"Czy należy czcić narzędzie zbrodni?"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-04-17

Świadkowie Jehowy na swojej stronie internetowej zadają pytanie:

strona internetowa Świadków Jehowy strona internetowa Świadków Jehowy strona internetowa Świadków Jehowy

Na zdjęciu jest pokazana osoba, która trzyma różaniec. Na początku różańca jest krzyż. Więc to wykorzystano. Świadkowie Jehowy nie czczą krzyża, dlaczego? Wszystko zależy jak rozumiemy cześć oddawaną Krzyżowi.

strona internetowa Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy wcześniej mieli zupełne inne zdanie na temat ukrzyżowania Jezusa. Najpierw zobaczmy, w jaki sposób Świadkowie Jehowy przedstawiali węża miedzianego:

Fotodrama StworzeniaFOTODRAMA STWORZENIA Fotodrama Stworzeniawyd.1914 Fotodrama Stworzeniastr.34

Na czym został zawieszony?

Fotodrama StworzeniaZłoty Wiek 1 maja 1929 Fotodrama Stworzeniastr.132

Ta publikacja potwierdza śmierć Jezusa na krzyżu, co jest faktem biblijnym, a potwierdza to historia świecka:

Pojednanie
zob.
Pojednanie
zob.
Pojednanie
wyd.1928
Strażnica 1 maja 1989
str.117

To co Świadkowie Jehowy uczą o krzyżu, nie ma żadnego znaczenia.


Świadkowie Jehowy w jednej ze swoich publikacji zadają pytanie:

Strażnica 1 maja 1989Strażnica 1 maja 1989 Strażnica 1 maja 1989str.25

Nie jest prawdą, że Jezusa i pozostałych skazańców stracono na palach, ponieważ umarł na krzyżu, co jest faktem biblijnym i potwierdza to historia świecka, jak możemy przeczytać powyżej w ich publikacji.

"Przejdźmy do pytania dla Pana najważniejszego: Dlaczego oddajemy cześć krzyżowi? Świadkowie Jehowy powiadają, że to perwersja otaczać czcią narzędzie zbrodni. Ale przecież my nie czcimy krzyża jako narzędzia zbrodni, czcimy go jako narzędzie naszego zbawienia. Gdyby zastrzelono bliską mi osobę, rewolwer byłby tylko i wyłącznie narzędziem zbrodni. Natomiast Pan Jezus umarł nie tylko dlatego, że ludzie podjęli zbrodniczą decyzję zamordowania Go. Umarł, bo sam chciał oddać za nas swoje życie, bo po to przecież przyszedł na tę ziemię: "Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja je od siebie oddaję! Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Takie przykazanie otrzymałem od Ojca mego" (J 10,17n). "Dręczono Go, gdyż sam dał się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich" -- prorokuje Izajasz (53,7).

Nie tylko umarł dlatego, że sam chciał, ale również w sposób, w jaki chciał. Otóż chciał dokonać naszego zbawienia na drzewie krzyża. W ten sposób odzyskaliśmy -- i to ponadobficie -- utracone w raju drzewo życia. Natomiast sam kształt tego narzędzia naszego zbawienia przypomina nieustannie, że dokonało się na nim dzieło powszechnego pojednania: belka pionowa wskazuje, że na krzyżu Zbawiciel przywrócił naszą łączność z niebem, zaś rozciągnięte na krzyżu ramiona -- że im więcej zwrócimy się ku Ukrzyżowanemu, tym więcej wzajemnie dla siebie będziemy braćmi i siostrami. Z kolei ciężar krzyża, tak boleśnie odczuty przez naszego Pana w drodze na Kalwarię, obrazuje straszliwy ciężar naszych grzechów.

I jeszcze pytanie ostatnie: Czy godzi się czcić krzyż, który jest tylko przedmiotem? Ale przecież, jeśli oddajemy cześć krzyżowi, to wyłącznie dlatego, że chcemy w ten sposób uczcić ukrzyżowanego na nim Zbawiciela! Podobnie jak kiedy całuję świętą Ewangelię, to przecież nie papier całuję, ale oddaję cześć słowu zbawienia, a w ostatecznym wymiarze -- samemu Zbawicielowi." (Pogr. moje)
Zobacz więcej:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001wyd.2001
Strażnica Marzec 2020str.155

Św. Paweł w swoim liście na pewno dzisiaj by nie odnosił swoich słów do Krzyża Chrystusowego, ponieważ Krzyż nie jest dla katolików bałwanem, bożkiem, któremu oddaje się boską cześć. Na temat samego Krzyża, św. Paweł miał zupełnie inne zdanie niż współcześni głosiciele Strażnicy:

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Ga 6, 14

ed. Święty Paweł
str.2544

1 Kor 1, 18. 22-23

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
str.2490
Zobacz:
Strażnica Marzec 2020str.156

A do czego mieli pierwsi chrześcijanie używać krzyża? Przecież mieli ich pełno naokoło. Rzymianie wciąż krzyżowali przestępców. Skąd ta nienawiść u Świadkowie Jehowy do Krzyża Chrystusowego, by czuć do niego odrazę?

Strażnica Marzec 2020str.156
Strażnica 15 maja 1995Strażnica 15 maja 1995 Strażnica 15 maja 1995str.20
Zobacz więcej:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024