Nawiasy kwadratowe

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2016-12-30

Świadkowie Jehowy w swoich publikacjach omawiając jakiś temat, cytują Pismo Święte i aby uzasadnić swoją tezę, wstawiają w danym wersecie pomiędzy wyrazy nawias. Taki komentarz zmienia w ten sposób zasadniczo sens zdania. Przyjrzyjmy się kilku przykładom:

Strażnica Rok CI [1980] Nr 17
Strażnica Rok CI [1980] Nr 17
Strażnica Rok CI [1980] Nr 17
str.14

Jeżeli w Biblii jest napisane, iż Jezus jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi, to jest pośrednikiem wszystkich, a nie tak, jak chcą Świadkowie Jehowy: "ale nie: wszystkimi ludźmi".

Komentarz do 1 Tm 2, 5-6:

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Tm 2, 5-6

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
str.2595

Strażnica Rok CI [1979] Nr 12
Strażnica Rok C [1979] Nr 12
Strażnica Rok CI [1979] Nr 12
str.14

Wstawienie nawiasów kwadratowych z komentarzem pomiędzy Abrahama, Izaaka i Jakuba, kompletnie zmienia sens zdania. Jest to niedopuszczalne. W ten sposób redaktorzy Strażnicy kodują swoich czytelników. Nieważne co mówi kontekst, ważne jest to, co na ten temat myślą redaktorzy.

Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła
EDYCJA ŚWIĘTEGO PAWŁA
Edycja św. Pawła
wyd.2005

Komentarz do Mt 8, 11:

Edycja św. Pawłastr.372

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2005 Czego naprawdę uczy Biblia
ed. Święty Paweł
str.168

Świadkowie Jehowy swoim komentarzu cytując werset z 1 Jana 5, 14, wstawili nawias kwadratowy ze słowem "Jehowa", by ukryć przed czytelnikiem zasadność modlitwy do Jezusa. Kontekst bowiem mówi o Synu Bożym (w.13).

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

1 J 5, 13-14

ed. Święty Paweł
str.2682

Jest to zgodne ze słowami Pana Jezusa w Ewangelii wg św. Jana:

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.2000

J 14, 13-14

Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1413

Porównajmy:

J 14, 13-14 Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1413
1 J 5, 13-14 ed. Święty Paweł
str.2682

Strażnica Strażnica 2016 Nr 6
Strażnica 2016 Nr 6
Strażnica Strażnica 2016 Nr 6
str.6

Ap 12, 7-10

ed. Święty Paweł
str.2707

W Liście Judy czytamy, iż Jezus jest jedynym Władcą i Panem oraz, że jest odróżniony od Michała. Czyli inna osobą jest Jezus, a inną Michał. Mało tego, Juda pisze o ludziach, którzy wypierają się Jezusa jako Pana:

Judy 3. 9

ed. Święty Paweł
str.2689
ed. Święty Paweł
str.2689

Jezus Chrystus nie jest Archaniołem Michałem, jak chcą Świadkowie Jehowy. Warto przypomnieć, co uczyli Świadkowie Jehowy na temat Michała:

Dokonana Tajemnica
Dokonana Tajemnica
wyd.1925
Dokonana Tajemnica
Watch Tower Bible
Dokonana tajemnicastr.357

A prawda była taka, że Michał z Apokalipsy, to:

Dokonana tajemnicastr.225
     wczoraj:
Dokonana tajemnicastr.225
     dzisiaj:
Strażnica Strażnica 2016 Nr 6
str.6

Apokalipsa św. Janazob. Apokalipsa św. Jana, Edycja św. PawłaEdycja Świętego Pawła Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawławyd.2012

Ap 12, 7

Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła
str.267
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła
str.273
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła
str.274

Strażnica Nr 5 2017Strażnica Nr 5 2017 Strażnica Nr 5 2017 Strażnica Nr 5 2017str.5

Świadkowie Jehowy manipulują czytelnikiem. W jaki sposób? Otóż postawili tezę, iż rzekomo "Biblia nie uczy", że każdy człowiek ma ma anioła stróża, następnie cytują werset, do którego wstawili nawias kwadratowy, który w tym przypadku zmienia zupełnie sens zdania. Słowa w nawiasie kwadratowym mają bowiem sugerować, że dotyczy to wyłącznie "uczniów Chrystusa".

Jeżeli jednak usuniemy nawias kwadratowy, to tekst brzmi zupełnie inaczej:

Mt 18, 10 "Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie."

W starszej wersji Przekładu Nowego Świata w nawiasach kwadratowych było słowo "inne" (ang. other), a w nowszej wersji całkowicie usunięto nawiasy kwadratowe w Kol 1,16-17. Czytelnik teraz nie będzie wiedział, że słowo "inne" (ang. other) zostało dodane do Biblii. Wstawienie słowa "inne" ma na celu pozbawienie boskości Chrystusa i zniżenia Zbawiciela do poziomu stworzenia. Chrystus jest stworzeniem, a nie Stwórcą:

Kol 1,16-17

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2006
New World Translation of the Holy Scriptures str.1468 New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures str.1469 str.1470

Teraz słowo other ("inne") w Przekładzie Nowego Świata "robi" za natchnione. W polskiej wersji od początku nie było nawiasów kwadratowych (Chrześcijańskie Pisma Greckie, wyd.1994, str.259).

Zobacz:

Strażnica 15 LISTOPADA 2001
15 LISTOPADA 2001
Strażnica 15 LISTOPADA 2001
str.6

A cóż to za nowa interpretacja? Zwróćmy uwagę na wyrażenia w nawiasach:

[niebiańską organizację Bożą]
[świat władany przez Szatana]

Tzw. "organizacja Boża", to nowy pomysł Świadków Jehowy. Sami przyznają, że w latach dwudziestych to wyrażenie było czymś zupełnie nowym:

Strażnica 1 września 1998
1 WRZEŚNIA 1998
Strażnica 1 września 1998 Strażnica 1 września 1998
str.8

Katolicki komentarz do Rdz 3, 15:

Księga Rodzaju ed. św. Pawła
Księga Rodzaju ed. św. Pawła
Edycja Świętego Pawła 2013
Księga Rodzaju ed. św. Pawła
   Rdz 3, 15
Księga Rodzaju ed. św. Pawła
str.239
Księga Rodzaju ed. św. Pawła
str.252
Księga Rodzaju ed. św. Pawła
str.253

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008
         Rdz 3, 15
ed. Święty Paweł
str.39
ed. Święty Paweł
str.40

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024