"Koniec świata"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2015-12-11

Świadkowie Jehowy próbują w swoim artykule przedstawić rzekomo biblijny punkt widzenia na temat końca świata. Warto przyjrzeć się temu bliżej i skonfrontować argumenty Świadków Jehowy z Pismem Świętym.

Przebudźcie się! Listopad 2015
Listopad 2015
Przebudźcie się! Listopad 2015
str.14
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum
1 J 2, 17 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Przebudźcie się! Listopad 2015
Listopad 2015
Przebudźcie się! Listopad 2015
str.14

W poniższym wersecie z Listu do Tesaloniczan mamy mowę o paruzji Chrystusa (widzialny powrót) i o karze jaka spotka tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Chrystusowej. Kto jest z Chrystusem, ten nie ma się czego obawiać, a ci którzy nie są posłuszni Ewangelii, to czeka ich kara:

1 Tes 1, 7-9 Biblia Tysiąclecia Pallottinum J 15, 18-19 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Przebudźcie się! Listopad 2015
Listopad 2015
Przebudźcie się! Listopad 2015
str.14

Nie jest prawdą, że takie osoby będą żyć na ziemi, choć tekst z psalmu by to sugerował:

1 J 2, 17 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Ps 37, 27-29 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Psalm 37 mówi nam o nagrodzie dla sprawiedliwych i o karze dla nikczemnych. Chrystus Pan rozwija ten wątek i stwierdza jasno, o jaką "ziemię" chodzi:

Mt 5, 1-12
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

WSZYSTKICH wymienionych w Kazaniu na Górze czeka nagroda w niebie, w tym też cisi, o których jest mowa w wersecie 5. Stary Testament czyta się już w świetle Nowego Testamentu, ponieważ to Jezus Chrystus dał nam pełne objawienie:

2 Tm 1, 10
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Kara i nagroda wg Ps 37 w świetle Nowego Testamentu:

Mt 13, 40-42
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Mt 13, 43
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Mt 25, 41
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Mt 25, 34
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Przebudźcie się! Listopad 2015
str.14

Oczywiście według Świadków Jehowy:

Przebudźcie się! Listopad 2015
Listopad 2015
Przebudźcie się! Listopad 2015
str.14

Nie jest prawdą, że koniec świata wg Świadków Jehowy będzie miał dwa etapy. Ale najpierw 17 rozdział Apokalipsy:

Ap 17
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Ap 18
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Przypisy do Ap 17:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Ap 17 i 18 nic nie mówi o pierwszym etapie końca świata, czyli zniszczenia "religii fałszywej".


Przebudźcie się! Listopad 2015
Listopad 2015
Przebudźcie się! Listopad 2015
str.14
Apokalipsa św. Janazob. Apokalipsa św. Jana, Edycja św. PawłaEdycja Świętego Pawła Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawławyd.2012

Ap 16,16

Apokalipsa św. Jana Apokalipsa św. Jana str.314
Apokalipsa św. Jana str.320

Przebudźcie się! Listopad 2015
str.15

Tutaj należy się zatrzymać. Czy Świadkowie Jehowy są akurat tymi, którzy powinni się w tym temacie wypowiadać? Z historii Świadków Jehowy wiemy, że to właśnie oni wyznaczali konkretne terminy "końca świata". Przyjrzyjmy się tylko jednej dacie. Co możemy przeczytać w tym temacie w publikacjach Świadków Jehowy?

Nasza służba Królestwa 1968 Nr5
1968 Nr5
Nasza służba Królestwa
Nasza służba Królestwa 1968 Nr5
str.7
Życie wieczne w wolności synów Bożych
Życie wieczne w wolności...
Życie wieczne w wolności synów Bożych
str.20

O tej książce wspomina jeden ze Świadków Jehowy na kongresie w Hamburgu:

Przebudźcie się! Listopad 2015
ZOBACZ

M.in.:

- Zbliżamy się do końca tego stulecia, kochani bracia.

- Rozmawialiśmy o tym, że ten zły system rzeczy zakończy się, a przewidziane jest 6000 lat historii ludzkości, po czym przeznaczone zostaje siódme tysiąclecie Jezusowi Chrystusowi jako Władcy i Najwyższemu Kapłanowi.

