Józef Flawiusz i święta Księga

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2016-04-22

Świadkowie Jehowy w jednej ze swoich publikacji powołują się na historyka Józefa Flawiusza z I w. po Chr. Cytują też fragment z jego dzieła "Przeciw Apionowi":

Wnikliwe poznawanie Pism Wnikliwe poznawanie PismTom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism
Wnikliwe poznawanie Pismstr.88 Wnikliwe poznawanie Pismstr.88
Józef Flawiusz Przeciw Apiopnowi Autobiografia Józef Flawiusz Przeciw Apiopnowi AutobiografiaWydanie II Józef Flawiusz Przeciw Apiopnowi Autobiografiawyd.2010
Józef Flawiusz Przeciw Apiopnowi Autobiografiastr.33

Józef Flawiusz opisując historię Izraela, korzysta z ksiąg świętych. Nawiązuje m.in. do Księgi Machabejskiej:

Józef Flawiusz Dawne Dzieje IzraelaDAWNE DZIEJE IZRAELA Józef Flawiusz Dawne Dzieje Izraela Józef Flawiusz Dawne Dzieje Izraelawyd.1962
Józef Flawiusz Dawne Dzieje Izraelastr.582
Józef Flawiusz Dawne Dzieje Izraela
Józef Flawiusz Dawne Dzieje Izraela

Wnikliwe poznawanie Pism Wnikliwe poznawanie PismTom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism
Wnikliwe poznawanie Pismstr.88 Wnikliwe poznawanie Pismstr.88

Dlaczego dla Świadków Jehowy autorytetem w temacie kanonu Pisma Świętego mają być Żydzi, którzy odrzucili Jezusa i cały Nowy Testament?

Kanon hebrajski nie może determinować kanonu chrześcijańskiego, gdyż Kościół nie przejął Starego Testamentu od judaizmu, ale od Jezusa i Apostołów

Co do Listu do Rzymian 3:1,2:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum
Rz 3, 1-2
Biblia Tysiąclecia

W powyższych wersetach nie ma ani słowa o zbiorze kanonu Pisma Świętego Starego Testamentu. Przecież synod żydowski w Jawne (Jamnia) dopiero w roku 90 po Chr. ustalił swój kanon Starego Testamentu, a słowa św. Pawła były wypowiedziane wcześniej:

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008
Józef Flawiusz Dawne Dzieje Izraela Józef Flawiusz Dawne Dzieje Izraelastr.2455

Gdy otwierasz Biblięzob. Gdy otwierasz BiblięWrocław 2000
Gdy otwierasz Biblięstr.12 Gdy otwierasz Biblięstr.13 Gdy otwierasz Biblięstr.14
Kanon hebrajski nie może determinować kanonu chrześcijańskiego, gdyż Kościół nie przejął Starego Testamentu od judaizmu, ale od Jezusa i Apostołów

Warto jeszcze wspomnieć, co na temat Ksiąg deuterokanonicznych pisał protestancki uczony:

Początki doktryny chrześcijańskiej Początki doktryny chrześcijańskiejWarszawa 1988 Początki doktryny chrześcijańskiej
Początki doktryny chrześcijańskiejstr.50
Początki doktryny chrześcijańskiejstr.51
Początki doktryny chrześcijańskiejstr.52

Świadkowie Jehowy, którzy pojawili się praktycznie dopiero w XX w. nie będą decydowali, które Księgi wchodzą w skład Pisma Świętego, a które nie.

Zobacz więcej:

W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY
"Historia potwierdza odczytywanie w synagogach tekstu Księgi Barucha w Dniu Przebłagania jeszcze w IV w. po Chr., a wcześniej też czytano księgi: 1Mch, Tb i Jdt. Do X w. pisarze palestyńscy przytaczają fragmenty Księgi Syracha, cytując ją jako Księgę Św. (patrz Wstęp do Syr w BT). W Qumran znaleziono fragmenty ksiąg deuterokanonicznych, z których w I w. po Chr. korzystało stronnictwo żydowskie esseńczyków. Tekst 1Mch i fragmenty deuterokanoniczne Est cytuje J. Flawiusz (zm. 103), historyk żydowski, który pisze, że korzysta tylko z Ksiąg Św. („Przeciw Apionowi” 1:1, „Dawne Dzieje Izraela” 10:1,4 i 12-13), choć gdzie indziej mówi, że u Żydów palestyńskich jest kanon bez ksiąg deuterokanonicznych. Nie jest prawdą to, co podaje „Całe Pismo jest natchnione...” (s. 302): „Józef Flawiusz wskazuje więc, że kanon Pism Hebrajskich został ustalony na długo przed I wiekiem n.e.”. Pismo Flawiusza („Przeciw Apionowi”), na które powołują się ŚJ, pochodzi z około 100 r. po Chr. (co ŚJ potwierdzają w swoim słowniku „Wnikliwe poznawanie Pism” t. 1, s. 1067), a więc z czasu, gdy Żydzi palestyńscy ustalili wcześniej (ok. 90 r.) swój kanon (patrz pkt 31.1.2). Prócz tego z fragmentu „Przeciw Apionowi”, który cytują ŚJ, nie wynika, że Flawiusz mówił o wiekach minionych, lecz raczej o czasie sobie współczesnym i dotyczył Żydów, a nie chrześcijan. Mało tego, ŚJ sami piszą, że Flawiusz był faryzeuszem, a oni odrzucali Księgi deuterokanoniczne i NT oraz Jezusa, więc nie był on osobą niezależną w sprawie kanonu ST: „Weźmy na przykład pod uwagę świadectwo żydowskiego historyka Józefa Flawiusza. Był on faryzeuszem i żył w I wieku n.e.” (Strażnica Nr 12, 2003 s. 5)." (str.371)

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024