Adwentyści Dnia Siódmego
Jan Grodzicki/Zachariasz Łyko
"KOŚCIÓŁ DOGMATÓW i TRADYCJI"
„Komunia

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2023-03-31

poprzednia część nastepna część
Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
Kościół nie jest KOŚCIOŁEM DOGMATÓW I TRADYCJI. Kościół jest Owczarnią Chrystusa, a On jest jego Dobrym Pasterzem (J 10, 11n). Jezus umiłował swój Kościół, bo "wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić" (Ef 5, 25). Troszczy się o jego duchowe piękno, czyli o świętość, aby był bez skazy, zmarszczki i nieskalany (por. Ef 5, 27), by jako oblubienica ozdobiona w klejnoty dla swego Męża, Oblubienica Baranka (Ap 21, 2.9) wszedł na radosne gody w wieczne Jego królestwo (Ap 19, 8-9). Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa (por. 1 Kor 12).

Dlaczego Adwentyści Dnia Siódmego wzięli sobie za cel atakowanie Komunii Świętej praktykowanej w Kościele rzymskokatolickim? Czy u Adwentystów Dnia Siódmego możemy zauważyć brak zasadniczej nieznajomości liturgii, tradycji i teologii w Kościele? A może celowo tak się zachowują, aby na nieprawdziwych tezach budować antykatolicką retorykę? Dlaczego atakują wiarę innych?

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.146

W pełni zgadzam się z tą opinią.


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.146

Skąd pochodzą podobne słowa:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum

Mt 8, 8

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Mszał Rzymski Mszał Rzymskizob. Mszał RzymskiPoznań 1986

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.146

Jeżeli kapłan pokazuje wiernym, to nie opłatek. Opłatkiem, to dzielimy się w okresie Bożego Narodzenia, składając sobie życzenia. Natomiast podczas Mszy Świętej kapłan pokazuje konsekrowaną Hostię, a wierny spożywa już Ciało Chrystusa, nie opłatek.


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.146

Nie tylko udziela się Komunii Świętej pod obiema postaciami, kiedy jest mało osób, ale też kiedy kościół jest pełny, np. w Wielki Czwartek albo podczas Pasterki:

Pasterka 2019
Pasterka 2019 Pasterka 2019 Pasterka 2019 Pasterka 2019

W Uroczystość Bożego Ciała:

Pasterka 2019 Pasterka 2019 Pasterka 2019

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.146

W Kościele katolickim Mszą Świętą koncelebrowaną określa się Mszę świętą wspólnie odprawianą przez dwóch lub więcej kapłanów. Na zdjęciach poniżej możemy zobaczyć tylko jeden kielich i cztery pateny, a w nich co najmniej trzy Hostie. Każdy kapłan osobno zanurza Hostię w kielichu z Krwią Chrystusa i następnie spożywa:

Pasterka 2019 Pasterka 2019 Pasterka 2019

A więc tak samo jak to było na zdjęciach powyżej, kiedy podobnie spożywają Ciało i Krew Chrystusa wierni podczas Komunii Świętej. Kapłan zanurza Hostię w kielichu i mówi: Ciało i Krew Chrystusa i podaje wiernym. Adwentyści Dnia Siódmego chcieli błysnąć, ale wyszło jak zwykle.


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.146

Chrystus Pan w Wieczerniku ustanowił dwa Sakramenty: kapłaństwa i Eucharystii. Bez Sakramentu kapłaństwa nie ma Eucharystii. Eucharystia jest w centrum życia Kościoła. Nie ma Kościoła bez Eucharystii, nie ma Eucharystii bez Kościoła założonego przez Jezusa Chrystusa.


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.146

Czego nie wiedzą Adwentyści Dnia Siódmego? Tego:

W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
"1Kor 11:27 mówiąc: „Kto spożywa chleb lub pije Kielich Pański niegodnie, winien będzie Ciała i Krwi Pańskiej” wskazuje, przez użycie słowa „lub”, na możliwość spożywania Eucharystii pod jedną postacią. Podkreśla też w tym wierszu, że za tą jedną postać przyjmowaną niegodnie, odpowiadamy za „Ciało i Krew Pańską”. Chrystus mówił, że „kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki” (J 6:58; por. 6:51). Widać więc, że także przez spożywanie samego Chleba życia mamy pełny udział w Ciele i Krwi Pańskiej (por. 1Kor 10:17). Jezus cały jest obecny w Chlebie, cały obecny w Winie, cały w swoim Słowie, bo jest Słowem Bożym (Ap 19:13), oraz cały ze swoim Kościołem mówiąc „oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28:20). Przyjmowanie Eucharystii w pierwszych wiekach pod jedną postacią potwierdza Tertulian (ur. 155) w „O modlitwie” 9 i „Do żony” 2:5 (cytowane w „Nadzieja poddawana próbom” J. Salij OP, rozdz. Komunia święta na rękę). Na ogół nie podawano też Krwi Pańskiej (pod postacią wina) dzieciom i chorym." (str. 409)

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.146 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.147

Pan Jezus swoim uczniom i ich następcom dał prawo decydowania o tym, co się ma dziać w Jego Kościele, w jaki sposób ma funkcjonować:

Mt 18, 18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

Ewangelia wg św. Łukasza. Wyd. W drodzeEwangelia według św. Łukasza Ewangelia wg św. Łukasza. Wyd. W drodzewyd.2020 Ewangelia wg św. Łukasza. Wyd. W drodze Ewangelia wg św. Łukasza. Wyd. W drodze

Łk 22, 14-20

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.422
Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.427
Zobacz więcej:

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.147

Każdy kapłan na Mszy Świętej bierze do ręki Hostię i łamie. Złamaną Hostię pokazuje wiernym:

Pasterka 2019 Pasterka 2019 Pasterka 2019 Pasterka 2019

Gest łamania Hostii przez kapłana podczas Mszy Świętej ma specyficzną symbolikę. Wracamy bowiem do Wieczernika, kiedy to Jezus połamał chleb i podał go swoim uczniom. Adwentyści Dnia Siódmego nie pojmują teologicznej głębi i duchowego bogactwa w tym prostym geście łamania Chleba!


