DEKALOG według Świadków Jehowy

Autor: Piotr Andryszczak, uzupełniono: 2017-06-02

nastepna część

W publikacjach Świadków Jehowy trudno znaleźć zarzut, że Kościół Katolicki "sfałszował" Dekalog i m.in. usunął drugie przykazanie: "Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko..." (Wj 20, 4), a ostanie przykazanie podzielił na dwa osobne przykazania. Takie zarzuty padają podczas rozmów z ust głosicieli Towarzystwa Strażnica. Warto więc rzucić więcej światła na ten problem. Czy prawdą jest, że Kościół coś usunął i podzielił w Dekalogu? W poniższej publikacji Świadkowie Jehowy cytują DZIESIĘCIORO PRZYKAZAŃ wraz z numeracją:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
wyd.1990
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.203

oraz w tej publikacji:

Strażnica 15 listopada 198915 listopada 1989
Strażnica 15 listopada 1989str.3

Wygląda na to, że Świadkowie Jehowy mają dwie wersje pierwszego przykazania:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.203 Strażnica 15 listopada 1989str.3

W tej publikacji:

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1

czytamy:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.1str.528

Na jakiej podstawie Świadkowie Jehowy twierdzą, że akurat ten podział Dekalogu można nazwać "naturalnym"? A czy inny podział może już być nienaturalnym? Zobaczmy, co Józef Flawiusz napisał o przykazaniach i jaki ustala podział:

Dawne Dzieje Izraela Dawne Dzieje Izraela
wyd.1962
Dawne Dzieje Izraela
Księgarnia św. Wojciecha - Poznań
Dawne dzieje Izraela Józef Flawiuszstr.190

Możemy też zauważyć, iż Józef Flawiusz nic nie pisze o "pożądaniu żony bliźniego".


Poniższa publikacja:

Strażnica Nr 5 2006Strażnica Nr 5 2006 Strażnica Nr 5 2006str.31

oraz:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.1 zob. Tom 1, wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism tom.1str.528

Na jakiej podstawie Świadkowie Jehowy wyciągają wniosek, że "Augustyn i inni" połączyli ze sobą jedne przykazania, a chcąc zachować liczbę 10 przykazań inne podzielili na dwa osobne przykazania? Przecież w Piśmie Świętym mamy brak numeracji przykazań. Nie ma tam ani słowa, że ten werset, to pierwsze przykazanie, a ten werset, to drugie czy tamten werset, to trzecie lub czwarte przykazanie. Należy też nadmienić, iż wersety w Biblii ponumerowano dopiero w roku 1528 (uczynił to S.Pagnin w celu ułatwienia odwoływania się do treści Biblii), więc nie miało to wpływu na numerację samych przykazań.


Zobaczmy jak wygląda tekst w Piśmie Świętym:

Biblia Tysiąclecia wyd.IIBiblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia wyd.IIwyd.II

Wj 20,1-17

Biblia Tysiąclecia wyd.II Biblia Tysiąclecia wyd.II Pwt 5,21 Biblia Tysiąclecia wyd.II

Katolicki podział dwóch ostatnich przykazań jako osobnych, ma podstawę w uzgodnieniu z Wj 20 i Pwt 5, w której zakazy pożądania żony i innych rzeczy stanowią osobne przykazania:

Wj 20, 17 Pwt 5, 21
"Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego»." "Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego»."

Jak czytamy, rozdzielono tam poszczególne frazy, które dały katolikom podstawę do przyjęcia takiego, a nie innego odczytania dziewiątego i dziesiątego przykazania. Podstawą dla naszego podziału przykazań było też to, że słowa o "pożądaniu domu" (Wj 20, 17) zostały w tekście Pwt 5, 21 przeniesione poza fragment o "pożądaniu żony":

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiego
str.562
Katechizm Kościoła Katolickiego
str.566

W Piśmie Świętym nie ma numeracji przykazań. Powstały zatem różne podziały Dekalogu:

