Rz 9, 5 w Przekładzie Nowego Świata.
Z kropką czy bez?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-01-31
uzupełniono: 2020-12-27

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.2000 Biblia Tysiąclecia wyd. V

Rz 9,5

Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1474

Przyjrzyjmy się pewnemu wersetowi z Listu do Rzymian według Biblii Świadków Jehowy, najpierw w wersji angielskiej (oryginał):

Rz 9,5

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scripturesstr.1414 New World Translation of the Holy Scripturesstr.1516
(5) "Do których należą praojcowie i z których Chrystus wywodzi się według ciała: Bóg, który jest nad wszystkim, niech będzie błogosławiony na wieki. Amen." (5) "Do tych należą praojcowie i z tych Chrystus pochodzi według ciała. Bóg, który jest nad wszystkim, niech będzie wychwalany [lub: sławiony] na wieki. Amen."

W wersji Przekładu Nowego Świata (wyd.1984) za słowami: "z których Chrystus wywodzi się według ciała" postawiono dwukropek. W wersji z roku 2013 postawiono kropkę. Zmieniono też kolejność wyrazów. Dlaczego? Świadkowie Jehowy nie wierzą w Bóstwo Chrystusa, więc zrobili wszystko, by ukryć to przed czytelnikiem. Zobaczmy, jak ten werset wygląda w oryginale:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Rz 9, 5

Grecko-polski Nowy Testamentstr.840

Wniosek jest oczywisty. Chrystus posiada dwie natury: boską i ludzką.


W tym wydaniu Przekładu Nowego Świata (wyd.2013) zdecydowano się postawić kropkę: "z tych Chrystus pochodzi według ciała. Bóg, który jest...". O kropce w tym miejscu Świadkowie Jehowy piszą w tej publikacji:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.380

Okazuje się jednak, że jest to tylko wybiórcza "prawda" podana przez Świadków Jehowy.

"Bp K. Romaniuk w zdaniach, których ŚJ nie przytaczają, polemizuje z przedstawionym poglądem egzegetów radykalnych i pisze o proponowanym przez nich wydzieleniu końcowego fragmentu: "Lecz tak sformułowana doksologia (...) przedstawiałaby pod wieloma względami przypadek bardzo niezwykły". Później przedstawiona jest długa argumentacja przeciwko takiemu odczytaniu omawianego fragmentu, jakie proponują ŚJ, którą kończą stwierdzenia: "Nie pozostaje chyba nic innego jak uznać nasz tekst za jedną z bardziej klasycznych wypowiedzi Pawła na temat Bóstwa Jezusa Chrystusa. (...) Tak interpretuje go prawie cała patrystyka aż do IV w. Za zwykłą doksologię uważają tą wypowiedź po raz pierwszy arianie..."". (BÓSTWO CHRYSTUSA Włodzimierz Bednarski)

Zobaczmy fotokopie Komentarza KUL, na który powołują się Świadkowie Jehowy:

Komentraz KUL List do Rzymian Komentraz KUL List do Rzymianwyd.1978 Komentraz KUL List do Rzymianstr. 201
Komentraz KUL List do Rzymian str. 201
Komentraz KUL List do Rzymian str. 202

Mimo takiego stanowiska biblistów, Świadkowie Jehowy idą w skrajność i postawili kropkę. Porównajmy:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Rz 9, 5

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1422 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1569

A więc z dwukropka Świadkowie Jehowy przeszli do postawienia kropki. Do czego im była potrzebna kropka? Otóż w wydaniu z 2018 roku zupełnie przeredagowano całe zdanie. Porównajmy:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
"do których należą praojcowie i z których Chrystus wywodzi się według ciała" "Są to potomkowie praojców, od których pod względem cielesnym pochodzi Chrystus"

Jeżeli przeniesie się słowo "Chrystus" na koniec zdania, wtedy można bez problemów postawić kropkę. Odwrócenie kolejności wyrazów ma wykazać, iż Jezus nie jest Bogiem. Ale tylko w Przekładzie Nowego Świata. Świadkowie Jehowy polskie tłumaczenie (1997) pierwotnie opierali na wersji angielskiej z roku 2013. W polskiej wersji z 2018 roku nie są zgodni z angielskim wydaniem z 2013 roku, bo kiedy przyjrzymy się bliżej, to okazuje się, że zmienili kolejność wyrazów. Porównajmy:

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Rz 9, 5

New World Translation of the Holy Scripturesstr.1516 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1569

Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiek Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiekLublin 1959 Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiek Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiek
Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiekstr.85
Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiekstr.86

Wydane przez Towarzystwo Strażnica dwie Biblie z prawem do druku (Diaglott oraz Bible James Version), również nie potwierdzają koncepcji Świadków Jehowy dotyczące postawienia kropki oraz zamiany kolejności wyrazów w tym wersecie:

Diaglott Diaglottwyd.1942 Diaglott Diaglott

Rz 9, 5

Bible James Version
str.534
Bible James Version Bible James Version Bible James VersionBible James Version 1611 Bible James Version Bible James Version

Rz 9, 5

Bible James Version
str.157

Biblia w przekładzie o. Jakuba Wujka:

Biblia o. Jakuba Wujka Biblia o. Jakuba Wujka
wyd.1962
Biblia o. Jakuba Wujka
Biblia o. Jakuba Wujka

Rz 9, 5

Biblia o. Jakuba Wujka Biblia o. Jakuba Wujka
str.268

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2Tom 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2wyd.1999 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2

Rz 9, 5

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2str.61
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2str.62
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2str.63

Błędy doktryny Świadków Jehowy Błędy doktryny Świadków Jehowywyd.1998 Błędy doktryny Świadków Jehowy (za zgodą Vocatio) Błędy doktryny Świadków Jehowy
Błedy doktryny Świadków Jehowy
str.93
Błedy doktryny Świadków Jehowy
str.94
Błedy doktryny Świadków Jehowy
str.95
Błedy doktryny Świadków Jehowy
str.96

List do Rzymian ed. św. PawełLIST DO RZYMIAN List do Rzymian ed. św. Paweł List do Rzymian ed. św. Pawełwyd.2020 List do Rzymian ed. św. Paweł

Rz 9, 5

List do Rzymian ed. św. Pawełstr.432
List do Rzymian ed. św. Pawełstr.438
List do Rzymian ed. św. Pawełstr.439

List do Rzymian wyd. W DrodzeLIST DO RZYMIAN List do Rzymian W Drodze List do Rzymian W Drodzewyd.2021 List do Rzymian W Drodze

Rz 9, 5

List do Rzymian W Drodzestr.202
List do Rzymian W Drodzestr.206

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022