Ojcowie Kościoła czy Ojcowie Apostolscy?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2019-03-08

Świadkowie Jehowy mają problem z cytowaniem jakiegoś fragmentu z jednego i tego samego źródła. Potrafią mieć dwie sprzeczne ze sobą wypowiedzi w swoich publikacjach. Niewiadomo, czy to jest celowe, bo akurat opisują jakiś temat i w tym momencie potrzebne jest takie, a nie inne słowo albo polscy tłumacze mają problemy z rozróżnieniem Ojców Apostolskich od Ojców Kościoła. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Otóż Świadkowie Jehowy o "ojcach apostolskich" piszą tak:

Strażnica 1 lutego 1992
1 lutego 1992
Strażnica 1 lutego 1992str.19

A więc Świadkowie Jehowy wiedzą kim byli ci chrześcijańscy pisarze. Wymieniają ich nawet z imienia. Natomiast publikacja "Czy wierzyć w Trójcę?" wymienia "Ojców Kościoła" też z imienia: "Justyn Męczennik, Ireneusz, Klemens Aleksandryjski, Tertulian, Hipolit i Orygenes" (str.7):

Czy wierzyć w Trójcę? Czy wierzyć w Trójcę?wyd.1989 Czy wierzyć w Trójcę?wyd.2008
Czy wierzyć w Trójcę?
str.7
Czy wierzyć w Trójcę? Czy wierzyć w Trójcę?
str.6
Czy wierzyć w Trójcę?
str.7

A więc mamy rozróżnienie. Kim innym są Ojcowie Kościoła, a kim innym Ojcowie Apostolscy. Pełna zgoda. Spójrzmy powyżej na nawias. Czytamy: New Catholic Encyklopedia. Mamy tylko tytuł. Encyklopedia ma 15 tomów i nie wiemy z którego tomu jest cytat i z której strony.

Strażnica 1 czerwca 2000Strażnica 1 czerwca 2000 Strażnica 1 czerwca 2000
Strażnica 1 czerwca 2000
str.5
Strażnica 1 czerwca 2000 Strażnica 1 czerwca 2000
str.5

Po pierwsze, należy tutaj podkreślić ewidentną manipulację redaktorów Strażnicy. Otóż nie jest prawdą, że Kościół (dlaczego kościół małą literą? Chodzi im o budynek?) przyswoił sobie "pogańską koncepcję Trójcy". Z cytatu wcale to nie wynika. Po drugie, pogańska koncepcja trójcy, to triada bogów, a Trójca Święta, to jeden Bóg w trzech Osobach. Którzy poganie wierzą w jednego Boga w trzech Osobach? Po trzecie, nie jest prawdą, że u Ojców Kościoła nie spotyka się koncepcji Trójcy Świętej. O przeinaczaniu faktów przez Świadków Jehowy:

Zobacz:

Wróćmy do cytatu z New Catholic Encyklopedia. Świadkowie Jehowy nie podają dokładnych namiarów na ten cytat. Ale w innej publikacji ten sam cytat jest z podaniem konkretnego źródła, z tym, że zamiast Ojców Kościoła mamy... "Ojców apostolskich":

Strażnica 1 wrześcia 1988Strażnica 1 września 1988 Strażnica 1 wrześcia 1988
Strażnica 1 wrześcia 1988
str.18
Strażnica 1 wrześcia 1988
str.18

Inna publikacja również wspomina o Ojcach apostolskich powołując się na New Catholic Encyclopedia:

Strażnica 1 czerwca 1994Strażnica 1 czerwca 1994 Strażnica 1 czerwca 1994
Strażnica 1 czerwca 1994
str.11
Strażnica 1 czerwca 1994
str.11

O Ojcach apostolskich czytamy w tym Skorowidzu:

Skorowidz 2001-2010Skorowidz 2001-2010 Skorowidz 2001-2010
Skorowidz 2001-2010
wyd.2011
Skorowidz 2001-2010
str.569

Inny Skorowidz mówi tym razem o Ojcach Kościoła:

Skorowidz 1986-1995Skorowidz 1986-1995 Skorowidz 1986-1995
wyd.2000
Skorowidz 1986-1995
str.417
Skorowidz 1986-1995
str.417

Porównajmy:

Skorowidz 1986-1995 Skorowidz 1986-1995
str.417
Skorowidz 2001-2010 Skorowidz 1986-1995
str.569

Jeszcze inne publikacje Świadków Jehowy też mają dwa sprzeczne ze sobą cytaty, mimo tego, że cytują z tego samego źródła, podając nazwę, rok wydania i stronę:

Prowadzenie rozmów 1991Prowadzenie rozmów... Prowadzenie rozmów 1991
wyd.1991
Prowadzenie rozmów 1991
str.369
Prowadzenie rozmów 1991
str.369
Prowadzenie rozmów 1991
str.370
Prowadzenie rozmów 2001Prowadzenie rozmów... Prowadzenie rozmów 2001
wyd.2001
Prowadzenie rozmów 2001
str.365
Prowadzenie rozmów 1991
str.365
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd. 1991 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd. 2001
"W New Catholic Encyclopedia czytamy: „Wyrażenie ‚jeden Bóg w trzech Osobach’ przyjęło się na stałe i zostało na dobre wcielone do chrześcijańskiego życia i wyznania wiary pod koniec IV stulecia. Dopiero to sformułowanie zasługuje na miano dogmatu Trójcy. U Ojców Kościoła nie spotyka się niczego, co by w najmniejszym stopniu przypominało taki pogląd czy punkt widzenia” (1967, t. 14, s. 299)." "W New Catholic Encyclopedia czytamy: „Wyrażenie ‚jeden Bóg w trzech Osobach’ przyjęło się na stałe i zostało na dobre wcielone do chrześcijańskiego życia i wyznania wiary pod koniec IV stulecia. Dopiero to sformułowanie zasługuje na miano dogmatu Trójcy. U Ojców Apostolskich nie spotyka się niczego, co by w najmniejszym stopniu przypominało taki pogląd czy punkt widzenia” (1967, t. 14, s. 299)."

Encyklopedia nie wspomina o Ojcach Kościoła:

New Catholic EncyclopediaNew Catholic Encyclopedia New Catholic Encyclopedia New Catholic Encyclopediawyd.1981 Reprint
New Catholic Encyclopedia
wyd.1981 Reprint
New Catholic Encyclopedia
str.299

New Catholic Encyclopedia, wyd.2003

New Catholic EncyclopediaNew Catholic Encyclopedia New Catholic Encyclopedia New Catholic Encyclopediawyd.2003
New Catholic Encyclopedia New Catholic Encyclopedia New Catholic Encyclopedia
str.189
New Catholic Encyclopedia New Catholic Encyclopedia
str.195
Zobacz:

Porównajmy jeszcze dwa wydania Biblioteki Strażnicy na CD z tego samego roku, 2009:

WathtowerLibrary 2009 WathtowerLibrary 2009
Biblioteka Strażnicy, wyd.pol.2009
Biblioteka Strażnicy, wyd.ang.2009

Porównajmy te dwa wydania:

WathtowerLibrary 2009 WathtowerLibrary 2009
Biblioteka Strażnicy, wyd.pol.2009 Biblioteka Strażnicy, wyd.ang.2009
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024