Kim jest Abaddon, anioł otchłani?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-02-02

Świadkowie Jehowy w swojej dawnej literaturze werset z Ap 9, 11, gdzie jest mowa o Abaddonie, odnosili do szatana, diabła. A jak jest dzisiaj?

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.2000

Ap 9, 1. 11

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1614
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1614
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1614

Mały Słownik Teologiczny
Mały Słownik Teologiczny
Mały Słownik Teologiczny
wyd.1960
Mały Słownik Teologiczny
str.1

Świadkowie Jehowy zadają pytanie:

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
str.12

Świadkowie Jehowy w roku 1917 wydali VII tom Wykładów Pisma Świętego p.t. Dokonana Tajemnica, gdzie komentując werset z Ap 9, 11 nauczali, iż Abaddon, "Anioł przepaści", to zły anioł, "Szatan, dyabeł":

Dokonana Tajemnica wyd.1925 Dokonana Tajemnica wyd.1925wyd.1925 Dokonana Tajemnica wyd.1925

Ap 9, 11

Dokonana Tajemnica wyd.1925str.188

Niestety, trwało to do czasu i wymyślono skrajną naukę, nie mającą nic wspólnego z prawdą. Przyszło nowe "Światło" i od tego czasu Świadkowie Jehowy Abaddona utożsamiają z Jehową i z Jezusem Chrystusem:

Światło Tom 1 Światło Tom 1 Światło Tom 1wyd.1930
Światło Tom 1
str.144
Światło Tom 1
str.145

Dokonana Tajemnica, str.188 Światło, str.144-145
"Anioł przepaści (...) Abaddon - jest on "złym" z całą pewnością (...) A po grecku ma na imię Apolijon (...) imię jego Szatan, dyabeł" "Słowo 'Abaddon' pochodzi od hebrajskiego wyrazu 'abad' i odnosi się do Jehowy (...) odnosić do niego [Jezusa]"
Zobacz:

Strażnica 1 maja 1992Strażnica 1 maja 1992 Strażnica 1 maja 1992str.11
Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
str.12
Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
str.12

Świadkowie Jehowy manipulują słowem "Otchłań" (gr. hades), dlatego też w powyższym swoim komentarzu 'skaczą' po wersetach biblijnych, by uzasadnić swoją tezę, iż Jezus jest Abaddonem. Po pierwsze, zauważmy, iż w Ap 9, 11 jest mowa o aniele, a w Ap 1, 18 jest wymienione imię Jezusa, który ma "klucze śmierci i Otchłani" (gr. hades). Po drugie, w Ap 9, 11 to nie imię "anioła otchłani", lecz "anioła czeluści". W Ap 9, 1. 11 nie występuje greckie słowo hades, lecz abyssos, nawet w Przekładzie Nowego Świata po grecku. Porównajmy:

Chrześcijańskie Pisma greckie w przekładzie Nowego Świata
Chrześcijańskie Pisma greckie w przekładzie Nowego Świata
Chrześcijańskie Pisma greckie w przekładzie Nowego Świata
wyd.2008
Ap 1, 18 Chrześcijańskie Pisma greckie w przekładzie Nowego Świata
str.1526
Ap 9, 1 Chrześcijańskie Pisma greckie w przekładzie Nowego Świata
str.1532

Ap 9, 11 Chrześcijańskie Pisma greckie w przekładzie Nowego Świata
str.1533
hades abyssos

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Ap 9, 1

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1185

Ap 9, 11

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1186
Grecko-polski Nowy Testamentstr.1187

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
str.12
Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
str.12

Mamy w tych wersetach różne wyrazy, abyssos i hades:

Ap 20, 1 Chrześcijańskie Pisma greckie w przekładzie Nowego Świata
str.1543
Ap 1, 18 Chrześcijańskie Pisma greckie w przekładzie Nowego Świata
str.1526
abyssos hades

Anioł nie posiada "klucza od otchłani" (Ap 20, 1), lecz klucz "od czeluści". Anioł nie wtrąca do "otchłani" ale do "czeluści". Dwa różne wyrazy i dwa różne znaczenia.

Ap 1, 18

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1161

Otchłań (hebr. Szeol, gr. Hades) - to podziemne (por. Lb 16, 30-33) 'pomieszczenie' dla wszystkich bez wyjątku zmarłych.

Czeluść - (hebr. tehom, gr. abyssos) - to 'miejsce' przebywania demonów.

Ap 20, 1n to "czeluść":

Apokalipsa św. Janazob. Apokalipsa św. Jana, Edycja św. PawłaEdycja Świętego Pawła Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawławyd.2012

Ap 20, 1-3

Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła
str.357
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawłastr.359

Mimo jasnego tekstu greckiego, który przeczy nauce Świadków Jehowy, Świadkowie Jehowy twierdzą, iż Abaddonem jest Jezus Chrystus:

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
str.12

To, że Świadkowie Jehowy utożsamili się z "szarańczą" z Ap 9, 1n, czyli z demonami, nie dziwi, ale przedstawianie Syna Bożego jako szatana jest niebywałe i świadczy o złej woli. Świadkowie Jehowy nie pierwszy raz poniżają Jezusa w Jego boskiej godności. Przypomnijmy, iż Świadkowie Jehowy nauczali, że Abaddon to "Szatan, dyabeł" (Dokonana Tajemnica, str.188), a teraz to Jezus. Nieprawdopodobne twierdzenie.

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Ap 9, 1-3

Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentstr.639

Apokalipsa św. Janazob. Apokalipsa św. Jana, Edycja św. PawłaEdycja Świętego Pawła Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawławyd.2012

Ap 9, 11

Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawłastr.233
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła
str.237

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Ap 9, 11

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
str.2704

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023