Mędrcy ze Wschodu i Gwiazda

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy uczą dzisiaj o Mędrcach ze Wschodu, iż byli:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego zob. wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.199

Choć wcześniej mieli inne zdanie:

Przyjdź Królestwo Twoje Przyjdź Królestwo Twoje
wyd.1920
Przyjdź Królestwo Twoje
Przyjdź Królestwo Twojestr.85
Walka Armagieddonu
zob.
Walka Armagieddonu
wyd.pol.1925
Walka Armagieddonu
Walka Armagieddonustr.233
Walka Armagieddonustr.234
Nadszedł czas Nadszedł czas
wyd.1920
Nadszedł czas
Nadszedł czasstr.21

Świadkowie Jehowy uczą od początku lat dwudziestych XX w. iż:

Harfa Boża
Harfa Boża
wyd.1929
Harfa Boża
Harfa Bożastr.91

Wyzwolenie
Wyzwolenie
Wyzwolenie
wyd.1929
Wyzwoleniestr.127

Strażnica 1935 Nr 21935 Nr 2
Strażnica 1935 Nr 2 Strażnica 1935 Nr 2str.30

Twierdzą też, że gwiazda, która ukazała się na Wschodzie była dziełem szatana:

Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi
wyd.1991
Największy ze wszystkich ludzi rozdz.7

choć wcześniej twierdzą, że była to gwiazda Jezusa:

Największy ze wszystkich ludzi rozdz.7

Pismo Święte milczy o tym, że szatan posłużył się ową gwiazdą aby zgładzić Jezusa. Świadkowie Jehowy twierdzą też, że owa gwiazda przyprowadziła astrologów do Jeruzalem:

Największy ze wszystkich ludzi rozdz.7

Nie jest to prawdą, że gwiazda przyprowadziła ich do Jeruzalem, bowiem Magowie ujrzeli tylko gwiazdę na Wschodzie i dlatego przybyli do Jerozolimy. Poszli nie za gwiazdą, lecz raczej dlatego, bo spodziewali się, że król powinien urodzić się w pałacu. Za gwiazdą poszli później do Betlejem, która przyprowadziła ich bezpośrednio do Zbawiciela.

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Mt 2,9

Biblia Tysiąclecia

Gdyby Mędrcy byli wysłannikami szatana, nie złożyli by Jezusowi hołdu, a tym bardziej by nie ofiarowali darów, które składa się królom i kapłanom:

Mt 2,11

Biblia Tysiąclecia

To Bóg, a nie szatan, nakazał Mędrcom we śnie (w.12), aby wracając ominęli Heroda, który działał z inspiracji szatana, bo Herod chciał zgładzić Jezusa, a nie Mędrcy.


Ewangelia wg św. Mateusza Zespół redakcyjny zob. Edycja Świetego Pawła, 2005 zob.

Mt 2,1-12:

Ewangelia wg św. Mateuszastr.114
Ewangelia wg św. Mateuszastr.115
Ewangelia wg św. Mateuszastr.121
Ewangelia wg św. Mateuszastr.122

Świadkowie Jehowy w swoich publikacjach rysowali trzech Mędrców:

Fotodrama Stworzenia
zob.
Fotodrama Stworzenia
wyd.1914
Fotodrama Stworzeniastr.55

Strażnica 1957 Nr 151957 Nr 15
Strażnica 1957 Nr 15str.17
Strażnica 1957 Nr 15str.18

Strażnica 1983 Nr 221983 Nr 22
Strażnica 1983 Nr 22str.10
Strażnica 1983 Nr 22str.11

Orygenes (ur.185) pisał:

Orygenes Homilie zob. ATK Warszawa 1984
Orygenes Homiliestr.136

W tej publikacji zmniejszyli do dwóch:

Mój zbiór opowieści biblijnychwyd.1981
Mój zbiór opowieści biblijnychstr.86

A kiedy to możliwe, przedstawiają ich kilku:

Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi
wyd.1991
Największy ze wszystkich ludzi rozdz.7

Zobacz:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024