Niedziela a Świadkowie Jehowy (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Świadkowie Jehowy uczą o niedzieli, iż nie jest żadnym szczególnym dniem, jest po prostu pogańskim świętem obchodzonym ku czci boga słońca:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.304
Strażnica 1984 Nr 9
1984 Nr 9
Strażnica 1984 Nr 9
str.6
Strażnica 1981 Nr 16
1981 Nr 16
Strażnica 1981 Nr 16
str.9

W odpowiedzi na te absurdalne zarzuty Świadków Jehowy, zacytujmy inne słowa wypowiedziane wcześniej przez nich samych:

Nadszedł czas Nadszedł czas
wyd.1920
Nadszedł czas
Nadszedł czasstr.123
Nadszedł czasstr.124
Nowe Stworzenie
Nowe Stworzenie
Nowe Stworzenie
wyd.1925
Nowe Stworzenie
Nowe Stworzeniestr.470 Nowe Stworzeniestr.592 Nowe Stworzeniestr.471
Złoty Wiek
15 kwietnia 1928
Złoty Wiek
str.116
Złoty Wiek
str.116
Złoty Wiek
15 kwietnia 1932
Złoty Wiek
str.123

Tutaj mamy super ciekawostkę. Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w poniedziałek:

Upewniajcie się o wszystkich rzeczach
wyd..ok. 1957
Upewniajcie się o wszystkich rzeczach
str.62

Chyba po zastanowieniu się, Świadkowie Jehowy jednak zmienili poniedziałek "10 Nisan" na niedzielę "9 Nisana":

Strażnica 1976 Nr 5
1976 Nr 5
Strażnica 1976 Nr 5
str.10
Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi
wyd.1991
Największy ze wszystkich ludzirozdz.102

Zmartwychwstanie w niedzielę:

Strażnica 1969 Nr 1
1969 Nr 1
Strażnica 1969 Nr 1
str.4

Zmartwychwstały Jezus ukazuje się Apostołom:

Fotodrama Stworzenia
Fotodrama...
Fotodrama Stworzenia
wyd.1914
Fotodrama Stworzenia
str.168

Złoty Wiek
1928 Nr 68
Złoty Wiek
str.111

Strażnica 1971 Nr 7
1971 Nr 7
Strażnica 1971 Nr 7 Strażnica 1971 Nr 7 Strażnica 1971 Nr 7
str.11

Zesłanie Ducha Świętego:

Strażnica 1965 Nr 17
1965 Nr 17
Strażnica 1965 Nr 17
str.10

Strażnica 1969 Nr 1
1969 Nr 1
Strażnica 1969 Nr 1
str.4

Strażnica 1980 Nr 20
1980 Nr 20
Strażnica 1980 Nr 20
str.4

Jak widzimy, niedziela w Nowym Testamencie była szczególnym dniem.

Niedziela Palmowa

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
J 12, 12 Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Niedziela Zmartwychwstania

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
J 20, 1 Biblia Tysiąclecia wyd.IV Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Niedziela zbierania się chrześcijan

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
J 20, 26 Biblia Tysiąclecia wyd.IV

i potwierdzenia Bóstwa Jezusa

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
J 20,28 Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Zbiórka na rzecz chrześcijan

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
1Kor 16, 1-3 Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Dzień Święty
zob.
Dzień Święty
Kraków 1992
Dzień Świętystr.11
Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Dz 20, 7-8 Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Należy tutaj przy okazji wspomnieć, iż Świadkowie Jehowy nie gromadzą się w pierwszy dzień tygodnia, w niedzielę na "łamaniu chleba", więc w ich Biblii w Dz 20, 7 również nie ma tego wyrażenia.

Zob.:

Jedno z najwcześniejszych zbiorów zasad wiary chrześcijańskiej (Didache), ukazuje nam niedzielę, jako gromadzenie się chrześcijan na "łamaniu chleba":

Ojcowie Apostolscy
zob.
Ojcowie Apostolscy
ATK Warszawa 1990
Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscystr.64
Ojcowie Apostolscy po greckuwyd.1998
Ojcowie Apostolscy po grecku Ojcowie Apostolscy po greckustr.192

Ignacy (zm.107 r. po Chr.) pisze:

Ojcowie Apostolscy
zob.
Ojcowie Apostolscy
ATK Warszawa 1990
Ojcowie Apostolscystr.75

Justyn Męczennik [ur.100] opisując Eucharystię łączy ją z niedzielą ("Apologia" I:67,3-7):

Strażnica 1980 Nr 20
wyd.1926
Strażnica 1980 Nr 20
str.77
Strażnica 1980 Nr 20
str.78
Dzień Święty
zob.
Dzień Święty
Kraków 1992
Dzień Świętystr.51
Dzień Świętystr.52
Dzień Świętystr.52
Dzień Świętystr.53
Dzień Świętystr.99
Dzień Świętystr.100
Dzień Świętystr.102
Dzień Świętystr.103
Odpowiedź na Słowo
zob.
Odpowiedź na Słowo
Kraków 1993
Odpowiedź na Słowostr.51 Odpowiedź na Słowostr.52

O zbierających się chrześcijanach "w oznaczonym dniu" - to pewnie niedziela - jak pisał Pliniusz Młodszy do cesarza Trajana:

Chrześcijaństwowyd.1988 Chrześcijaństwostr.27
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024