Dlaczego Świadkowie Jehowy dodali
w swojej Biblii słowo "człowiek"
w J 1, 18?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-01-05

Niniejszy artykuł wraz ze skanami z Biblii Świadków Jehowy wykaże, jak wstawienie słowa "człowiek" do wersetu J 1, 18 w Biblii Świadków Jehowy zmienia sens wypowiedzi biblijnej, sugerując jakoby Jezus, Syn Boży, na ziemi był tylko człowiekiem, a nie jak uczy Biblia i jak wierzą chrześcijanie, Bogiem i człowiekiem. Oto Biblia Świadków Jehowy:

Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Światawyd.2006

tak oddali J 1, 18:

Przekład Nowego Świata
str.1332

W angielskiej wersji Przekładu Nowego Świata:

The New World Translation of the Holy Scriptures The New World Translation of the Holy Scriptures The New World Translation of the Holy Scriptures2013

J 1, 18:

The New World Translation of the Holy Scriptures
str.1426

Jest to fałszerstwo! W oryginalnym tekście Nowego Testamentu nie pojawia się słowo "człowiek" (gr. antropos). Jak to sprawdzić? Wystarczy wziąć do ręki:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

J 1, 18:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.402
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.403

Gdzie w lewej szpalcie, w tekście greckim nie znajdziemy słowa "antropos". Również nie ma go również na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

J 1, 18:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Interlinia Vocatio:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

J 1, 18:

Grecko-polski Nowy Testament
str.393

W Biblii znajduje się wyrażenie "żaden człowiek" - gr. oudeis antropon:

1 Tm 6, 16

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1001

Przekład interlinearny Świadków Jehowy:

1 Tm 6, 16

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.925

Widać, że Świadkowie Jehowy dodali słowo człowiek do J 1,18 z powodów doktrynalnych.


Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
wyd.2013
Czego naprawdę uczy Biblia
Czego naprawdę uczy Biblia
str.203

Mamy rzecz niebywałą. Świadkowie Jehowy cytują werset ze swojej Biblii, w której dodali słowo "człowiek". Jak już wspomniano, słowa tego nie ma tekście oryginalnym Nowego Testamentu, ale mamy za to komentarz do tego wersetu. W jaki celu tak postąpili? Służy im to do zwalczania prawdy, że Jezus będąc człowiekiem na ziemi był również Bogiem. Najpierw fałszywy werset ze słowem "człowiek", a potem komentarz, iż Jezusa ludzie przecież mogli zobaczyć. Świadkowie Jehowy nie cofną się przed niczym, by postawić na swoim. Tekst grecki pokazuje nam fałsz i zakłamanie Świadków Jehowy:

J 1, 18:

Grecko-polski Nowy Testament
str.393

Świadkowie Jehowy cytują jeszcze J 1, 14, by podkreślić, iż "Słowo stało się ciałem", ale jakoś nie są zdolni do pokazania prawdy, iż to Słowo, które stało się ciałem, było jednocześnie, Bogiem:

J 1, 1 J 1, 14
"Bogiem było Słowo" "A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas"

To, że Świadkowie Jehowy dodali słowo antropos (człowiek), można zobaczyć w ich Chrześcijańskich Pismach Greckich po grecku:

Chrześcijańskie Pisma greckie w przekładzie Nowego Świata
Chrześcijańskie Pisma greckie w przekładzie Nowego Świata
Chrześcijańskie Pisma greckie w przekładzie Nowego Świata
wyd.2008

J 1, 18:

Chrześcijańskie Pisma greckie w przekładzie Nowego Świata
str.1321

Dlaczego Świadkowie Jehowy dodali słowo "człowiek" do J 1, 18? Aby w sposób zdecydowany podważyć, iż Jezus był Bogiem na ziemi. Skoro żaden człowiek nie widział Boga, to Jezus nie jest Bogiem. A kim? A jakże, wg Świadków Jehowy archaniołem Michałem: Odsyłacz Czy Jezus to Archanioł Michał?.

Zobacz:

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

J 1, 18:

ed. Święty Paweł
str.2332

Komentarze do J 1, 18:

Ewangelia wg. św.zob. Ewangelia wg. św. Jana zob. Ewangelia wg. św. Janazob.

J 1, 18:

ed. Święty Paweł
str.239
ed. Święty Paweł
str.279
ed. Święty Paweł
ed. Święty Paweł
ed. Święty Paweł
str.282

Ewangelia wg. św. Jana Komentarz KULzob. Ewangelia wg. św. Jana Komentarz KULzob. Ewangelia wg. św. Jana Komentarz KULzob.
Ewangelia wg. św. Jana Komentarz KUL

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024