Katechizm Kościoła Katolickiego
str.476
HELLENISTYCZNY PALESTYŃSKI AUGUSTIAŃSKI
I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie I. Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł... I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu...
II. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu... II. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu... II. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy
III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, III. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić
IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić IV. Czcij ojca twego i matkę twoją
V. Czcij ojca twego i matkę twoją V. Czcij ojca twego i matkę twoją V. Nie będziesz zabijał
VI. Nie będziesz zabijał VI. Nie będziesz zabijał VI. Nie będziesz cudzołożył
VII. Nie będziesz cudzołożył VII. Nie będziesz cudzołożył VII. Nie będziesz kradł
VIII. Nie będziesz kradł VIII. Nie będziesz kradł VIII. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa
IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa IX. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego
X. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Nie będziesz pożądał domu bliźniego X. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Nie będziesz pożądał domu bliźniego X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego

Jak pisarze chrześcijańscy z pierwszych wieków odczytywali przykazania:

Orygenes Przeciw Celsusowi Orygenes Przeciw CelsusowiWarszawa 1986 Orygenes Przeciw Celsusowi

Orygenes (ur.185) odczytywał Wj 20,3-4 jako jedno przykazanie:

Orygenes Przeciw Celsusowistr.250
Orygenes Przeciw Celsusowistr.378

Klemens Aleksandryjski (ur.150) w:

Kobierce Kobiercecz.2
Kobierce Kobiercestr.195

Klemens Aleksandryjski odwołuje się do pisma Żyda Arystobula (II w. przed Chr.), który wymieniony jest w:

Biblia Tysiącleciawyd.IV 2 Mch 1,10 Biblia Tysiąclecia
Księgi Greckie Vocatio
(za zgodą wydawcy) Vocatio
Septuaginta
zob.
Septuaginta
zob.

2 Mch 1,10

Księgi Greckie Vocatiostr.316

A więc ten podział Dekalogu cytowany przez Klemensa Aleksandryjskiego sięga czasów przedchrześcijańskich.


Katechizm wyd. 1914wyd. 1914 Katechizm wyd. 1914str.40

Warto wspomnieć czym jest katechizacja:

Encyklopedia Katolicka Encyklopedia KatolickaLublin 2000
Encyklopedia Katolickakolumna 1021
Encyklopedia Katolickakolumna 1035
Encyklopedia Katolickakolumna 1038
Encyklopedia Katolickakolumna 1039
Encyklopedia Katolickakolumna 1051
Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego

Należy rozróżnić skróconą wersję Dekalogu służącą szybkiemu zapamiętaniu (formuła katechetyczna) od tekstu Pisma Świętego (zob. str. 470 i 471):

I Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
II Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
III Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
IV Czcij ojca swego i matkę swoją.
V Nie zabijaj.
VI Nie cudzołóż.
VII Nie kradnij.
VIII Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
IX Nie pożądaj żony bliźniego swego.
X Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

O. Jacek Salij OP o trzecim przykazaniu Dekalogu:

Dekalog o. Jacek Salij OPzob. Dekalog o. Jacek Salij OPPoznań 1990

"3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił":

Dekalog o. Jacek Salij OPstr.52 Dekalog o. Jacek Salij OPstr.53
Dekalog o. Jacek Salij OPstr.54 Dekalog o. Jacek Salij OPstr.55
KatechizmDekalog o. Jacek Salij OPstr.56 Dekalog o. Jacek Salij OPstr.57
KatechizmDekalog o. Jacek Salij OPstr.58 Dekalog o. Jacek Salij OPstr.59
KatechizmDekalog o. Jacek Salij OPstr.60 KatechizmDekalog o. Jacek Salij OP

Dlaczego UFAM Kościołowi? Dlaczego UFAM Kościołowi?
Szydłowiec - Kraków 2016
Dlaczego UFAM Kościołowi?
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.274
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.275
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.276
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.277
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.278
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.279
Zobacz więcej:

Omówienie całościowe Dekalogu:

Zobacz:
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2019