Manifestacje byłych Świadków Jehowy 2017

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2017-09-29

Centrum Edukacji i Obywatelskich inicjatyw Społecznych
Jako Ruch Społeczny zajmujemy się wsparciem dla takich właśnie osób i ich rodzin, które w wyniku opuszczenia społeczności religijnej doświadczają przejawów ostracyzmu ze strony swoich byłych współwyznawców, często członków swoich rodzin. Jednym z naszych celów jest rozpowszechnianie wiedzy o sektach i nowych ruchach religijnych oraz edukacja i informowanie społeczeństwa o zagrożeniach płynących z ich działań. Nasz Ruch nie stawia sobie za cel walki z prawnie zarejestrowanymi kościołami i związkami wyznaniowymi. Jednak nie pozostaje obojętne, gdy docierają do nas sygnały o wykluczaniu osób z życia społecznego czy o możliwości łamania prawa. Szczególny kontakt mamy z osobami, które są lub były członkami społeczności Świadków Jehowy, której prawnym reprezentantem jest związek „Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce”. Obecnie po zmianie statutu w 2014 roku, „Świadkowie Jehowy w Polsce”. Przy czym nikt nie informuje przyszłych wyznawców, jakie mają prawa a jedynie przedstawiane są im obowiązki i wymagania jakie muszą spełniać, w tym wymóg bezgranicznego posłuszeństwa, dyspozycyjności i obowiązek wsparcia finansowego na rzecz tego związku.
Co więcej, to właśnie w tej społeczności dochodzi do drastycznych przejawów ostracyzmu polegającego na rozbijaniu rodzin i naruszania zasad współżycia społecznego, a nawet łamania prawa. Dotyczy to zarówno osób dorosłych jak i dzieci. Każda próba poddania w wątpliwość prawd czy zaleceń otrzymywanych od członków zarządu związku Strażnica, kończy się tajnym „komitetem sądowniczym”, na którym to obwiniony nie ma żadnych praw, oprócz zachowania pokory. Takie posiedzenia komitetów sadowniczych kończą się z reguły wykluczeniem obwinionego z tej społeczności, narażając go na utratę czci i dobrego imienia. Pozostałym członkom tej społeczności zakazuje się utrzymywania jakichkolwiek kontaktów z osobą wykluczoną. Dochodzi nawet do takich sytuacji gdzie dzieci o odmiennych poglądach jak rodzice są przymuszane do opuszczenia domu. Zostało to obrazowo w sposób publiczny pokazane na serii kongresów organizowanych przez SJ. W przedstawionym filmie pokazano jak to córka po przymusowym opuszczeniu domu próbuje nawiązać kontakt telefoniczny z matką, która telefonu nie odbiera, bo takie są wytyczne tej organizacji.
Podobna sytuacja jest gdy jeden z małżonków odchodzi do tego związku wyznaniowego, rozbija rodzinę narażając ich na ostracyzm.
Dysponujemy listami otrzymanymi od osób wykluczonych, które cierpią w wyniku stosowanego wobec nich shunningu, ostracyzmu i psychomanipulacji.
To co podaliśmy, to jeden z problemów, jest jeszcze problem pedofilii która w tym związku jest postrzegana jako grzech a nie naruszenie prawa, to wszystko ma miejsce w tej społeczności. Sprawa jest poważna bo dotyczy grupy osób którą szacujemy na wiele tysięcy poszkodowanych. Związek wyznaniowy "Świadkowie Jehowy w Polsce" przechowuje w sposób nie zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych nasze dane osobowe.
Docierają do nas i inne niepokojące sygnały. Uważamy, że zainteresowanie organów państwowych oraz przedstawicieli społeczeństwa tym problemem staje się konieczne. Dlatego 2017 pod hasłem "Przerywamy milczenie" przeprowadzamy po uzyskaniu stosownego zezwolenia manifestację edukacyjne w całym kraju, ze szczególną uwagą na manifestację przy Biurze Oddziału w Nadarzynie.
Stanisław Chłościński
Kontakt: centrum.fundacja@gmail.com

Zdjęcia pochodzą od uczestników manifestacji


Nadarzyn

Manifestacja Nadarzyn 22 września 20017
Manifestacje 2017 Manifestacje 2017 Manifestacje 2017
Manifestacja Nadarzyn 22 września 20017
Manifestacje 2017 Manifestacje 2017 Manifestacje 2017
Manifestacje 2017 Manifestacje 2017 Manifestacje 2017
Manifestacje 2017 Manifestacje 2017 Manifestacje 2017

Wrocław

Manifestacja Wrocław 26 marzec 2017
Manifestacja Wrocław 26 marzec 2017 Manifestacja Wrocław 26 marzec 2017 Manifestacja Wrocław 26 marzec 2017 Manifestacja Wrocław 26 marzec 2017
Manifestacja Wrocław 26 marzec 2017 Manifestacja Wrocław 26 marzec 2017 Manifestacja Wrocław 26 marzec 2017
Manifestacja Wrocław 26 marzec 2017 Manifestacja Wrocław 26 marzec 2017 Manifestacja Wrocław 26 marzec 2017 Manifestacja Wrocław 26 marzec 2017
Zobacz więcej:

Warszawa

Manifestacje 2017
Manifestacje 2017 Manifestacje 2017
Manifestacje 2017 Manifestacje 2017 Manifestacje 2017
Manifestacje 2017 Manifestacje 2017 Manifestacje 2017
Manifestacje 2017 Manifestacje 2017 Manifestacje 2017
Manifestacje 2017 Manifestacje 2017 Manifestacje 2017
Manifestacje 2017 Manifestacje 2017 Manifestacje 2017
Manifestacje 2017 Manifestacje 2017
Manifestacje 2017
Manifestacje 2017 Manifestacje 2017 Manifestacje 2017
Manifestacje 2017 Manifestacje 2017
Manifestacje 2017

Apologeticum TV
wywiadcz.1 wywiadcz.2 wywiadcz.3

Manifestacje 2017 Manifestacje 2017 Manifestacje 2017 Manifestacje 2017 Manifestacje 2017

Manifestacje 2017 Manifestacje 2017 Manifestacje 2017 Manifestacje 2017 Manifestacje 2017

Płock

Manifestacje 2017 Manifestacje 2017 Manifestacje 2017
Manifestacje 2017 Manifestacje 2017 Manifestacje 2017
Manifestacje 2017 Manifestacje 2017
Manifestacje 2017 Manifestacje 2017
Manifestacje 2017 Manifestacje 2017 Manifestacje 2017
Manifestacje 2017 Manifestacje 2017 Manifestacje 2017

Manifestacje 2017 Manifestacje 2017
Manifestacje 2017 Manifestacje 2017

Manifestacja Nadarzyn 22 września 20017
Manifestacja Nadarzyn 22 września 20017

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024