„Oko”

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2019-02-01

Niech Bóg będzie prawdziwy Niech Bóg będzie prawdziwy Niech Bóg będzie prawdziwy
Niech Bóg będzie prawdziwystr.73
Niech Bóg będzie prawdziwystr.74

Świadkowie Jehowy w tej publikacji po swojemu interpretują słowa z Ap 1, 7:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.2001wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.2001
str.254

Jak to skomentować:

W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY
3) Jezus nie użył ani razu określeń: „niewidzialne przyjście” czy „rok 1914”. Ap 1:7 mówiąc o ponownym przyjściu Chrystusa wskazuje, że „ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili”; por. 1Kor 13:12. Nie mają racji ŚJ, mówiąc o niewidzialności Pana, sugerując odczuwanie Jego obecności przez „oczy serca” (Ef 1:18). Jan pisze o oczach, a nie o „oczach serca”. Potwierdza to przez wymienienie osób przebijających Chrystusa, które według ich nauk nie odczuwają dziś Jego obecności ‘zrealizowanej’ w 1914 r. (uczą, że tamci umarli nie egzystują). Prócz tego, złym ludziom nie dano „oczu serca”, a oni też mają ujrzeć Chrystusa (Mt 24:30, 26:64). Ef 1:18 nie mówi o „ujrzeniu”, a Ap 1:7 używa tego słowa. Hbr 9:28 podaje, że On „drugi raz ukaże się (...) dla zbawienia tych, którzy Go oczekują”, a 1J 3:2, że „ujrzymy Go takim, jakim jest”. Powróci On z aniołami (Mk 8:38) i ze świętymi (1Tes 3:13, 1Kor 6:2). Czy to zrealizowało się w 1914 r.?
(...)
8.12. Uczą, że gdyby Chrystus miał przyjść widzialnie, to najlepsze lornetki nie mogłyby Go nam ukazać, bo byłby On widziany tylko w jednym miejscu. Pisza też: „Na przykład gdyby się ukazał nad Australią, czy dostrzeżono by Go w Europie, Afryce i obu Amerykach?” („Prowadzenie rozmów...” s. 254).
Odpowiedź. Mt 25:31n. mówi, że gdy Chrystus powróci w chwale, to aniołowie „zgromadzą przed nim wszystkie narody”. Nie będzie potrzeba lornetek, bo Mt 24:27 podaje, „że jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego”; por. Łk 17:24. [Strażnica Nr 9, 1993 s. 12 tak komentuje Mt 24:27: „Zgodnie z jego zapowiedzią błyskawice prawdy biblijnej jaśnieją i widać je na całym świecie - od wschodu aż do zachodu”. Russell zaś uczył: „Fałszywe pojęcia o sposobie przyjścia i pojawienia Pańskiego, ugruntowane w umysłach tłumaczy tego tekstu, skłoniły ich do błędnego przetłumaczenia słowa astrape na słowo ‘błyskawica’. Przypuszczali, że Pan objawi się nagle, jak światło błyskawicy, a nie stopniowo, jak brzask wschodzącego słońca” („Nadszedł Czas” s. 172).]
(Włodzimierz Bednarski W obronie wiary, wyd.2015, str.143, 150)
Zobacz:

W jednej z publikacji Świadków Jehowy czytamy, iż powracający Jezus w roku 1914 został "dostrzeżony tylko przez wiernych naśladowców". Ma się rozumieć, że dostrzegli Go Świadkowie Jehowy:

Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludziwyd.1991
Największy ze wszystkich ludziRozdz.132

Jest to dość dziwne stwierdzenie wobec faktu, iż Pismo Święte mówi o tym, że powracającego Chrystusa "ujrzy wszelkie oko" bądź "każdy Go zobaczy":

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008
ed. Święty Paweł
str.2693
Mt 25, 31-32 Łk 17, 24
"Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody" "Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego."

Co Świadkowie Jehowy uczą o rzekomym, niewidzialnym przyjściu Jezusa w 1914 roku:

8.1. Uczą, że ponowne przyjście Chrystusa już nastąpiło. Nazywają je obecnością Pana i odbyło się ono w sposób niewidzialny w 1914 r. (Strażnica Nr 2, 1999 s. 11; „Oddawaj cześć jedynemu...” s. 131). Ten ‘dzień’ nazwali „Dniem Pańskim” (Ap 1:10) i trwa on do dziś („Będziesz mógł żyć...” s. 147, 149). „Wspaniały finał...” (s. 24) uczy: „Wydarzenia rozgrywające się na naszej zbroczonej krwią ziemi od roku 1914 wyraźnie potwierdzają, że właśnie wtedy zaczął się ‘dzień’ obecności Jezusa...”. Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 11 s. 16 dodaje, że Jezus „w tym właśnie okresie miał w sposób niewidzialny przeprowadzić inspekcję na ziemi” (por. „Wspaniały finał...” s. 31-32), a Strażnica Nr 9, 1993 s. 15-16 uściśla, że „Jehowa Bóg w towarzystwie swego ‘anioła przymierza’ Jezusa Chrystusa, przybył wiosną 1918 r. do duchowej świątyni na przegląd”. W 2013 r. zmieniono czas tej inspekcji: „Aby to ustalić, w roku 1914 Jezus rozpoczął inspekcję duchowej świątyni. Przegląd ten i dzieło oczyszczania obejmowały pewien okres – od roku 1914 do początków roku 1919 [3]” (Strażnica 15.07 2013 s. 11). „[3] Jest to zrewidowane zrozumienie. Wcześniej sądziliśmy, że inspekcja Jezusa odbyła się w roku 1918” (jw. s. 14). (Włodzimierz Bednarski W obronie wiary, wyd.2015, str.141)

Świadkowie Jehowy w Przekładzie Nowego Świata w wydaniu z 1997 roku:

Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Światawyd.1997

tak przetłumaczyli Ap 1, 7

Przekład Nowego Świata wyd. 1997
str.1540

Świadkowie Jehowy w nowym swoim przekładzie z roku 2018, już inaczej oddali Ap 1, 7, usuwając (to nie jest zarzut) "oko":

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018
Przekład Nowego Świata wyd. 2018
str.1704

Takie tłumaczenie jest dopuszczalne:

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008
ed. Święty Paweł
str.2693

Porównajmy dwa przekłady wydane przez Świadków Jehowy:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Ap 1, 7

Przekład Nowego Świata wyd. 2018
str.1540
Przekład Nowego Świata wyd. 2018
str.1704

Widocznie z tym "wszelkim okiem" nie potrafili sobie poradzić i tłumaczenia się z "oczu serca", "oczu umysłu" i zdawaniu sobie sprawy "z jego niewidzialnego nadejścia" pewnej grupy ludzi (w domyśle Świadków Jehowy). Teraz każdy zobaczy powracającego Jezusa. Jednak trzeba zauważyć, że w greckim tekście Nowego Testamentu występuje słowo "oko":

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Ap 1, 7

Grecko-polski Nowy Testament
str.1159

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
Przekład Nowego Świata wyd. 2018
str.340
Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
str.341

Należy przypomnieć, iż Świadkowie Jehowy uczyli o niewidzialnym powrocie Jezusa w 1874 roku po roku 1914:

Harfa Boża
zob.
wyd.pol.1929 zob.
Harfa Boża
Harfa Boża
str.239
Zobacz więcej:

Apokalipsa św. Janazob. Apokalipsa św. Jana, Edycja św. PawłaEdycja Świętego Pawła Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawławyd.2012

Ap 1, 7

Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła
str.99
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła
str.107
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła
str.108

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021