"Biblijny punkt widzenia - dusza"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2015-12-18

Świadkowie Jehowy w swoim artykule próbują przedstawić rzekomo biblijny punkt widzenia na temat duszy. Warto przyjrzeć się temu bliżej i skonfrontować argumenty Świadków Jehowy z Pismem Świętym.

Przebudźcie się! Grudzień 2015
Grudzień 2015
Przebudźcie się! Grudzień 2015
str.12

Odpowiedź jest twierdząca. Tak, dusza jest nieśmiertelna. W publikacji Świadków Jehowy czytamy:

Przebudźcie się! Grudzień 2015
Grudzień 2015
Przebudźcie się! Grudzień 2015
str.12
NIEBO PIEKŁO
Łk 23, 42-43 Łk 12, 4nn
"I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju». " "Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła (gehennan). Tak, mówię wam: Tego się bójcie"
Ap 6, 9-10 Łk 16, 19nn
"A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak zawołały: "Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?" "Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, (...) bo strasznie cierpię w tym płomieniu (...) żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki"

Przebudźcie się! Grudzień 2015
Grudzień 2015
Przebudźcie się! Grudzień 2015 Przebudźcie się! Grudzień 2015 Przebudźcie się! Grudzień 2015
str.12

Świadkowie Jehowy podali tylko jeden werset. Przemilczeli kontekst. Jest rzeczą oczywistą, że "dusza, która grzeszy ta umrze", ale ta, która nie grzeszy, NIE UMRZE, i o tym mówią dalsze wersety:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum
Ez 18, 27-28
Biblia Tysiąclecia

Dusza umiera dla Boga, kiedy grzeszy. Kiedy człowiek odwraca się od czynienia zła, jego dusza ponownie ożywa i już nie umiera. Każda dusza jest nieśmiertelna. Kiedy grzesznik umiera w grzechach, jego dusza trafia do piekła i tak cierpi całą wieczność, bez możliwości oglądania Boga. Kiedy dusza sprawiedliwego trafia do nieba, tam całą wieczność oglądać będzie Boga.

1 J 3, 14 1 Tm 5, 6
"My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje trwa w śmierci" "Lecz ta wdowa, która żyje rozpustnie, za życia umarła"
Ap 20, 4 Ef 2, 1
"i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego" "I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata"
Jk 1, 21 Łk 15, 21. 32
"Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze" "A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem (...) A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się"
Mt 16, 26 Ef 5, 14
"Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?" "Dlatego się mówi: Zbudź się o śpiący, i powstań z martwych a zajaśnieje ci Chrystus"

Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela
Komentarz do Księgi Proroka Ezechielawyd.2009 Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela
Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela
str.190
Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela
str.191
Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela
str.199
Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela
str.200
Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela
str.203
Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela
str.204

Przebudźcie się! Grudzień 2015
Grudzień 2015
Przebudźcie się! Grudzień 2015
str.12

Oczywiście, że dusza jest czymś odrębnym od ciała. Świadkowie Jehowy przemilczają fakt, że słowo "dusza" może mieć różne znaczenie, w zależności w jakim kontekście jest użyte. Prawdą jest, że słowo "dusza" może oznaczać całego człowieka. Ale prawdą jest również to, że dusza może opuścić ciało i stanąć przed obliczem Pana. Świadkowie Jehowy sami w swoim tekście napisali, że biblijny termin "dusza" najczęściej odnosi się do całego żyjącego człowieka. Wniosek jest oczywisty. Jeśli Świadkowie Jehowy piszą, że "najczęściej", tzn., że nie we wszystkich wersetach jest tak samo. I anonimowi redaktorzy dobrze o tym wiedzą.

2 Kor 5, 1-10 Flp 1, 20-24
"Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. (...) Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję... i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana" "Lecz jak zawsze, tak i teraz, z całą swobodą i jawnością Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele - to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawać zaś w ciele - to bardziej dla was konieczne"
2 Kor 6, 6n Ap 14, 13
"Jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy" "I usłyszałem głos, który z nieba mówił: "Napisz: Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz. Zaiste, mówi Duch niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny"

W tej Biblii Świadków Jehowy czytamy w dodatkach:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światazob. wyd.1994
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.420 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.420

Nadszedł czas na zmiany. Porównajmy:

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013

Rdz 2,7

New World Translation of the Holy Scripturesstr.8 New World Translation of the Holy Scripturesstr.45
"I człowiek stał się duszą żyjącą ." "I człowiek stał się osobą żyjącą ."

Mk 3,4

New World Translation of the Holy Scripturesstr.1260 New World Translation of the Holy Scripturesstr.1352
"Czy wolno w sabat spełnić dobry uczynek, wybawić czy zabić duszę?" "Czy wolno w sabat spełnić dobry uczynek, życie wybawić czy zabić?"

Przebudźcie się! Grudzień 2015
Grudzień 2015
Przebudźcie się! Grudzień 2015
str.13

Świadkowie Jehowy bardzo lubią powoływać się na Księgę Koheleta. Wydaje się, że zapomnieli o jednym ze starszych swoich tekstów, z którego wynika, iż Kohelet pisząc swój tekst, myśli innymi kategoriami. Komentują w "Pytaniach czytelników" właśnie Księgę Koheleta 9, 5-6:

Strażnica 1975 Nr 13
1975 Nr 13
Strażnica 1975 Nr 13
str.23
Strażnica 1975 Nr 13
str.23
Strażnica 1975 Nr 13
str.24

Świadkowie Jehowy wiedzą jaki jest kontekst wypowiedzi i wiedzą też o tym, że Stary Testament nie zawiera pełni objawienia. Nie przeszkadza im jednak skakać po Piśmie Świętym i cytować te wersety, które akurat są w danej chwili potrzebne.


Świadkowie Jehowy. Kim są? Świadkowie Jehowy. Kim są?wyd.1991
Świadkowie Jehowy. Kim są? Świadkowie Jehowy. Kim są?
Świadkowie Jehowy. Kim są? Świadkowie Jehowy. Kim są?

Dogmatyka Katolicka Eschatologia Piekło Dogmatyka Katolicka Eschatologia Piekło Dogmatyka Katolicka Eschatologia Piekło
Dogmatyka Katolicka Eschatologia Piekło
str.89
Dogmatyka Katolicka Eschatologia Piekło
Dogmatyka Katolicka Eschatologia Piekło
str.91

Teologia św. Pawła Teologia św. Pawławyd.1979 Teologia św. Pawła
Teologia św. Pawła
str.228
Teologia św. Pawła
Teologia św. Pawła
str.230

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum
Mt 10, 28
Biblia Tysiąclecia
Przebudźcie się! Grudzień 2015
str.13

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020