- Mamy więc wyraźnie 6000 lat i siódme tysiąclecie pozostaje przed nami.

- Wyobraź sobie starszą siostrę, która chodzi od domu do domu. Ona nie wyrazi tego tak, jak ty to mówisz, tylko będzie mówić: 75, 75, 75 i jaką hańbę mogłoby to przynieść organizacji. „Ach, tak” – powiedziałem. – „Ty nie odważyłbyś się umrzeć obok tej prostej siostry. Wierzysz, że ona mogłaby to uczynić bardziej inteligentnie; mówisz później: ‘Chciałbym poczekać, przecież oni już raz się skompromitowali’.”.

- Potem powiedziałem mu: „Wiesz, jeżeli się skompromituję, to skompromituję się wraz z Organizacją. Nie chcę sam stać z boku”.

- Otrzymaliście książkę: „Życie wieczne w wolności synów Bożych” i my staraliśmy się, żebyście ją szybko otrzymali, ale nie po to, żebyście ją trzymali w waszych biblioteczkach, lecz ponieważ interesujemy się tym, że otrzymaliście te informacje, kochani bracia, tam to jest precyzyjnie wyrażone, jak to zresztą w poprzednim roku ukazała ta publikacja.

- Słyszy się cały czas, że niektórzy mówią: „Towarzystwo nie jest samo pewne, ono samo powiedziało: „Hm, tak, zapewne byłoby to możliwe”.

- I to jest właściwie sfałszowanie samej rzeczy. Dlatego gdy mówimy o roku 1975 i przez to wyrażamy, że w tym roku kończy się 6000 lat ludzkiej historii, to chciałbym pokazać, że w związku z tym Towarzystwo nie ma najmniejszych wątpliwości.

- I ten, kto chciałby wysunąć to na pierwszy plan, jest zaproszony do wskazania dowodu z literatury Towarzystwa.

- Towarzystwo mogłoby powiedzieć: „Jest możliwe, że w 1975 roku kończy się 6000 lat”. Jednak ono tego nigdy nie powiedziało. Dlatego też nie chcemy tego sfałszować. Na tym stanowisku stoi Organizacja, a historia winna jej udzielić odpowiedzi.

- Chciałbym w tym kontekście zacytować tę książkę i wtedy, kochani bracia możecie ze szczerym sercem to rozpowszechniać, jeżeli się z tym zgadzacie, co tu jest napisane, nieprawdaż?

- Na przykład na stronie 28 jest między innymi mowa o anglikańskim prałacie arcybiskupie Jakubie Ussher. On wyliczył, że w roku 1996 kończy się 6000 lat. Zatem rok 1997 byłby początkiem nowego stulecia. - Dalej czytamy na stronie 29 [polskie wyd. s. 20]: „Od czasów Usshera prowadzono intensywne badania nad chronologią biblijną. W naszym dwudziestym wieku podjęto niezależne badania, unikając ślepego trzymania się tradycyjnych kalkulacji chronologicznych nominalnego chrześcijaństwa. Rezultatem tych niezależnych badań było ogłoszenie tabeli chronologicznej, która ustala datę stworzenia człowieka na rok 4026 p.n.e.”. I tutaj znajdziecie odsyłacz i jest napisane w przypisie: „Zobacz ‘Tabelę znamiennych dat historycznych’ na stronie 290 w rozdziale pt. ‘Uszeregowanie wydarzeń w strumieniu czasu’ w książce ‘Całe Pismo jest natchnione i użyteczne’.”.

- Tam macie już te tablice czasu, a w ostatnim czasie znajdziecie mnóstwo dowodów, które są w publikacjach.

- Dalej chodzi o to - i teraz posłuchajcie dobrze: „Według tej godnej zaufania…”

- Czy się teraz właściwie rozumiemy?

- „Według tej godnej zaufania chronologii biblijnej 6000 lat od stworzenia człowieka skończy się w roku 1975…”

- „…a siódme tysiąclecie dziejów ludzkich rozpocznie się jesienią 1975 roku n.e.” – według naszej rachuby czasu.

- Tutaj żadnym słowem nie jest powiedziane: „Mogłoby tak być”.

