Czy Świadkowie Jehowy są "apolityczni"?

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy podczas rozmów podkreślają, że nie wtrącają się do polityki. W ich publikacjach można jednak znaleźć różne wypowiedzi na temat "Ligi Narodów" czy ONZ. Nie są to pochwały, lecz krytyka, a więc zajęcie jakiegoś stanowiska. Poniżej kilka przykładów:

Proroctwo Proroctwo Proroctwo
wyd.1929
Proroctwostr.98
Wspaniały finał Objawienia bliski
wyd.1993
Wspaniały finał Objawienia bliski
str.248
Proroctwo Izajasza Proroctwo Izajasza
wyd.2000
Proroctwo Izajaszastr.153
Strażnica 15 września 1988
15 września 1988
Strażnica 15 września 1988
str.6
"W 1958 r. Towarzystwo Strażnica wydało książkę pt. "Bądź wola Twoja na ziemi", będącą ich komentarzem do Księgi Daniela. W języku polskim ukazały się dwie wersje (!) tej książki: krajowa (wyd. 1961) i polonijna (wyd. 1964). Okazuje się, że w edycji polonijnej znajduje się wiele wypowiedzi przeciwko ZSRR, których brak w wersji krajowej. Dziwne to, bo przecież ta krajowa była wydana w ukrytej drukarni, a więc też nie podlegała cenzurze. Można wnioskować, że polscy Świadkowie Jehowy w USA czuli się bezpieczni, a krajowi ze strachu przed prześladowaniem, czy aby nie drażnić władz, okroili książkę. Jest to istne wyrachowanie polityczne, tym bardziej, że książka zajmuje się też komentowaniem politycznych zagrywek USA, Niemiec i ZSRR i innych państw.(...)
Wersja krajowa została w rozdziale 11 pozbawiona czterech paragrafów (krajowa ma 72 paragrafy; polonijna ma 76 paragrafów [w krajowej usunięto treść paragrafów: 27, 51, 55, 66 i z tego powodu od paragrafu 27 treść i numeracja w obu wersjach nie pokrywa się]), jeden bardzo skrócono (paragraf 50), a i w innych pozmieniano wiele! Nadmieniam, że edycja polonijna pokrywa się treścią z wersją angielską." (zob. Świadkowie Jehowy "apolityczni" w "Bądź wola Twoja na ziemi"? Włodzimierz Bednarski

Charakterystyczne zmiany i opuszczenia w rozdziale 11. Oto fotokopie z tych dwóch książek:

Bądź wola Twoja wyd.1964 (wydanie polonijne) Bądź wola Twoja wyd.1961
par.18: Bądź wola Twoja
Bądź wola Twoja
par.18: Bądź wola Twoja

par.24: Bądź wola Twoja par.24: Bądź wola Twoja

par.25: Bądź wola Twoja
Bądź wola Twoja

Bądź wola Twoja
par.25: Bądź wola Twoja Bądź wola Twoja

par.26: Bądź wola Twoja par.26: Bądź wola Twoja

par.29: Bądź wola Twoja par.28: Bądź wola Twoja

par.33: Bądź wola Twoja par.32: Bądź wola Twoja

par.34: Bądź wola Twoja par.33: Bądź wola Twoja
Bądź wola Twoja

par.35: Bądź wola Twoja par.34: Bądź wola Twoja

par.38: Bądź wola Twoja
Bądź wola Twoja
par.37: Bądź wola Twoja
Bądź wola Twoja

par.39: Bądź wola Twoja
Bądź wola Twoja

Bądź wola Twoja
par.38: Bądź wola Twoja Bądź wola Twoja

par.40: Bądź wola Twoja par.39: Bądź wola Twoja

par.44: Bądź wola Twoja par.43: Bądź wola Twoja

par.45: Bądź wola Twoja par.44: Bądź wola Twoja

par.46: Bądź wola Twoja par.45: Bądź wola Twoja

par.47: Bądź wola Twoja par.46: Bądź wola Twoja

par.49: Bądź wola Twoja par.48: Bądź wola Twoja

par.50: Bądź wola Twoja par.49: Bądź wola Twoja
Bądź wola Twoja

par.52: Bądź wola Twoja par.50: Bądź wola Twoja

par.55: Bądź wola Twoja par.52: Bądź wola Twoja

par.62: Bądź wola Twoja par.59: Bądź wola Twoja

par.63: Bądź wola Twoja par.60: Bądź wola Twoja

par.64: Bądź wola Twoja par.61: Bądź wola Twoja

par.65: Bądź wola Twoja
Bądź wola Twoja
par.62: Bądź wola Twoja
Bądź wola Twoja

par.73: Bądź wola Twoja par.69: Bądź wola Twoja
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024