Imię Boże w Bibliach katolickich
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2016-03-04

nastepna część

Świadkom Jehowy wydaje się, że w Kościele katolickim trwa jakaś wojna i zamach na imię Boże w Biblii i "pod naciskiem episkopatu" na siłę usuwa się imię Boże:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd. 2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.116
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.116

To nieprawdziwy i nie mający nic wspólnego z prawdą komentarz anonimowych redaktorów Strażnicy. Odkąd Biblia Tysiąclecia stała się popularna i weszła do czytań w liturgii Mszy Świętej, dlatego właśnie episkopat objął nad nią patronat. Można o tym przeczytać we wstępie do III wydania i następnych:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.117 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.117

Nie jest prawdą, iż usunięcie imienia Bożego Jahwe i zastąpieniem go słowem 'Pan' lub 'Bóg' polegało na własnym "widzimisię". Podstawą była Tradycja chrześcijańska, która w Liturgii Kościoła nie używała imienia Bożego (czytania mszalne, modlitwy, chociaż nie w Liturgii Godzin). W Liturgii Godzin wzywamy w modlitwach imienia Jahwe. Chodzi o sobotę trzeciego tygodnia, godzinę czytań. Patrz: Tom III strona 890, Tom IV strona 846, Tom dodatkowy (wakacyjny) str. 902, link do treści hymnu niżej (3 zwrotka):

Liturgia Godzinzob. Liturgia Godzinzob.
Zobacz:

Natomiast zestawianie Tradycji chrześcijańskiej z tradycją faryzeuszów jest manipulacją. Przeczytajmy Mt 15,1-3 i Mk 7,1nn, aby dowiedzieć się o jaką tradycję chodziło.


Biblia Tysiąclecia wyd.IBiblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia wyd.I
wyd.I
Biblia Tysiąclecia wyd.I
Rdz 2, 21 Biblia Tysiąclecia wyd.Istr.25 Rdz 3, 13-14 Biblia Tysiąclecia wyd.Istr.25

Biblia Tysiąclecia wyd.IIBiblia Tysiąclecia wyd. Biblia Tysiąclecia wyd.II
wyd.II
Biblia Tysiąclecia wyd.II
Rdz 2, 4-5 Biblia Tysiąclecia wyd.IIstr.23 Rdz 2, 15-16 Biblia Tysiąclecia wyd.IIstr.23

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008
ed. Święty Paweł
str.10

Rdz 2, 5-7

ed. Święty Paweł
str.37

Biblia Tysiąclecia wyd.IIBiblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia wyd.IIwyd.II

Lb 21,6

Biblia Tysiąclecia wyd.II
Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.2000
Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
zob.

Wydanie III Biblii Tysiąclecia i następne, pozostawiają imię Boże, ale tylko w miejscach, w których jest ono nieodzowne. Jest to dowodem na to, że nie chodzi Kościołowi o „ukrywanie” tego imienia. We wspomnianych przekładach pozostawiono imię Jahwe w wielu miejscach Pisma Świętego, w przypisach, a także we wstępach do niektórych ksiąg:

Biblia Tysiąclecia wyd. VWj 6:2-3 Biblia Tysiąclecia wyd. VWj 15:3 przyp. Biblia Tysiąclecia wyd. VWj 34:5-6 Biblia Tysiąclecia wyd. VJoz 22:22
Biblia Tysiąclecia wyd. VJoz 22:24 Biblia Tysiąclecia wyd. VSdz 2:12 Biblia Tysiąclecia wyd. V1 Krl 1:37 Biblia Tysiąclecia wyd. V1 Krl 18:21
Biblia Tysiąclecia wyd. V1 Krl 18:39 przyp. Biblia Tysiąclecia wyd. V2 Krl 10:23 Biblia Tysiąclecia wyd. V2 Krn 15:9 Biblia Tysiąclecia wyd. VPs 68:5
Biblia Tysiąclecia wyd. VPs 83:19 Biblia Tysiąclecia wyd. VPs 100:3 przypis Biblia Tysiąclecia wyd. VPs 105:7 Biblia Tysiąclecia wyd. VIz 42:8
Biblia Tysiąclecia wyd. VJr 16:21 Biblia Tysiąclecia wyd. VRdz 2:4 przyp. Biblia Tysiąclecia wyd. VLb 16:24 przyp. Biblia Tysiąclecia wyd. VLm 3:66 przyp.
Biblia Tysiąclecia wyd. V
Jl 2:14 przyp.
Biblia Tysiąclecia wyd. V
Mi 6:6 przyp.

