Adwentyści Dnia Siódmego
Jan Grodzicki/Zachariasz Łyko
"KOŚCIÓŁ DOGMATÓW i TRADYCJI"
"KIM SĄ „DUCHY BĘDĄCE W WIĘZIENIU”, KTÓRYM JEZUS ZWIASTOWAŁ?"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2023-02-17

poprzednia część nastepna część
Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
Kościół nie jest KOŚCIOŁEM DOGMATÓW I TRADYCJI. Kościół jest Owczarnią Chrystusa, a On jest jego Dobrym Pasterzem (J 10, 11n). Jezus umiłował swój Kościół, bo "wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić" (Ef 5, 25). Troszczy się o jego duchowe piękno, czyli o świętość, aby był bez skazy, zmarszczki i nieskalany (por. Ef 5, 27), by jako oblubienica ozdobiona w klejnoty dla swego Męża, Oblubienica Baranka (Ap 21, 2.9) wszedł na radosne gody w wieczne Jego królestwo (Ap 19, 8-9). Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa (por. 1 Kor 12).

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.493
Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.529

Adwentyści Dnia Siódmego wykorzystali ten werset:

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.529

Adwentyści Dnia Siódmego programowo zwalczają życie po śmierci, więc musieli zając się powyższym wersetem. Tekst jest jednoznaczny i pokazuje, że Jezus po swojej śmierci, a przed zmartwychwstaniem, zstąpił do piekieł, czyli do Szeolu.

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.529

Oczywiście, że wielu chrześcijan tak wierzy, ponieważ autorytetem dla nas jest Pismo Święte. To ono daje podstawę w wiarę w życie po śmierci. Twierdzenie Adwentystów Dnia Siódmego, iż rzekomo bezbożni z czasów Noego otrzymali drugą szansę, nie ma żadnych podstaw. Zstąpienie Chrystusa do Otchłani niczego takiego nie sugeruje. To wymysł Adwentystów Dnia Siódmego. Chrystus zstępując do piekieł głosił zbawienie sprawiedliwym i otworzył dla nich niebo.


Adwentyści Dnia Siódmego stawiają własną tezę:

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.530

Kto tak naucza? Dlaczego Adwentyści Dnia Siódmego nie podają źródła takiego nauczania, że Chrystus zstępując do piekieł, dał komuś drugą szansę zbawienia?


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.530

Adwentyści Dnia Siódmego programowo zwalczają życie po śmierci, więc musieli coś wymyślić. Wymyślili, że Chrystus nie poszedł głosić zbawienia sam, ożywiony przez Ducha, lecz rzekomo to Duch Chrystusowy tam poszedł, choć tekst jednoznacznie mówi nam, że Jezus został "powołany do życia Duchem".

Biblia Tysięclecia Pallottinum
Biblia Tysiąclecia

1 P 3, 18-20

Biblia Tysięclecia Pallottinum
Biblia Tysięclecia Pallottinum

Słownik Teologii Biblijnej Słownik Teologii Biblijnejwyd.1990 Słownik Teologii Biblijnej Słownik Teologii Biblijnej
Słownik Teologii Biblijnej
str.657
Słownik Teologii Biblijnej
str.658
Słownik Teologii Biblijnej
str.658
Zobacz:

Katolicki Katechizm Dorosłych Katolicki Katechizm DorosłychPoznań 1987 Katolicki Katechizm Dorosłych Katolicki Katechizm Dorosłych
Katolicki Katechizm Dorosłychstr.57
poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024