"PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA"

Autorzy: Piotr Andryszczak
Włodzimierz Bednarski
Marek Kowalski

Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy
Strona internetowa Świadków Jehowy

Bibia Świadków Jehowy wyd 1994 wyd.1994 Bibia Świadków Jehowy wyd 1997 wyd.1997 Bibia Świadków Jehowy wyd 2001 wyd.2001 Bibia Świadków Jehowy wyd 2006 wyd.2006 Bibia Świadków Jehowy wyd 2018 wyd.2018
Piotr Andryszczak
Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych??? Artykuły
Rz 8, 1-2 Odstępstwo pisarzy biblijnych?
Łk 6, 20 Bóstwo Chrystusa a Przekład Nowego Świata
1 Kor 10, 21-22 Johannes Greber a Świadkowie Jehowy
Mk 14, 62 Spirytysta Greber i Biblia Świadków Jehowy przeciwko Maryi?
Mk 1, 3 Natchnione wypowiedzi demonów?
Rz 10, 13 Prawdziwy Pan
Łk 1, 76 "Podawajcie jeden drugiemu"
Łk 17, 16 "Słowo Boże" czy "Słowo Jehowy"?
Początek J 8, 1-11 Komu uwierzył ABRAHAM wg Biblii Świadków Jehowy?
Mt 10, 2 Kol 1,16-17 - "wszystko inne" wg PNŚ?
Iz 9,5 "Gdy ktoś mówi: "Wy macie swoją Biblię""
Mk 2, 20 oraz Łk 5, 35 Jezus "człowiek" w Biblii Świadków Jehowy
Hbr 11, 14-16 "Zanim Abraham stał się, JA JESTEM"
1 P 1, 11 Poprawki w Biblii Świadków Jehowy
Ef 5, 14 Wspaniały czy dobry?
1 Kor 15, 25 Przed kim szedł Jan Chrzciciel?
J 18, 4-8 Przed kim upadł Samarytanin?
2 Kor 13, 5 "Co Pan ci uczynił"
1 J 5, 13-14 PNŚ | Dlaczego tak przetłumaczono?
J 10, 28 Czy Świadkowie Jehowy dopasowali werset w Przekładzie Nowego Świata do swojej nazwy?
Ap 4, 11 ZNISZCZYĆ Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
J 1, 18 Przekład Nowego Świata zrewidowane wydanie angielskie 2013
Łk 22, 17 "Pewien nowoczesny przekład niemiecki"
1 Kor 11, 24-25; Mt 26, 26. 28 "Hosanna"
Flm 1, 16 Dlaczego Świadkowie Jehowy dodali w swojej Biblii słowo "człowiek" w J 1, 18?
Jk 3, 9 Przekład Nowego Świata - porównanie dwóch wydań 1997 - 2018
Hbr 1, 6 Jak Świadkowie Jehowy walczą z boskością Jezusa w Przekładzie Nowego Świata z 2018 roku.
Hbr 1, 5 Przekład Nowego Świata - Ja jestem czy to jestem ja?
Flp 2, 6 raz jeszcze Czy Ojciec i Syn złamali prawo?
Kol 2, 14-15 Czy Jezus Chrystus jest Bogiem i Zbawicielem? Tt 2, 13
1 Kor 11, 2; 2 Tes 2, 15; 3, 6 Rz 9, 5 w Przekładzie Nowego Świata. Z kropką czy bez.
Dz 7, 60 Dlaczego Świadkowie Jehowy usunęli słowo "niewiasta" w swojej nowej Biblii?
Kol 1, 20 Kol 1, 15
Kol 2, 9 Mt 10, 2 jeszcze raz.
1 P 1, 25 Flp 4, 4
1 Kor 10, 4 Ap 5, 14
Iz 33, 24 Hbr 1, 8
1 Kor 10, 16 Dz 13, 48-49; 14, 3. 23
1 Tes 4, 16 raz jeszcze. Ap 19, 13; Ap 19, 16
2 P 3, 18 Mt 25, 46
Dn 9, 19 2 Tm 4, 18
1 Tm 2, 5 Rz 10, 13 - „albowiem”
2 P 1, 1 2 P 3, 18 - spójnik „i”
1 P 1,9 Pwt 30, 16
2 Tm 1, 18 Joz 7, 8
Dz 2, 42 Dz 20, 7
Włodzimierz Bednarski
<i>Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata</i> plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz. 1)
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata</i> plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz. 2)
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata</i> plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz.3)
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata</i> plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz.4)
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata</i> plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz5)
<i>Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata</i> plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz6)
Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 1)
Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 2)
Nawiasy kwadratowe w Biblii Towarzystwa Strażnica (cz. 1
Nawiasy kwadratowe w Biblii Towarzystwa Strażnica (cz. 2)
Trójca Święta w Biblii Świadków Jehowy??? (cz.1)
Trójca Święta w Biblii Świadków Jehowy??? (cz.2)
Osobowość Ducha Świętego w Biblii Świadków Jehowy???
Bóstwo Chrystusa  w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1)
Bóstwo Chrystusa  w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 2)
Cześć dla Chrystusa i modlitwa do Niego w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1)
Cześć dla Chrystusa i modlitwa do Niego w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 2)
Widzialny powrót Jezusa w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1)
Widzialny powrót Jezusa w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 2)
Prymat Piotra w Biblii Świadków Jehowy???
Zalety i wady Przekładu Nowego Świata (cz.1)
Zalety i wady Przekładu Nowego Świata (cz.2)
Zalety i wady Przekładu Nowego Świata (cz.3)
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata - inne niekonsekwencje Towarzystwa Strażnica
Piekło w Biblii Świadków Jehowy???
Czyściec w Biblii Świadków Jehowy???
Dusza nieśmiertelna w Biblii Świadków Jehowy???
Krzyż w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1)
Krzyż w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 2)
Jezus człowiek w Przekładzie Nowego Świata
Specjaliści popierający Przekład Nowego Świata
Czy przekłady na języki narodowe Biblii Świadków Jehowy dokonywane są przez komputer i automatycznego translatora?
Biblia Świadków Jehowy i słup sygnałowy
Maryja w nowej Biblii Świadków Jehowy
The Emphatic Diaglott oraz inne przekłady biblijne uwzględniane przez Przekład Nowego Świata
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata - wersja zrewidowana z roku 2018 (cz.1)
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata - wersja zrewidowana z roku 2018 (cz.2)
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata - wersja zrewidowana z roku 2018 (cz.3)
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata - wersja zrewidowana z roku 2018 (cz.4)
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata - wersja zrewidowana z roku 2018 (cz.5)
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata wydanie z roku 2023
Gdzie można jeszcze w Biblii Świadków Jehowy dostawić słowo Jehowa? (cz. 1)
Gdzie można jeszcze w Biblii Świadków Jehowy dostawić słowo Jehowa? (cz. 2)
Elizeusz Bagiński OCD
Marek Kowalski
Marek Kowalski
Zestawienie
Ks. Janusz Wilk

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024