WSTĘP DO PIĘCIOKSIĘGU

Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.19

WSTĘP DO KSIĘGI WYJŚCIA

Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.78

KSIĘGA SĘDZIÓW WSTĘP

Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.265

KSIĘGA IZAJASZA WSTĘP

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.959

KSIĘGA MICHEASZA WSTĘP

Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.1238

KSIĘGA ZACHARIASZA WSTĘP

Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.1265

Nie wiem czy Świadkowie Jehowy wiedzą albo może nie chcą wiedzieć, że w Kościele oprócz Biblii Tysiąclecia, wydaje się inne Przekłady Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Pozostawia się w nich imię Boże Jahwe bądź JHWH. Oto kilka przykładów:

Biblia o. Jakuba Wujka Biblia o. Jakuba Wujka
wyd.1962
Biblia o. Jakuba Wujka

Wj 3, 14

Biblia o. Jakuba Wujkastr.78 Biblia o. Jakuba Wujkastr.78

Nagłówki do poszczególnych rozdziałów:

Biblia o. Jakuba Wujkastr.116 Biblia o. Jakuba Wujkastr.104
Biblia o. Jakuba Wujkastr.146 Biblia o. Jakuba Wujkastr.216
Miejsca ze słowem Jahwe: „Mojżesz wyjednywa u Jahwy...” (nagłówek do Wj 8); „Z polecenia Jahwy...” (nagłówek do Wj 11); „Jahwe rozkazuje Mojżeszowi...” (nagłówek do Wj 14); „Chwała Jahwe” (nagłówek do Wj 15); nagłówek do Wj 18; 3 nagłówki do Wj 19; 2 nagłówki do Wj 24; nagłówek do Wj 28; 2 razy w nagłówku do Wj 29; nagłówek do Wj 32; 2 razy w nagłówku do Wj 33; 2 razy w nagłówku do Wj 33-34; nagłówek do Wj 40; nagłówek do Kpł 19; nagłówek do Lb 14; nagłówek do Lb 16; 2 nagłówki do Lb 20; nagłówek do Lb 22; 2 nagłówki do Lb 27; nagłówek do Lb 31; nagłówek do Pwt 5; nagłówek do Pwt 6; 2 razy w nagłówku do Pwt 8; nagłówek do Pwt 9; nagłówek do Pwt 10; nagłówek do Pwt 31; 2 nagłówki do Pwt 32; nagłówek do Pwt 33; nagłówek do Pwt 34; nagłówek do Joz 1; nagłówek do Joz 4; 2 razy w nagłówku do Joz 7; nagłówek do Joz 22; 2 razy w nagłówku do Joz 23; nagłówek do Joz 24; nagłówek do Sdz 2; 2 razy w nagłówku do Sdz 5; nagłówek do Sdz 6; nagłówek do Sdz 10; nagłówek do Sdz 11; nagłówek do Sdz 13; nagłówek do Sdz 20; 2 razy w nagłówku do 1Sm 1; nagłówek do 1Sm 8; nagłówek do 2Sm 7; nagłówek do 1Krl 18 [3Krl 18]; nagłówek do 2Krl 5 [4Krl 5]; nagłówek do 2Krl 13 [4Krl 13]; 2 nagłówki do 2Krl 14 [4Krl 14]; 3 razy w nagłówku do 2Krl 17 [4Krl 17]; nagłówek do 2Krl 18 [4Krl 18]; 2 razy w nagłówku do 2Krl 23 [4Krl 23]; 2 nagłówki do 2Krl 24 [4Krl 24]; nagłówek do 1Krn 16; nagłówek do 2Krn 32; nagłówek do Iz 44; nagłówek do Iz 46.