- Czy jesteśmy teraz wszyscy jednego zdania, Bracia? Czy mamy tę najlepszą łączność z niewolnikiem wiernym i roztropnym, abyśmy mogli bez żadnych zahamowań potwierdzić to, czy jednak nie?
Zobacz:

Przebudźcie się! Listopad 2015
str.15
Przebudźcie się! Listopad 2015
Listopad 2015
Przebudźcie się! Listopad 2015
str.15

Co mówi Biblia? Koniec świata, to paruzja Chrystusa, widzialne Jego przyjście na Sąd Ostateczny:

Ap 1, 7
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Mt 24, 27
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Mt 24,30
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Mt 24,42-44
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy wymieniają znaki, które miały poprzedzić przyjście Chrystusa, a następnie twierdzą, iż:

Przebudźcie się! Listopad 2015
Listopad 2015
Przebudźcie się! Listopad 2015
str.15

Nie ma żadnego dowodu, by twierdzić, że te "elementy charakteryzują okres, który rozpoczął się w roku 1914". Więcej:

Znaki dni ostatnich - "niedobory żywności" Znaki dni ostatnich - "zarazy" Znaki dni ostatnich - "trzęsienia ziemi"
obrazek obrazek obrazek
W leksykonie Wnikliwe poznawanie Pism napisano: "Jezus przepowiedział braki żywności jako jeden z elementów znaku zakończenia 'systemu rzeczy'".
Świadkowie Jehowy utrzymują, że od roku 1914 świat nawiedzają niespotykane nigdy wcześniej niedobory żywności, które uśmiercając miliony ludzi stanowią także znak zbliżającego się końca świata.
Jak takie twierdzenia mają się do faktów historycznych?
Wnikliwe poznawanie Pism podaje: "Jezus wskazał, że w dniach poprzedzających 'wielki ucisk' ludzi utrapią m.in. zarazy. A słowa z Objawienia 6:1-8, (...) dotyczyły przyszłego okresu wojen, głodu i ''śmiertelnej plagi''".
Towarzystwo Strażnica twierdzi, że od roku 1914 ludzkość doznaje niezwykłego wzrostu zaraz i epidemii. Ale czym w ogóle są "śmiertelne plagi" w naszym wieku? I czy rzeczywiście zarazy "zalewają" ludzkość od roku 1914?
W wydanym przez WTS leksykonie Wnikliwe poznawanie Pism czytamy: "Jezus przepowiedział, że częste i silne trzęsienia ziemi będą jednym z elementów znaku jego obecności. Po roku 1914 liczba takich wstrząsów wzrosła".
Czy tak jest w istocie? Czy liczba trzęsień ziemi faktycznie wzrasta? Co mówią na ten temat naukowe autorytety z dziedziny sejsmologii? I w końcu, czy Towarzystwo Strażnica rzetelnie przedstawia fakty dotyczące trzęsień ziemi?

Nie jest również prawdą, iż dopiero od roku 1914 znaleźli się ludzie, którzy głoszą "wieść o Królestwie Bożym". Wieść o Królestwie Bożym głosili Apostołowie i ich następcy przez cały okres trwania Kościoła.

Świadkowie Jehowy zmienili nazwę swojego czasopisma. Początkowo mieli:

Strażnica 1 maja 1934
Strażnica 1 - go maja 1934

Wówczas nauczali, iż Chrystus powrócił niewidzialnie w roku 1874:

Strażnica 1 maja 1934 Nr 9
1 maja 1934 Nr 9
Strażnica 1 maja 1934 Nr 9
str.141

Potem Świadkowie Jehowy zmienili datę powrotu Chrystusa i wyznaczyli nową:

Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi
wyd.1991
Największy ze wszystkich ludzirozdz.132

Jak to się dzieje, że Świadkowie Jehowy tak badali biblijne proroctwa, że wyszły im dwie daty, rok 1874 i 1914. A co na to Biblia? Czyżby sam Ojciec wyjątkowo objawił Świadkom Jehowy czas powtórnego przyjścia swego Syna, najpierw w roku 1874, a potem w 1914? Którzy to wierni naśladowcy dostrzegli powracającego Chrystusa w roku 1914 i kiedy?


A dzisiaj Świadkowie Jehowy twierdzą, iż koniec świata nastąpi wkrótce. Skąd oni to wiedzą?

Przebudźcie się! Listopad 2015
Listopad 2015
Przebudźcie się! Listopad 2015
str.15
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023