Kiedy Adwentystom Dnia Siódmego brakuje argumentów, szukają innych okazji, by podważyć Mszę Świętą. Przeszkadza im kształt komunikantów i to, że są one już okrągłe:

Eucharystia Eucharystia Eucharystia

Podczas Wieczerzy Pańskiej było obecnych tylko Dwunastu Apostołów, a więc nie było problemu z połamaniem i podaniem każdemu chleba. Jak sobie Adwentyści Dnia Siódmego wyobrażają "łamanie chleba" w kościele, kiedy do Komunii Świętej chce podejść kilkaset osób? Zarzuty kierowane przez Adwentystów Dnia Siódmego, iż komunikanty są już gotowe i okrągłe (zob. jaki kształt ma maca), są niepoważne i świadczą o bezradności. Adwentyści Dnia Siódmego wykorzystają każdą okazję, by uderzyć w Kościół katolicki. Czy hostie będą okrągłe, kwadratowe czy trójkątne, nie zmienią faktu, że podczas przeistoczenia, mocą Ducha Świętego stają się Ciałem Chrystusa.


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.147

Zarzut nieprawdziwy. Kościół katolicki nikomu nie odmawia eucharystycznego kielicha.

Mszał Rzymski 1986 Mszał Rzymski 1986Poznań 1986 Mszał Rzymski 1986
Mszał Rzymski 1986[50]
Mszał Rzymski 1986[48]
Mszał Rzymski 1986[49]

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.147

Obecnie nikt wiernym nie zabrania przyjmowania Komunii Świętej pod obiema postaciami. Zadajmy pytanie. Gdzie byli Adwentyści Dnia Siódmego w XII w. po Chr.? Słyszał ktoś o nich w tamtych czasach?


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.147

Postawienie tak absurdalnego zarzutu przez Adwentystów Dnia Siódmego świadczy tylko o ich bezradności. Nie wiedzą już, co wymyślić w walce z Mszą Świętą. Każdy zarzut jest dobry, by skrytykować Kościół katolicki.


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.147

W Kościele katolickim nie ma kultu hostii, takiego, jaki by chcieli Adwentyści Dnia Siódmego, rozumianego jako kult opłatka. Jeśli możemy mówić o kulcie, to o kulcie Hostii świętej albo precyzyjniej, o kulcie Najświętszego Sakramentu. Pan Jezus jest obecny w Hostii świętej, prawdziwie i sakramentalnie. Ks. Bartnik słusznie zauważa, że mogą się zdarzyć profanacje Najświętszego Sakramentu.


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.148

Wstrząsający to jest komentarz Adwentystów Dnia Siódmego, którzy zrobią wszystko, aby ośmieszyć katolicką wiarę w Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie pod postacią chleba i wina. Czy katolicy spożywający "żywego Pana Jezusa" czują smak mięsa ludzkiego i smak krwi?


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.148

Czy Adwentyści Dnia Siódmego celowo zacytowali arabskiego filozofa, aby ośmieszyć katolików? My pożeramy Boga? Taki był cel tego rozdziału? Adwentyści Dnia Siódmego widocznie nie doczytali w Piśmie Świętym, iż:

Mt 12, 36-37

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Adwentyści Dnia Siódmego atakują Mszę Świętą, nie podoba im się to czy tamto. Czy Adwentyści Dnia Siódmego zastanowią się nad takimi aspektami? Na Wieczerzy Pańskiej powinno być zawsze tylko 12 osób, bo Jezus nie zaprosił swych 70 i więcej uczniów. Czy na adwentystycznej Wieczerzy Pańskiej jest tylko 12 osób? Adwentyści rozlewają sok do małych kieliszków... a Jezus tego nie robił. Chyba, że były, a my nic o tym nie wiemy.

ADS ADS ADS

(https://www.adventist.org/the-lords-supper/)

"Potępianie alkoholu i zakaz jego spożywania, nawet podczas Wieczerzy Pańskiej, adwentyści zawdzięczają E. White. Nie Biblia, nie historia chrześcijaństwa, nie świadectwa wczesnochrześcijańskie, ale wizje prorokini adwentystycznej były motorem dla wprowadzenia tego zwyczaju w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego."
Zobacz więcej:

Adwentyści Dnia Siódmego na Wieczerzę Pańską przychodzą ubrani pod krawatem, a Jezus tego nie zalecił. Gdyby mu na tym zależało, to by o krawacie coś powiedział. Jest takie zdjęcie na stronach internetowych Adwentystów Dnia Siódmego jak oni klęczą ... a Jezus nie klęczał - gdyby trzeba było klęczeć, to Jezus by powiedział. Czy na takim poziomie mamy dyskutować?

ADS ADS
poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024