Kapłaństwo a Świadkowie Jehowy (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

W tej publikacji Świadków Jehowy czytamy:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
zob.
wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.35

Na początku działalności Kościół tak rozwiązywał swoje kwestie organizacyjne:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Dz 2, 42-47

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Dz 5, 42

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Dz 20, 20

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy mylnie rozumieją "odstępstwo", jakie miało się wylać po śmierci ostatniego z Apostołów, św. Jana. Odstępstwo od Kościoła (a nie całego Kościoła) było, jest i będzie, aż do skończenia świata. Diabeł zawsze będzie szukał swoich ofiar:

1 P 5, 8

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Kto mocny, ten się przeciwstawi diabłu:

1 P 5, 9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Judy 3-4

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Kościół po śmierci Apostołów nie upadł i nie upadnie, bo taką gwarancję dał sam Chrystus. Mało tego, Jezus zagwarantował nieomylność Apostołom i ich następcom w sprawach nauczania:

Mt 16, 18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Łk 10, 16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

1 Tm 3, 15

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

2 Tm 2, 2

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Po takich gwarancjach Kościół nie mógł błądzić w głoszeniu Dobrej Nowiny Chrystusa, zarówno w kwestiach doktrynalnych jak i organizacyjnych. Świadkowie Jehowy, by podważyć kwestie organizacyjne w Kościele używają m.in. takich argumentów:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
zob.
wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.35

Mała uwaga do słowa Wódz:

Zobacz:

Zarzut jaki stawiają Świadkowie, iż jeżeli jest napisane: "wszyscy jesteśmy braćmi", to nie było w tamtym czasie duchowieństwa, jest nietrafny. Zarówno duchowieństwo i laicy są przecież braćmi w wierze. Kim jest duchowieństwo:

Mały Słownik Teologiczny
Poznań-Warszawa-Lublin
wyd.1960
Mały Słownik Teologiczny
str.104
Mały Słownik Teologiczny
str.184
Mały Słownik Teologiczny
str.185
Mały Słownik Teologiczny
str.334
Mały Słownik Teologiczny
str.334

Jest rzeczą oczywistą, że w I stuleciu chrześcijaństwa nie było klasy duchowieństwa w dzisiejszym rozumieniu, ponieważ Kościół był budowany od początku wśród licznych prześladowań, więc nie mógł oficjalnie budować struktur organizacyjnych. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie gromadzą się w domach prywatnych stanowią Kościół - Ecclesia, co znaczy "tych którzy są powołani". Kościół - wyznawcy Chrystusa, czyli chrześcijanie.

Życie pierwszych chrześcijan
zob.
Życie pierwszych chrześcijan
Warszawa 1990
Życie pierwszych chrześcijan
str.162
Życie pierwszych chrześcijan
str.163

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
zob.
wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.35

Po śmierci Apostołów nie nastąpiło żadne odstępstwo i odchylenie. Terminologia w czasach apostolskich nie była wówczas jeszcze sprecyzowana. Taki przykład mamy w Tt 1, 7, gdzie biskup ma to samo znaczenie, co prezbiter w 1, 5:

Tt 1, 5-7

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
zob.
wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.35

Oczywiście, że św. Ignacy miał rację. On opowiadał się za takim rozwiązaniem, by lepiej organizacyjnie funkcjonował Kościół. Jeżeli opowiadał się za takim rozwiązaniem, to musiał taki system zarządzania znać wcześniej, czyli musiał już funkcjonować. Natomiast w tych publikacjach dla odmiany Świadkowie Jehowy uczą o św. Ignacym:

Przebudźcie się! 8 listopada 1989
8 listopada 1989
Przebudźcie się! 8 listopada 1989
str.27
Strażnica 1 lipca 2009
1 lipca 2009
Strażnica 1 lipca 2009
str.28

Opowiadał się czy stworzył?

