Pan moim Pasterzem

Autor: Piotr Andryszczak

W tej publikacji Świadków Jehowy:

Strażnica 1 maja 20111 maja 2011

czytamy

Strażnica 1 maja 2011str.31
Strażnica 1 maja 2011 Strażnica 1 maja 2011

odnośnik:

Strażnica 1 maja 2011str.31

Na temat rzekomego "wyjaśnienia"

zobacz:

Jeśli chodzi o ten werset:

Strażnica 1 maja 2011str.31

to w Piśmie Świętym czytamy:

Pisma Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pisma Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pisma Vocatio

Ps 23,1

Pismastr.34
Biblia Tysiąclecia wyd.IIBT wyd.II

Ps 23,1

Biblia Tysiąclecia wyd.II

Septuaginta

Septuaginta zob.

Ps 22,1-2

Septuagintastr.21
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Ps 22,1-2

Septuagintastr.851

Bóg w Starym Testamencie zapowiada (Iz 35,4nn) swoje przyjście w Osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego (Mt 11,2-6; Mk 7,35-36). Będąc Bogiem (J 1,1), przyjmuje ludzką naturę i staje się człowiekiem (J 1,14).

Jezus Chrystus, Bóg-człowiek mówi o sobie:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

J 10,14-16

Biblia Tysiąclecia

a św. Piotr o Jezusie:

1P 5,4

Biblia Tysiąclecia

Dlaczego Świadkowie Jehowy tkwią jeszcze w Starym Testamencie? Nie zauważyli, że zapowiadany Mesjasz już przyszedł? Nie wierzą, że Bóg stał się człowiekiem?

Dalej w przytoczonej już Strażnicy czytamy o Dawidzie, iż::

Strażnica 1 maja 2011str.31

Oto te trzy sposoby wg Towarzystwa Strażnica:

Jehowa prowadzi swe owce

Jehowa chroni swe owce

Jehowa karmi swe owce

Natomiast my zobaczmy co mówi nam Ps 100,3 z uwzględnieniem już Nowego Testamentu, gdzie można powiedzieć, iż:

Pan prowadzi swe owce

Pan chroni swe owce

Pan karmi swe owce

Pisma Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pisma Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pisma Vocatio

Ps 100,3

Pismastr.166

Biblia TysiącleciaPs 100,3

Stary Testament o Bogu = Nowy Testament o Chrystusie

Ps 100,3: "On sam nas stworzył"

Biblia TysiącleciaHbr 1,10

Ps 100,3: "my Jego własnością"

Biblia TysiącleciaJ 1,11

Ps 100,3: "jesteśmy Jego ludem"

Biblia TysiącleciaMt 1,21

Ps 100,3: "owcami Jego pastwiska"

Biblia TysiącleciaJ 10,14-16

Strażnica 1 maja 2011str.31

Dawid czuł opiekę "niebiańskiego Pasterza", jak czytamy w Księdze Izajasza:

Iz 40,11

Biblia Tysiąclecia

Natomiast Jezus Chrystus jako Najwyższy Pasterz (1P 5,4) mówi:

J 10,16

Biblia Tysiąclecia
"On swą trzodę gromadzi" (Iz 40,11)
"I te muszę przyprowadzić" (J 10,16)

1 P 2,25

Biblia Tysiąclecia

Czy Świadkowie Jehowy będą słuchać Najwyższego Pasterza i pójdą za Nim, by znaleźć się w jednej owczarni? Jeśli chodzi o tytuł "Wielki Pasterz", to w publikacji Świadków Jehowy jest przypisany - "Jehowie":

Strażnica 1 maja 2011str.31

Pismo Święte ma jednak inne zdanie na ten temat:

Hbr 13,20

Biblia Tysiąclecia

Strażnica 1 maja 2011str.31

Czy rzeczywiście "On jest hojnym Dawcą" i zaopatruje "w pokarm duchowy w postaci (...) publikacji biblijnych, takich jak to czasopismo, które teraz czytasz"? Czy to czasopismo jest oparte na Biblii?


Odłóżmy to czasopismo i ten artykuł, a skoncentrujmy się na Biblii:

Ps 23,1n

Biblia Tysiąclecia

J 20,28

Biblia Tysiąclecia

1 P 2,25

Biblia Tysiąclecia

Hbr 13,20

Biblia Tysiąclecia

1P 5,4

Biblia Tysiąclecia

Biblia krok po kroku czerwiec 2013czerwiec 2013
Biblia krok po kroku czerwiec 2013str.30

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2019