Rodzina Jezusa

Autor: Piotr Andryszczak

Strażnica 15 grudnia 2003 Strażnica 15 grudnia 2003 15 grudnia 2003

Złoty Wiek 15 kwietnia 1928 15 kwietnia 1928
Złoty Wiek 15 kwietnia 1928 Złoty Wiek 15 kwietnia 1928 Złoty Wiek 15 kwietnia 1928 str.119

I co, szatan wyhodował? Dzisiaj Świadkowie Jehowy w swoim nauczaniu twierdzą, iż Maryja miała oprócz Jezusa jeszcze inne dzieci. Zatem zobaczmy, co jest napisane w książce wydanej przez Towarzystwo Strażnica:

Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi
wyd.1991
wyd.1991

jasno stwierdzają:

Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi rozdz.9

Podkreślają to wielce sugestywnymi rysunkami:

Największy ze wszystkich ludzi rozdz.9
Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi rozdz.9

zadają przy tym pytania:

Największy ze wszystkich ludzi

Rodzina Józefa i Maryi jak się patrzy. Świadkowie Jehowy stosują pewnego rodzaju manipulację. Próbują narzucić czytelnikowi coś, co nie wynika z tekstu. Piszą bowiem: "Marii i Józefowi rodzą się córki". Pismo Święte milczy na temat rodzących się córek Marii i Józefowi. Towarzystwo Strażnica nadaje właśnie taką interpretację.

Podobną manipulację możemy zobaczyć tu:

Od raju utraconego do raju odzyskanego zob. zob.
Od raju utraconego do raju odzyskanegostr.147

Sprawdźmy czy Pismo Święte mówi o "pozostałych synach":

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Dz 1,14

Biblia Tysiąclecia

Jest tylko mowa o "braciach Jego", nie ma natomiast ani słowa o synach Maryi. Werset też milczy również o "młodszych braciach" Jezusa, jak chcą Świadkowie Jehowy.


Manipulację mamy również w tej książce:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.1 zob. Tom 1, wyd.2006
Wnikliwe poznawanie Pism tom.1str.870

O rodzonych synach Maryi również cisza. Wspomniana publikacja pisze też o Jakubie z Mk 6,3 jako o niewiele młodszym od Jezusa:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.1str.870

O ile lat Jakub ma być rzekomo młodszy od Jezusa? Kilka czy kilkanaście lat?


W tej publikacji Świadkowie rysują rodzinę Jezusa idącą do Jerozolimy bez żadnych braci i sióstr, kiedy to Jezus ma 12 lat:

Fotodrama StworzeniaFotodrama
Fotodrama Stworzeniawyd.1914
Fotodrama Stworzeniastr.56

Gdzie się podział niewiele młodszy Jakub i reszta? W tej publikacji, Świadkowie Jehowy ukazują nam całą rodzinę:

Kalendarzzob.
Kalendarzwyd.2010
Kalendarzzob.

Natomiast w tej publikacji piszą o licznej rodzinie udającej się do Jerozolimy:

Mój zbiór opowieści biblijnych zob. wyd.2004
Mój zbiór opowieści biblijnychstr.87

Gdzie jest ta liczna rodzina Jezusa? Gdzie są te dzieci Maryi i Józefa? Do Jerozolimy idą we trójkę, Maryja, Józef i Jezus, jak widzimy w Fotodramie. O licznej rodzinie milczy też Ewangelia. Czytamy bowiem: "Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie" (Łk 2,48). Gdzie były pozostałe dzieci? One nie szukały brata?


O rzekomych dzieciach, synach i córkach pisze również ta publikacja:

Strażnica 1 Stycznia 20091 Stycznia 2009
Strażnica 1 Stycznia 2009str.5
Strażnica 1 Stycznia 2009str.6
Strażnica 1 Stycznia 2009str.6
Strażnica 1 Stycznia 2009str.6
Strażnica 1 Stycznia 2009str.7

Należy też zadać pytanie, dlaczego Świadkowie Jehowy w tej Strażnicy nie narysują na obrazkach tej gromadki dzieci udających się do Jerozolimy, bądź też wracających? Obraz przecież bardziej przemawia do wyobraźni. W Fotodramie (patrz wyżej) narysowali przecież Maryję, Józefa i małego Jezusa.


Pismo Święte podaje nam zupełnie coś innego niż chce nam wmówić Towarzystwo Strażnica. Czytamy zawsze o Matce Jego (Chrystusa), nigdy zaś o Matce ich (dzieci). Przypomnijmy co czytamy w Dziejach Apostolskich o Matce Jezusa i braciach Jego:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Dz 1,14

Biblia Tysiąclecia

W innym miejscu mamy:

Mt 12,46

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia

Mk 3,31

Biblia Tysiąclecia

Jak widzimy, nie ma mowy o dzieciach Maryi, synach czy córkach, mowa jest o Matce Jego i o braciach Jezusa, a nie ma mowy o Matce ich.


