Czy Twoja rodzina może być szczęśliwa?

Autor: Piotr Andryszczak

W jednej z broszur, którą wydali Świadkowie Jehowy czytamy:

Twoja rodzina może być szczęśliwa
zob.
wyd.2014
Twoja rodzina może być szczęśliwa
str.29

Co na powyższe stwierdzenie mówi Pismo Święte?

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
J 12, 26 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Kol 3, 23-24 Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Flp 1,1 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Twoja rodzina może być szczęśliwazob. wyd.2014
Twoja rodzina może być szczęśliwastr.29

Zamiast słowa Jehowa wstawmy słowo Jezus:

Jezus pragnie dla Ciebie szczęścia. Obiecuje, że jeśli służenie Mu postawisz na pierwszym miejscu, 'wszystkie te inne rzeczy będą ci dodane'.
Jezus naprawdę chce utrzymywać z Tobą bliską więź. Rób, co w Twojej mocy, by ją zacieśniać. Być przyjacielem Jezusa, to największy zaszczyt, jaki może spotkać człowieka.
J 12,26 Biblia Tysiąclecia Pallottinum J 20,28 Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Mt 6,33 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Mt 22,37 Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Mt 10,37 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

"Przypatrzmy się temu zdaniu z Ewangelii, w którym Pan Jezus najmocniej wyznaje, jak bardzo Mu zależy na naszej miłości: "Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien" (Mt 10,37). Otóż gdyby takie słowa wypowiedział ktoś choćby najszlachetniejszy i najwspanialszy, kto nie jest Bogiem, byłby bezczelnym uzurpatorem. Bo jeden tylko Bóg ma prawo do tego, żeby Go kochać z całego serca i ponad wszystkich swoich bliskich. Zatem moja miłość do Pana Jezusa w sposób wręcz fundamentalny wiąże się z tym, czy ja rozpoznaję w Nim prawdziwego Boga."
(o. Jacek Salij OP, EUCHARYSTIA W PERSPEKTYWIE BOŻEJ WSZECHMOCY).

zobacz:
J 10,30 Biblia Tysiąclecia Pallottinum J 10,38 Biblia Tysiąclecia Pallottinum
J 5,23 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Twoja rodzina może być szczęśliwazob. wyd.2014
Twoja rodzina może być szczęśliwastr.29

Oddajcie pokłon Jezusowi, co niebo uczynił i ziemię:

Ap 14,7 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Hbr 1,10 Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Ap 5,13-14 Biblia Tysiąclecia Pallottinum J 20,28 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Twoja rodzina może być szczęśliwazob. wyd.2014
CZY TWOJA RODZINA MOŻE BYĆ SZCZĘŚLIWA BEZ JEZUSA?

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021