Adwentyści Dnia Siódmego
Jan Grodzicki/Zachariasz Łyko
"KOŚCIÓŁ DOGMATÓW i TRADYCJI"
"CO PAWEŁ MIAŁ NA MYŚLI, MÓWIĄC O „WYJŚCIU
Z CIAŁA I ZAMIESZKANIU U PANA”?
"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2023-01-06

poprzednia część nastepna część
Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
Kościół nie jest KOŚCIOŁEM DOGMATÓW I TRADYCJI. Kościół jest Owczarnią Chrystusa, a On jest jego Dobrym Pasterzem (J 10, 11n). Jezus umiłował swój Kościół, bo "wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić" (Ef 5, 25). Troszczy się o jego duchowe piękno, czyli o świętość, aby był bez skazy, zmarszczki i nieskalany (por. Ef 5, 27), by jako oblubienica ozdobiona w klejnoty dla swego Męża, Oblubienica Baranka (Ap 21, 2.9) wszedł na radosne gody w wieczne Jego królestwo (Ap 19, 8-9). Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa (por. 1 Kor 12).

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.493
Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.526

Czy Adwentyści Dnia Siódmego odkryją, co św. Paweł miał na myśli?

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.526

Św. Paweł pisał o opuszczeniu (dusza) ciała w chwili śmierci i stanięciu przed Panem. Taka jest wiara chrześcijańska. Czy Adwentyści Dnia Siódmego chcą ukryć przed swoim czytelnikiem, własną, prywatną interpretacją Słowa Bożego? Chcą odebrać św. Pawłowi oraz Koryntianom wiarę, iż z chwilą śmierci nie będą oglądać Pana, lecz wpadną w stan nieświadomości?

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.526

Nikt niczego nie zakładał. Życie po śmierci wynika wprost z Pisma Świętego. O tym właśnie pisze św. Paweł. Doskonale wie, że śmierć (ciała) i opuszczenie (dusza), wiąże się z natychmiastowym oglądaniem Boga. Czy Adwentyści Dnia Siódmego liczą na to, że nie wiemy jaka była wiara Izraelitów za czasów Pana Jezusa i wcześniej?

Teologia św. Pawła Teologia św. Pawławyd.1979 Teologia św. Pawła Teologia św. Pawła
Teologia św. Pawłastr.231
Zobacz więcej:

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.526

Ze względu na założoną tezę przez Adwentystów Dnia Siódmego, iż rzekomo nie istnieje życie po śmierci (dusza), wiarę w życie pozagrobowe Izraelitów, Szawła jako faryzeusza oraz jako już wyznawcę Chrystusa, Adwentyści Dnia Siódmego swoją uwagę będą kierować w przyszłe zmartwychwstanie.


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.526

Obraz ziemskiego namiotu ma to do siebie, że namiot (ciało) można opuścić i stanąć w obliczu Pana. Św. Paweł pragnie przyodziać ten niebieski przybytek (ciało chwalebne po zmartwychwstaniu), ale nie wie, kiedy paruzja Chrystusa nastąpi. Natomiast pragnie opuścić swoje ciało, bo wie, że zaraz po śmierci stanie przed Chrystusem (wiara w życie pozagrobowe). Zobaczmy szerszy kontekst:

Biblia Tysięclecia Pallottinum
Biblia Tysiąclecia

1 Kor 5, 1-9

Biblia Tysięclecia Pallottinum
Biblia Tysięclecia Pallottinum

Podobny tekst o opuszczeniu swego ciała (dusza) św. Paweł pisze w Liście do Filipian:

Flp 1, 21-26

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Dlaczego śmierć jest zyskiem?

Teologia św. Pawła Teologia św. Pawławyd.1979 Teologia św. Pawła Teologia św. Pawła
Teologia św. Pawłastr.228
Teologia św. Pawłastr.229
Teologia św. Pawła
Teologia św. Pawłastr.231
List do Filipian Kolosan Filemona W DrodzeList do Filipian Kolosan Filemona List do Filipian Kolosan Filemona W Drodzewyd.2022 List do Filipian Kolosan Filemona W Drodze List do Filipian Kolosan Filemona W Drodze

Flp 1, 21-24

List do Filipian Kolosan Filemona W Drodzestr.77
List do Filipian Kolosan Filemona W Drodzestr.78
List do Filipian Kolosan Filemona W Drodzestr.79

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.526

Pewność życia po śmierci św. Paweł wyraził w swoich słowach ("pragnę odejść, a być z Chrystusem" Flp 1, 23; "i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana" 2 Kor 5, 8). Wiedział bowiem, że śmierć ciała nie pozbawi go oglądania Boga.


Katolicki Katechizm Dorosłych Katolicki Katechizm DorosłychPoznań 1987 Katolicki Katechizm Dorosłych Katolicki Katechizm Dorosłych
Katolicki Katechizm Dorosłychstr.57
poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023