„Pan moim Pasterzem” (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2021-11-12

nastepna część

Według Świadków Jehowy dzisiaj: "Jehowa" prowadzi swe owce, chroni swe owce oraz karmi swe owce. Natomiast my zobaczmy co mówi nam Ps 100,3 z uwzględnieniem już Nowego Testamentu, gdzie można powiedzieć, iż: Pan prowadzi swe owce, Pan chroni swe owce, Pan karmi swe owce. A Panem jest Jezus (Flp 2, 11), On jest Dobrym Pasterzem (J 10, 11-16), Wielkim Pasterzem (Hbr 13, 20), Najwyższym Pasterzem (1 P 5, 4).

Strażnica  Styczeń 2022STYCZEŃ 2022 Strażnica  Styczeń 2022str.3 Strażnica  Styczeń 2022str.32

Oraz starsza publikacja:

Strażnica 1 maja 20111 MAJA 2011 Strażnica 1 maja 2011str.2 Strażnica 1 maja 2011str.31 Strażnica 1 maja 2011str.32

w której czytamy:

Strażnica 1 maja 2011 Strażnica 1 maja 2011 Strażnica 1 maja 2011

odnośnik:

Strażnica 1 maja 20111 MAJA 2011 Strażnica 1 maja 2011
str.31

Na temat rzekomego "wyjaśnienia":

Zobacz:

Jeśli chodzi o ten werset:

Strażnica 1 maja 20111 MAJA 2011 Strażnica 1 maja 2011
str.31

to w Piśmie Świętym czytamy:

Pisma (za zgodą wydawcy) Vocatio Pisma (oznaczenia) Pismawyd.2009 Pisma Tab.kod.gram. (1) (2) (3) (4)

Ps 23,1

Pismastr.34

Septuaginta

SeptuagintaLXX Septuaginta Septuaginta Septuagintawyd.1979

Ps 22,1-2

Septuagintastr.21
Septuaginta Vocatio po polsku (za zgodą wydawcy) Vocatio Septuaginta Vocatio po polsku Septuaginta Vocatio po polskuwyd.2014 Septuaginta Vocatio po polsku

Ps 22,1-2

Septuagintastr.851

Bóg w Starym Testamencie zapowiada (Iz 35, 4nn) swoje przyjście w Osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego (Mt 11,2-6; Mk 7, 35-36). Będąc Bogiem (J 1, 1), przyjmuje ludzką naturę i staje się człowiekiem (J 1, 14):

Iz 35, 4nn Mt 11, 2-6 Mk 7, 35-36 J 1, 14
"Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was». Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie." "Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi»" "Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. [Jezus] przykazał im, żeby nikomu nie mówili." "A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy."

Jezus Chrystus, Bóg-człowiek mówi o sobie:

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia

J 10,14-16

Biblia Tysięclecia Pallottinum

a św. Piotr o Jezusie:

1 P 5,4

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Dlaczego Świadkowie Jehowy tkwią jeszcze w Starym Testamencie? Nie zauważyli, że zapowiadany Mesjasz już przyszedł? Nie wierzą, że Bóg stał się człowiekiem? Dalej czytamy o Dawidzie, iż:

Strażnica 1 maja 20111 MAJA 2011 Strażnica 1 maja 2011
str.31

Dawid nie mógł użyć słowa "Jehowa", ponieważ takie słowo za jego czasów nie istniało. W tym tekście w j. hebrajskim jest wyłącznie Tetragram JHWH, o którym do dzisiaj nie wiemy, jak go wymawiano. Poza tym:


Strażnica 1 maja 20111 MAJA 2011 Strażnica 1 maja 2011
str.31

Oto te "trzy sposoby" wg Towarzystwa Strażnica:

Strażnica 1 maja 2011
str.31
Strażnica 1 maja 2011
str.31

A więc wg Świadków Jehowy dzisiaj: "Jehowa" prowadzi swe owce, chroni swe owce oraz karmi swe owce. Aby nie było żadnych wątpliwości, że wymowa "Jehowa" jest błędna:

Podręczna Encyklopedia Biblijna Ks. Eugeniusz Dąbrowski Podręczna Encyklopedia Biblijna Ks. Eugeniusz Dąbrowski Podręczna Encyklopedia Biblijna Ks. Eugeniusz Dąbrowskiwyd.1959 Podręczna Encyklopedia Biblijna Ks. Eugeniusz Dąbrowski
Podręczna Encyklopedia Biblijna Ks. Eugeniusz Dąbrowskistr.196 Podręczna Encyklopedia Biblijna Ks. Eugeniusz Dąbrowskistr.196

Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujek Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujekwyd.1885 Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujek Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujek
Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujekstr.131
"Starzy Żydowie (...) Hieronim ś. i Orygenes i inni wszyscy najstarsi Doktorowie (...) nigdy tedy Jehowy niewspominali. (...) A tak iż u wszystkich starych tak Żydów jako i Chrześcijan, nigdy nie było słychane to imię Jehowa: nie jest ani żydowskie, ani chrześcijańskie, ale od heretyków wymyślone, którego i sami jeszcze nie umieją czytać: bo jedni mówią Jehowa, a drudzy Jeheua"

Natomiast zobaczmy co mówi nam Ps 100,3 z uwzględnieniem już Nowego Testamentu, gdzie można powiedzieć, iż: Pan prowadzi swe owce, Pan chroni swe owce, Pan karmi swe owce:

Pisma (za zgodą wydawcy) Vocatio Pisma (oznaczenia) Pismawyd.2009 Pisma Tab.kod.gram. (1) (2) (3) (4)

Ps 100, 3

Pismastr.166

Stary Testament o Bogu = Nowy Testament o Chrystusie
Ps 100, 3 Jezus Chrystus
"On sam nas stworzył" "Oraz: Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa.". (Hbr 1, 10)
"my Jego własnością" "Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.". (J 1, 11)
"jesteśmy Jego ludem" "Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.". (Mt 1, 21)
"owcami Jego pastwiska" "Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, (...) Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.". (J 10, 14-16)

Strażnica 1 maja 20111 MAJA 2011 Strażnica 1 maja 2011
str.31

Dawid czuł opiekę "niebiańskiego Pasterza", jak czytamy w Księdze Izajasza, niezapominając, iż mamy przecież Nowy Testament. Porównajmy wersety:

Iz 40, 11 J 10, 16
"Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi [ją] swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie.". "Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.".

Świadkowie Jehowy tytuł "Wielki Pasterz" przypisują "Jehowie", natomiast "Ten Wielki Pasterz", to Jezus Chrystus:

Hbr 13, 20

Biblia Tysięclecia Pallottinum
1 P 5, 4 1 P 2 ,25
"Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.". "Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.".

Czy Świadkowie Jehowy będą słuchać Najwyższego Pasterza i pójdą za Nim, by znaleźć się w jednej owczarni?

nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023