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.35
Strażnica 1 lipca 2009
str.28

Św. Ignacy nie stworzył nowego systemu zarządzania. Jest możliwe, iż tę formę kierowania gminą chrześcijańską przejął od swych poprzedników biskupów Antiochii, albo od Apostoła Jana, który działał w tym samym czasie co św. Ignacy. Poprzednikami św. Ignacego byli Piotr (do 43 r.; por. Ga 2,11), a później Ewodiusz. W roku 70 po Chr. zastąpił go właśnie św. Ignacy. Wspomina o tym Euzebiusz:

Historia Kościelna Historia Kościelna
Poznań 1924
Historia Kościelna
str.135
Historia Kościelna
str.116

Świadkowie Jehowy w książce Świadkowie Jehowy głosiciele... cytują św. Ignacego:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
zob.
wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.35
Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscy
ATK Warszawa 1990
Ojcowie Apostolscystr.90

Świadkowie Jehowy jednak "zapominają" o tym fragmencie, który jest kawałeczek dalej:

Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscystr.90

Tekst grecki Listu:

Lettreswyd.1969

8 (1)

Lettresstr.138

8 (2)

Lettresstr.138

episkopos; katholike ekklesia

Św. Ignacy do Kościoła w Filadelfii:

Ojcowie Apostolscystr.85

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
zob.
wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.36

A po jakim czasie zaczęto tak uważać? Przecież w tej publikacji czytamy:

Strażnica 1968 Nr 17
1968 Nr 17
Strażnica 1968 Nr 17
str.9

Listy do Tesaloniczan i Pasterskie Listy do Tesaloniczan i Pasterskie
wyd.1979
Listy do Tesaloniczan i Pasterskie
str.464
Listy do Tesaloniczan i Pasterskie
str.465

Jak Świadkowie Jehowy rozumieją kapłaństwo:

Proroctwo Izajasza Proroctwo Izajasza
wyd. 2001
Proroctwo Izajaszastr.329

A więc "królewskie kapłaństwo" wg Świadków Jehowy to pomazańcy (grono 144 000 z Ap 7, 4-8), którzy zaraz po śmierci idą do nieba:

Proroctwo Izajaszastr.329

[Tak na marginesie, podobno nie ma życia po śmierci, jak uczą Świadkowie Jehowy (zobacz więcej)] A więc kapłani wg Świadków Jehowy to pomazańcy, którzy panują z Jezusem w niebie.

Podobnie czytamy o tym w książce:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
zob.
wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.35

Tak jak w I w. chrześcijaństwa, tak i dzisiaj (zob. Czy Świadkowie Jehowy są chrześcijanami?), wszyscy chrześcijanie mają nadzieję niebiańską:

Ef 4, 1-6

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

1 P 1, 3-4

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Kol 1, 3-8

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Flp 3, 20

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Uczestniczą teraz w powszechnym kapłaństwie wiernych, a nie dopiero rzekomo po śmierci:

1 P 2, 5

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

1 P 2, 9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Komentarz Biblii Poznańskiej do 1 P 2, 9:

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

1 P 2, 9

Biblia Poznańskastr.576

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
zob.
wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.36

Nikt się ponad nikogo nie wynosi, wszyscy bowiem jesteśmy braćmi w Chrystusie Panu. Laicy nie tworzą "bierną społeczność wiernych", lecz uczestniczą w powszechnym kapłaństwie wiernych wraz z biskupami, prezbiterianami i diakonami, z tym, że biskupi, prezbiterzy i diakoni mają inną funkcję w Kościele. O tym będzie w drugiej części artykułu.

Świadkowie Jehowy mają taki podział:

Strażnica 15 kwietnia 2013
15 kwietnia 2013
Strażnica 15 kwietnia 2013
str.29

Przypomnijmy, iż Chrystus nie zapowiedział zbudowania "ziemskiej Organizacji Jehowy", lecz jeden, powszechny i apostolski Kościół, w którym wszyscy uczestniczą w powszechnym kapłaństwie wiernych, a kapłani sprawują dla całego ludu Bożego, Eucharystię.


Wróćmy na chwilę do tego twierdzenia Świadków Jehowy w książce:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
zob.
wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.36

Odpowiedzmy na ten zarzut:

Medytacje o Kościele Medytacje o Kościele
wyd.2012
Medytacje o Kościelestr.119
Medytacje o Kościele
str.120

Więcej o kapłaństwie w drugiej części:

nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021