Składajmy dokładne świadectwo
o Królestwie Bożym

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy w roku 2009 na kongresach otrzymali taką oto książkę:

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
zob.
Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
wyd.2009

"Ciało Kierownicze" Świadków Jehowy zadaje takie oto pytanie:

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
zob.
Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.2

Zgodnie z tym poleceniem jako świadek Jezusa, udałbym się z Dobrą Nowiną aż do najodleglejszego miejsca na ziemi, czynić uczniów ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (Mt 28, 19). Jako świadek Jezusa zrobiłbym wszystko, aby imię Chrystusa było znane każdemu, aby zobaczyli Go i poznali jako Zbawiciela świata (J 4, 42).

Natomiast byłbym zdziwiony, gdyby wówczas oprócz świadków Jezusa pojawili się jeszcze Świadkowie Jehowy:

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
zob.
Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.2

Czyżby jako konkurencja?


Książka ta jest poświęcona Dziejom Apostolskim. Jaki jest jej cel?

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.9

Ad.1 Dzieło głoszenia wspiera Jezus Chrystus, który jest Głową Kościoła (Ef 5, 23). To On wybiera i posyła uczniów do głoszenia Ewangelii (J 15, 16; Dz 9, 15).

Ad.2 Pierwsi naśladowcy Chrystusa rozgłaszali Jego imię, trwali na modlitwie i łamaniu chleba (Dz 2, 42)

Ad.3 Jezus nie założył "organizacji Jehowy", lecz Kościół i zapewnił, że "żadne bramy piekielne go nie przemogą", a swoją obecność zapewnił "przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 16, 18; Mt 28, 20)


Rzućmy więc okiem na nauczanie Towarzystwa Strażnica. W temacie wniebowstąpienia Pana Jezusa możemy przeczytać:

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.16

Pan Jezus widzialnie odchodzi do nieba, potem znika Apostołom z oczu. A jak ma się sprawa z powrotem Chrystusa? Świadkowie Jehowy twierdzą:

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.17

Oczywiście, że Jezus powróci w tym samym ciele, w którym wstąpił do nieba, Ap 1:7 mówiąc o ponownym przyjściu Chrystusa wskazuje, że "ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili". A skoro powracającego Chrystusa w chwale ma ujrzeć wszelkie oko, to musi mieć On ciało, takie jakie miał po swoim zmartwychwstaniu (Flp 3:21) - "Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam" (Łk 24:39).

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.17

Po pierwsze. Chrystus, jak sami Świadkowie Jehowy piszą powyżej, miał powrócić "w ten sam sposób". Ponieważ Apostołowie oglądali Go wstępującego, który im potem zniknął z oczu, podobnie będzie z Jego powrotem. Dzisiaj Jezus jest niewidoczny, a jak będzie powracał w chwale, wtedy wszyscy Go ujrzą, czyli powróci widzialnie. Hbr 9:28 uczy o jednym powrocie Jezusa ("ukaże się").

Po drugie. Świadkowie Jehowy początkowo uczyli o niewidzialnym przyjściu Chrystusa w 1874 r. na ziemię. Obecnie obowiązuje nauka, iż Jezus jest obecny od roku 1914. Zobacz więcej: Powrót Pana.


Co możemy jeszcze m. in. przeczytać? Świadkowie Jehowy uczą, iż w Dziejach Apostolskich jest mowa o głoszeniu "od domu do domu":

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.42
Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
zob.
Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.42

Jak ten tekst wygląda w języku greckim? W wydanym przez Towarzystwo Strażnica międzywierszowym grecko-angielskim przekładzie:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Dz 5, 42

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.545
Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
zob.
Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.42

Czy rzeczywiście uczniowie głosili "w jednym domu po drugim"?

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Dz 5, 42

Grecko-polski Nowy Testamentstr.537

Szkoda tylko, że nie podano jacy to "niektórzy tłumacze" wyjaśniali znaczenie przyimka kata, iż "uczniowie głosili w jednym domu po drugim".
Dalej czytamy, iż:

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
zob.
Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.42

Odnośnie Łk 8, 1:

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskistr.317 Wielki Słownik Grecko-Polskistr.318

Zobaczmy do tekstu Łk 8, 1 w interlinii grecko-polskim:

Łk 8, 1

Grecko-polski Nowy Testamentstr.284

Ciekawa sytuacja wygląda w Dz 2, 46. Padają tam identyczne słowa greckie kat' oikon jak w Dz 5, 42. Porównajmy:

Dz 5, 42

Grecko-polski Nowy Testamentstr.537

Dz 2, 46

Grecko-polski Nowy Testamentstr.517

Przekład międzywierszowy grecko-angielski Świadków Jehowy:

Dz 2, 46

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.529

Mimo, że padają te same słowa, Świadkowie Jehowy nie odważyli się przetłumaczyć identycznie jak w Dz 5, 42. Zobaczmy:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Dz 2, 46 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1369

Dlaczego Świadkowie Jehowy nie przetłumaczyli wyrażenia kat' oikon na "od domu do domu"? Ponieważ Świadkowie Jehowy nie "łamią chleba" od domu do domu, nawet "po domach". A skoro nie "łamią chleba" po domach, musieli zmienić słowa "łamać chleb", na "spożywanie posiłku" w Dz 2, 42.

Zobacz:

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
zob.
Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.43
Zobacz:

Towarzystwo Strażnica w poszczególnych rozdziałach chce koniecznie przekonać czytelników, iż wszystko co dzisiaj robią Świadkowie Jehowy miało miejsce również w I w. po Chr. Redaktorzy książki czynią to poprzez odpowiedni zestaw ilustracji. Górny rysunek to wydarzenie z tamtych czasów, dolny ukazuje czasy współczesne, które obrazowo pasują do siebie. Wszystko jest podparte odpowiednimi wersetami. Zobaczmy:

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.13

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.44

Kiedy pojawia się poważny problem, oczywiście zjawiają się Świadkowie Jehowy:

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.59

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.68

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.84

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.86
Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.88

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.100

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.114

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.156

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.182
Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.183

Towarzystwo Strażnica zrobi wszystko, aby współcześni Świadkowie Jehowy mieli wrażenie, że to oni są następcami Apostołów.


Wróćmy jeszcze na stronę 42:

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
zob.
Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.42

Czy tak powiedział Apostoł Paweł? Interlinia Vocatio:

Dz 20, 20

Grecko-polski Nowy Testamentstr.636

Interlinia Świadków Jehowy:

Dz 20, 20

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.625

Prawda, że po takim nauczaniu Towarzystwa Strażnica można łatwo wpaść w zdziwienie?

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
zob.
Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
str.187

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024