Ciekawe słowa padają w tej publikacji:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.1 zob. Tom 1, wyd.2006
Wnikliwe poznawanie Pism tom.1str.272

Szkoda, że Świadkowie nie podali jacy to bibliści. Pocieszające jest to, że to jest tylko "większość" a nie wszyscy. Czyli jest jakaś grupa, która nie podziela poglądów Strażnicy.


Bracia Chrystusa - rodzeni czy przybrani?

Ucz się od Wielkiego Nauczyciela zob. wyd.2003
Ucz się od Wielkiego Nauczycielastr.222
Strażnica 15 grudnia 200315 grudnia 2003
Strażnica 15 grudnia 2003str.8

Jak należy poprawnie rozumieć problem braci Chrystusa wyjaśnia nam Encyklopedia Katolicka (wyd.1989):

Encyklopedia Katolickawyd.1989
Encyklopedia Katolicka996
Encyklopedia Katolicka997

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism zob. wyd. 2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.167

Ta sama Encyklopedia wspomina szerzej znaczenie tych słów, o których milczy powyższe Prowadzenie rozmów na podstawie Pism:

Strażnica 15 grudnia 2003 15 grudnia 2003
Strażnica 15 grudnia 2003 str.3

Nauczanie Kościoła musiało być takie jak czytamy powyżej, bowiem czytelnik grecki za czasów apostolskich mógł też rozumieć słowa "adelfoi" i "adelfai" szerzej.


W Piśmie Świętym czytamy:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Ga 1,19

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia

Jeden z Apostołów, Jakub "brat Pański", nie może być rodzonym bratem Jezusa, ponieważ wiemy, że w gronie Apostołów wybranych przez Jezusa, jeden Jakub jest synem Alfeusza, drugi Jakub synem Zebedeusza. Nie ma więc Jakuba syna Józefa:

Mt 10,2-4

Biblia Tysiąclecia

W greckim tekście Listu do Galatów występuje słowo "adelfon":

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Ga 1,18-19

Grecko-polski Nowy Testamentstr.884

Podobną sytuację z wyrazem "adelfois" mamy w:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

1Kor 15,6

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

1 Kor 15,4-6

Grecko-polski Nowy Testamentstr.823

Czy jest możliwe, że Maryja miała ponad pięciuset synów, nie wspominając córek, a Pan Jezus aż tylu rodzonych braci?


Słownik Grecko-polski Z. Abramowiczówny

Słownik Grecko-Polski Abramowiczówny wyd.1958 PWN
Słownik Grecko-Polski Abramowiczówny Słownik Grecko-Polski Abramowiczówny Słownik Grecko-Polski Abramowiczównystr.25

Przypomnijmy:

Strażnica 15 grudnia 2003 15 grudnia 2003
Strażnica 15 grudnia 2003str.3

I nie pomogą wypowiedzi pojedynczych teologów:

Strażnica 15 grudnia 2003str.3

Właśnie z Pisma Świętego wynika coś zupełnie odwrotnego, a z wypowiedzi tego teologa nie wynika, że Maryja miała synów i córki.


Czego nauczali Świadkowie Jehowy wcześniej? Otóż okazuje się, iż nauka iż Jezus miał braci i siostry a Maria synów i córki POCHODZI od SZATANA:

"Że ci czterej ››bracia‹‹ byli, w rzeczywistości kuzynami naszego Pana, że matka ich była Marja, siostra matki naszego Pana i że ojcem ich był Kleofas [zwany inaczej Alfeuszem], jasno jest pokazane w następujących miejscach: Jan 19:25; Marek 15:40; Łukasz 6:15, 16; Dzieje Apostolskie 1:13" (Złoty Wiek 15.04 1928 s. 119).

"Wydaje się rzeczą nieprawdopodobną, by Marja, matka naszego Pana, miała żyjących synów i córki i że Jezus byłby, gdy umierał, zupełnie zignorował ten węzeł rodzinny, powierzając matkę Swoją opiece Jana, który nie był krewnym (Jan 19:27)" (jw. s. 119).

"Nie ulega wątpliwości, iż szatan wyhodował powszechne błędne pojmowanie, że Jakób, Jozes, Szymon i Judasz byli dziećmi Marji matki Jezusa (Mateusza 13:55)" (jw. s. 119).

"Marja, siostra matki naszego Pana, żona Kleofasa (Jan 19:25), zwanego inaczej Alfeuszem (Mateusz 10:3; Łukasz 6:15). Ta Marja była matką ››braci‹‹ [kuzynów] Jezusa, mianowicie Jakóba mniejszego, Szymona, Judy i Jozesa (Mateusz 13:55; Marek 6:3). Była ona ››Marją drugą‹‹, która była obecna przy ukrzyżowaniu i pogrzebaniu Jezusa (Mateusz 27:56-61)" (jw. s. 119).

Zobacz:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021