? Jeśli tak, to nie było to właściwe. Przecież nikt nie jest równy Bogu.

Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym twierdzeniom Roberta Luccioniego:

Ludzie niegodziwi i oszuści przekręcali też słowa Jezusa. Zobaczmy na przykład Jana 5:18. Czytamy tu: „Od tej chwili Żydzi tym bardziej chcieli go zabić, bo nie tylko naruszał szabat, ale też stawiał siebie na równi z Bogiem, nazywając Go swoim Ojcem”. A zatem przekręcali słowa Jezusa, oskarżając Go o to, że stawiał siebie na równi z Bogiem.

Robert Luccioni najpierw nazwał Żydów "ludźmi niegodziwymi" oraz "oszustami" i oskarżył ich, że to oni przekręcali słowa Jezusa. Ale to nie jest prawdą. Żydzi nie oskarżali Jezusa, że "stawiał siebie na równi z Bogiem", lecz są to słowa św. Jana. Sprawdźmy jak jest naprawdę napisane w Ewangelii wg św. Jana:

ed. Święty Paweł ed. Święty PawełŚwięty Paweł ed. Święty Paweł2008 ed. Święty Paweł

J 5, 15-18

ed. Święty Paweł
str.2341

Tekst jest jednoznaczny. Pan Jezus uzdrawiał w szabat i za to Żydzi zaczęli Go prześladować. Następnie Jezus ukazuje swoją równość z Ojcem: "Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam". Ojciec działa w wieczności, a Jezus również działa jako Bóg-człowiek tu na ziemi. Słowa w w.18 nie wypowiadają Żydzi, lecz św. Jan, dla którego Bóstwo Jezusa jest istotą jego Ewangelii.

ed. Święty Paweł
str.2341

J 5, 19

ed. Święty Paweł
str.2341
ed. Święty Paweł
str.2342
ed. Święty Paweł
str.2341
ed. Święty Paweł
str.2342

Ewangelia Według Świętego JanaEw. wg św. Jana Ewangelia Według Świętego JanaCzęść I Ewangelia Według Świętego Janawyd.2010 Ewangelia Według Świętego Jana

J 5, 16-19

Ewangelia Według Świętego Jana
str.510
Ewangelia Według Świętego Jana
str.514
Ewangelia Według Świętego Jana
Ewangelia Według Świętego Jana
Ewangelia Według Świętego Jana
str.517

Robert Luccioni Robert Luccioni Robert Luccioni
Jezus nigdy nie powiedział, że jest równy Bogu.

Jezus Boga nazywał swoim Ojcem, a ze swoim Ojcem stanowi jedno. Zobaczmy J 10, 30:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
J 10, 27-33 Edycja św. Pawła
str.2359

Tutaj mamy konkretną wypowiedź Żydów, a nie jak wcześniej Robert Luccioni chciał słowa św. Jana włożyć Żydom do ust.

Edycja św. Pawłastr.2359
Edycja św. Pawłastr.2360
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

J 10, 23-39

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandstr.334 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandstr.335
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandstr.334
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandstr.335

Robert Luccioni Robert Luccioni Robert Luccioni
Mówił, że jest Synem Bożym.

Jeśli Jezus mówił, że Jest Synem Bożym, to tym bardziej przyznał się, iż wraz ze swoim Ojcem ma tę samą boską naturę. Dlaczego? Bo zrodzony z Boga jest Bogiem. Podobnie możemy powiedzieć, iż zrodzony z człowieka jest człowiekiem. Człowiek rodzi człowieka, pies rodzi psa, kot kota, a w naszym przypadku, Bóg zrodził Boga (nie stworzył).

Zobacz:
Jezus jako Syn Boży  Jezus jako Syn Boży
Lublin 2007
Jezus jako Syn Boży Jezus jako Syn Boży
Jezus jako Syn Boży
str.54
Jezus jako Syn Boży
Jezus jako Syn Boży
Jezus jako Syn Boży
str.57
Zobacz:

Robert Luccioni Robert Luccioni Robert Luccioni
Zaznaczył też, Ojciec jest większy niż ja.