KUL KULwyd.1964 KUL

Wj 3, 14-15

KULstr.105

W komentarzach używa się imienia Jahwe:

KUL KULstr.106 KULstr.106

KUL KULPallottinum 1971 KUL

Pwt 6, 1-3

KULstr.142

KUL KUL
Poznań 1990
KUL

Ps 110, 1-5

KULstr.467 KULstr.468

Biblia Poznańska wyd.IBiblia Poznańska Biblia Poznańska wyd.I
wyd.I
Biblia Poznańska wyd.I
Rdz 2, 18-19 Biblia Poznańska wyd.Istr.9 Rdz 3, 13-14 Biblia Poznańska wyd.Istr.11

Biblia Poznańska wyd.1982Biblia Poznańska Biblia Poznańska wyd.1982
wyd.II
Biblia Poznańska wyd.1982
Poznań 1982
Rdz 2, 18-19 Biblia Poznańska wyd.1982
str.9
Rdz 3, 13-14 Biblia Poznańska wyd.1982
str.11

Biblia Poznańska wyd.1984Biblia Poznańska Biblia Poznańska wyd.1984
wyd.II
Biblia Poznańska wyd.1984
Poznań 1984

Ps 110, 1-5

Biblia Poznańska wyd.1984
str.276
Biblia Poznańska wyd.1984
str.277

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1991
Rdz 2, 18-19 Biblia Poznańska wyd.1982
str.9
Rdz 3, 13-14 Biblia Poznańska wyd.1982
str.11

Biblia PoznańskaBiblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
Poznań 1992

Ps 110, 1-5

Biblia Poznańska
str.279
Biblia Poznańska
str.280

Biblia Poznańska wyd.1999Biblia Poznańska Biblia Poznańska wyd.1999
wyd.III
Biblia Poznańska wyd.1999
Poznań 1999

Ps 110, 1-5

Biblia Poznańska wyd.1999
str.279
Biblia Poznańska wyd.1999
str.280

Biblia Poznańska wyd.1999Biblia Poznańska Biblia Poznańska wyd.1999
wyd.III
Biblia Poznańska wyd.1999
Poznań 1999
Rdz 2, 18-19 Biblia Poznańska wyd.1999
str.9
Rdz 3, 13-14 Biblia Poznańska wyd.1999
str.11

Biblia wydawnictwo Święty WojciechBiblia Biblia wydawnictwo Święty Wojciech
Wydawnictwo Święty Wojciech
Biblia wydawnictwo Święty Wojciechwyd.2009
Rdz 2, 15-18 Biblia wydawnictwo Święty Wojciechstr.9 Rdz 3, 13-14 Biblia wydawnictwo Święty Wojciechstr.10

KUL Lublin 1997 KUL Lublin 1997KUL Lublin 1997 KUL Lublin 1997

Jr 2, 3-5

KUL Lublin 1997str.17

Biblia Warszawsko-PraskaBiblia Warszawsko-Praska Biblia Warszawsko-PraskaWarszawa 1997 Biblia Warszawsko-Praska
1 Krl 11, 9-10 Biblia Warszawsko-Praskastr.560 Kpł 17, 1-2 Biblia Warszawsko-Praska
str.192

Poznań 2003 Poznań 2003Jednotomowa ST i NT Poznań 2003Poznań 2003
Rdz 2, 15-19 Poznań 2003
str.28
Iz 44, 1-2. 6 Poznań 2003 Poznań 2003
str.1081

Poznań 2006 Poznań 2006Jednotomowa ST i NT Poznań 2006Poznań 2006
Iz 44, 24 Poznań 2003
str.1082
Jl 3, 3-5 Poznań 2003
str.1319

Nowy komentarz Biblijny Nowy komentarz BiblijnyEd. Święty Paweł Nowy komentarz Biblijny
wyd. 2009

Rdz 4, 26

Księga Rodzaju ed. św. Pawłastr.295
Księga Wyjścia ed. św. Pawłastr.152

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio
wyd.2003

Wj 3, 16

Pięcioksiąg Vovatiostr.218

Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio
wyd.2008

Iz 8,13

Prorocystr.765

Pisma Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pisma Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pisma Vocatio
wyd.2009

Ps 112,1

Pismastr.194

Księga Wyjścia Podręczny Komentarz Biblijny Księga Wyjścia Podręczny Komentarz Biblijny
wyd.2012
Księga Wyjścia Podręczny Komentarz Biblijny
Księga Wyjścia Podręczny Komentarz Biblijnystr.38
Księga Wyjścia Podręczny Komentarz Biblijnystr.124

Pallottinum PallottinumPoznań 2015 Pallottinum

Sdz 2, 10-15

Pallottinum
str.95
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020