LASKARZE czyli laską po głowie

Autor: Piotr Andryszczak

Czy Świadkowie Jehowy używali kiedyś przemocy wobec innych? Tak! Mamy taki przykład. W obronie własnej. Uzasadnienie używania przemocy w obronie własnej ma całkowite poparcie w Słowie Bożym, mając przy tym pochwałę Wszechmogącego:

Strażnica 15 września 1939
15 września 1939
Strażnica 15 września 1939
str.279
Strażnica 15 września 1939
str.280
"Czy Pismo Święte pochwala gdy chrześcijanin broni się przed bezprawną napaścią i używa siły, by taką napaść odeprzeć? Samoobrona to prawo każdego człowieka do odparcia ataku, a używa on takiej siły, jaka wydaje mu się konieczna do ochrony samego siebie przed doznaniem krzywdy na własnej osobie bądź przed uszkodzeniem swojej własności. To samo prawo do samoobrony może być przez niego zastosowane do obrony osób z najbliższego otoczenia czyli bliskich przyjaciół, swoich braci. Takie jest prawo narodów czy państw, ale prawo to nie zasadza się na tradycji ani na przemyśleniach samego człowieka, lecz znajduje całkowite poparcie w Słowie Bożym."
Strażnica 15 września 1939
str.282
"Porządkowi w Madison Square Garden wyposażeni byli w lekkie laski, co pomagało w ich identyfikacji. Zagrażali im awanturnicy, a teraz posiadanie przez nich owych lasek okazało się bardzo pożądane dla ich własnej ochrony przed brutalną napaścią. Zgodnie z prawem światowym oraz prawem Bożym, gdy komuś grozi uszkodzenie ciała, ma uzasadnione prawo do uzbrojenia się w celu samoobrony. - Neh. 4:7-18."

Strażnica 1948 Nr 3
1948 Nr 3
Strażnica 1948 Nr 3
str.10
"Gdy świadkowie Jehowy troszczą się o dobro spraw TEOKRACJI przez urządzanie i przeprowadzanie zebrań publicznych, obwieszczając imię Jehowy i Jego Króla, oraz przez ogłaszanie królestwa, jak to zostało nakazane, to mają oni prawo bronić się przeciwko atakom wrogiej Bogu i Królestwu zgrai, którzy chcieliby temu dziełu przeszkodzić, które Bóg im nakazał uczynić, a przy takiej samoobronie mają oni pochwałę Wszechmogącego."

zob.też:

Strażnica 1 listopada 1939
1 listopada 1939
Strażnica 1 listopada 1939
str.330

Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych
zob.
Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych
Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych
str.84
Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych
str.85

Wydaje się, że tych laskarzy musiało być sporo, skoro usunęli aż tylu "faszystowskich wichrzycieli":

Wykwalifikowani cz.IV
wyd.1957
Wykwalifikowani cz.IV
str.80

Laskarze:

Królestwo Boże panuje
zob.
wyd.2014
Królestwo Boże panuje
str.55
laskarze laskarze

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024