Słowa z J 14, 28 nie przeczą boskości Chrystusa, lecz mówią o Jego człowieczeństwie. Syn Boży oprócz boskiej natury, przyjął dodatkowo ludzką. A o tym Rober Luccioni z pewnością w swoim wystąpieniu nie wspomni. "Chwała Syna, równa chwale Ojca (J 8,24; J 17,5-24), została w czasie ziemskiego bytowania przesłonięta (J 1,14). Chrystus jako człowiek jest niższy od Ojca." (zob. przypis w BT)

J 14, 28

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandstr.353

Robert Luccioni Robert Luccioni Robert Luccioni
Ale oni ciągle wypaczali i przekręcali słowa Jezusa, żeby wyglądało na to, że uważa się za równego Bogu.

Kto oni? Żydzi? Żydzi w tym przypadku niczego nie wypaczali i nie przekręcali. Mamy jasno napisane w Piśmie Świętym, co Żydzi mówili, jakie zarzuty stawiali Jezusowi i w jaki sposób Jezus odpowiadał na te zarzuty. Mamy też relację św. Jana, którą opisał w swojej Ewangelii w J 5, 18 jaka jest prawda.


Robert Luccioni Robert Luccioni Robert Luccioni
A gdybyś Ty wiele razy słyszał coś takiego? Nie słyszałeś tego bezpośrednio z ust Jezusa, tylko tę wypaczoną relację. Ojej, czy On naprawdę tak powiedział? Jeśli tak, to nie było to właściwe.

Robert Luccioni chce wmówić swoim słuchaczom coś, czego nie ma w Piśmie Świętym. Zadaje on pytanie: a gdybyś Ty wiele razy słyszał coś takiego?. Właśnie słucham Roberta Luccioniego i jestem zniesmaczony takim sposobem argumentacji, który nie ma nic wspólnego z prawdą. Poza tym, nie muszę być naocznym świadkiem Jezusa i zarazem słuchaczem na żywo Jego słów. Mamy od tego Ewangelię, która jasno stwierdza, kim jest Jezus Chrystus. Jest Synem Bożym, zrodzony z istoty Ojca oraz zrodzony z Maryi Panny jako człowiek. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Świadkowie Jehowy do walki z boskością Syna Bożego, używają wersetów dotyczących Jego człowieczeństwa. To jest wprost nieprawdopodobne. Jak można coś takiego robić?

Zobacz:

Robert Luccioni Robert Luccioni Robert Luccioni
Przecież nikt nie jest równy Bogu.

My jako ludzie, nie. Ale Jezus Chrystus, tak. W swej boskiej naturze jest równy swemu Ojcu, co sam stwierdził. Jeśli słów Pana Jezusa nie będziemy czytać przez okulary Strażnicy, to wszystko będzie jasne.

Gdyby Pan Jezus dzisiaj przemawiał do Świadków Jehowy tak jak kiedyś przemawiał do Żydów, to też porwaliby kamienie, żeby Go ukamienować? Ponieważ jednak obecnie nie potrafią Go dosięgnąć swoimi kamieniami, to przynajmniej próbują wszelkimi sposobami odebrać Mu Bóstwo.

Bóstwo Chrystusa istotą Ewangelii Bóstwo Chrystusa istotą EwangeliiKraków 1910 Bóstwo Chrystusa istotą Ewangelii Bóstwo Chrystusa istotą Ewangelii
Bóstwo Chrystusa istotą Ewangeliistr.7
Zobacz:
Bóstwo Chrystusa istotą Ewangeliistr.8
Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiek Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiekLublin 1959 Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiek Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiek
Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiekstr.61

Zobaczmy jak Żydzi zareagowali na słowa Jezusa "Ja i Ojciec jedno jesteśmy". Czy Jezus wyparł się swojej boskości (jedno z Ojcem), czy może jednak potwierdził swoją boską naturę i jak zareagowali na to Żydzi:

Ewangelia Według Świętego JanaEw. wg św. Jana Ewangelia Według Świętego JanaCzęść I Ewangelia Według Świętego Janawyd.2010 Ewangelia Według Świętego Jana

J 10, 30-39

Ewangelia Według Świętego Jana
str.768
Ewangelia Według Świętego Jana
str.769
Ewangelia Według Świętego Janastr.779
Ewangelia Według Świętego Jana
Ewangelia Według Świętego Jana
Ewangelia Według Świętego Jana
Ewangelia Według Świętego Janastr.783
Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiek Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiekLublin 1959 Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiek Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiek
Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiekstr.92
Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiekstr.93
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021