RELIGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
istnieje czy nie istnieje?

Autor: Piotr Andryszczak, Uaktualniono: 2021-06-04

J.F.Rutherford Rząd J.F.Rutherford Rząd J.F.Rutherford Rządwyd.1928 J.F.Rutherford Rząd
J.F.Rutherford Rząd
str.154
Ochrona Ochronawyd.1936 Ochrona Ochrona
Ochrona
str.6
Uleczenie Uleczeniewyd.1938 Uleczenie Uleczenie
Uleczenie
str.11
Strażnica 1 sierpnia 1999
1 sierpnia 1999
Strażnica 1 sierpnia 1999
str.9

Judge Rutherford Uncovers Fifth Column Judge Rutherford Uncovers Fifth Columnwyd.1940 Judge Rutherford Uncovers Fifth Column
Judge Rutherford Uncovers Fifth Column
str.17
"Świadkowie Jehowy nie są sektą, nie religijną organizacją" (Sędzia Rutherford demaskuje piątą kolumnę)

Strażnica 15 października 1998
15 października 1998
Strażnica 15 października 1998
str.25

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegowyd.1995 Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.704
Strażnica 15 lutego 1997
15 lutego 1997
Strażnica 15 lutego 1997
str.27

„Religia chrześcijańska” nie istnieje ORAZ „Religia chrześcijańska” istnieje

Rząd 1928 s. 154 Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego; wyd.1995, str.704
„W ogóle niema czegoś w rodzaju religii chrześcijańskiej „Sam rozsądek podpowiada, że tylko jedna religia może być prawdziwa. (...) Nie wahamy się powiedzieć, że nimi Świadkowie Jehowy
Ochrona 1937 s. 6 Strażnica Nr 4, 1997 s. 27
„Wedle objaśnienia Biblii religia i chrześcijaństwo są z sobą w zupełnej sprzeczności. »Religii« chrześcijańskiej nigdy nie było i nie będzie.” Prawdziwa religia chrześcijańska musi być oparta na prawdzie, a nie na tradycjach i obrzędach zapożyczonych z pogaństwa”

Świadkowie Jehowy nie są „religijną organizacją” ORAZ Świadkowie Jehowy są „religijną organizacją”

Sędzia Rutherford demaskuje piątą kolumnę; wyd.1940 Strażnica Nr 20, 1998 s. 25
„Świadkowie Jehowy nie są sektą, nie religijną organizacją” (s. 17) „W 1989 ROKU ŚWIADKOWIE JEHOWY W POLSCE zostali zarejestrowani jako organizacja religijna

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021