"Panie, Ty znasz serca wszystkich"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2015-03-29

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłazob. Edycja św. Pawła zob. Dz 1, 21-26 Edycja św. Pawła
str.2390

Kim jest Pan wymieniony w wersecie 24? Kto może znać serca wszystkich?. Kto mógł wybrać Macieja i dołączyć do grona Dwunastu w miejsce Judasza? Do kogo modlili się zebrani pod przewodnictwem św. Piotra?


Świadkowie Jehowy wbrew greckiemu tekstowi Nowego Testamentu wstawili w swojej Biblii słowo Jehowa. Dlaczego wstawili w tym konkretnym wersecie? Czy dlatego, że pada w nim słowo "modlitwa"? Zaznaczmy też, że fragment ten nie jest cytatem ze Starego Testamentu, który by zawierał tetragram JHWH.

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Dz 1, 23-24
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1367

Świadkowie Jehowy wydali interlinearny przekład międzywierszowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32

Zapoznajmy się więc z oryginalnym greckim tekstem Biblii (lewa szpalta):

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Dz 1, 23-24

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.522

Jak widzimy, jedynym argumentem do wstawienia słowa Jehowa do wersetu 24 jest przekład hebrajski, oznaczony jako J7, który pochodzi dopiero z 1599 roku:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)zob. wyd.1969 zob. The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.29
"Pisma Greckie w języku hebrajskim. W 1599 Elias Hutter z Norymbergii, Niemcy, wydał swoje tłumaczenie całości Chrześcijańskich Pism Greckich. Była to pierwsza kompletna wersja wszystkich ksiąg kanonicznych Chrześcijańskich Pism Greckich w języku hebrajskim, stanowiąca część wydanej przez Huttera w 1599 roku Poligloty Nowego Testamentu. (Kopia jest dostępna w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej)".
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.13

Dlaczego dla Świadków Jehowy ważniejszy jest jakiś przekład hebrajski z roku 1599, a nie sam tekst grecki Nowego Testamentu?

Tekst krytyczny Nestle-Aland i werset 24:

Nestle-Alandzob. zob. zob. Dz 1, 21-26 Nestle-Aland
str.322

W przypisie brak jest komentarza do wersetu 24, co świadczy, że nie ma żadnych wątpliwości:

Nestle-Aland
str.322
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Dz 1, 24

Grecko-polski Nowy Testamentstr.508

Wróćmy do modlitwy i powołania św. Macieja:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłazob. Edycja św. Pawła zob. Dz 1, 21-26 Edycja św. Pawła
str.2390

Świadkowie Jehowy wstawili w swojej Biblii słowo Jehowa do w.24, by ukryć prawdę modlitwy do Pana Jezusa. Z Biblii wiemy, że pierwszy męczennik, św. Szczepan, modlił się do Pana Jezusa:

Dz 7,59-60

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2404

Ap 22,18-21

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2722
Zobacz:

Z Pisma Świętego wiemy też, że Pan Jezus wybrał dwunastu Apostołów

J 6, 68-71

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2347

Dz 1, 1-2

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2389

Jak to jest możliwe, że Jezus powołał na Apostołów swoich uczniów, powołał też na Apostoła św. Pawła:

Rz 1, 1-2

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2457

Dz 9, 15-16

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2407

A nie mógł powołać św. Macieja? Czy to ideologia Strażnicy zadecydowała, że Świadkowie Jehowy wstawili słowo Jehowa do Dz 1, 24, by pozbawić boskości Jezusa i ukryć modlitwę do Niego?


Jest jeszcze inny argument świadczący, że w Dz 1, 24 była to modlitwa do Jezusa. Po pierwsze, jak już wiemy, Pan Jezus wybrał dwunastu apostołów, wybrał św. Pawła a teraz wybiera w miejsce Judasza św. Macieja:

Dz 1, 24

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2390

Pan Jezus będąc Bogiem, zna serca wszystkich:

Dz 1, 24

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2390

Bowiem w innych miejscach Pisma Świętego czytamy:

J 2, 24-25

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2336

Któż może znać myśli człowieka? Tylko Bóg, Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek:

Łk 6, 8

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2271

Mk 2, 8

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2216

Jezus będący Synem Bożym zna nasze wnętrze i odda według naszych czynów:

Ap 2, 18-19.23

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2295
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2296
Ps 7, 9-10 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1133
Jer 17, 9-10 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1739

Rz 10, 9-13

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2475
Zobacz:

J 2, 24-25 Dz 1, 24
"Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje." "I tak się pomodlili: «Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą»."

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023