Czy Pan Jezus zmartwychwstał
według Świadków Jehowy? (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część
Biblia Tysiącleciawyd.IV 1Kor 15,14 Biblia Tysiąclecia

Świadkowie Jehowy nauczali w książce Nadszedł czas, iż ciało Pana Jezusa zostało "nadnaturalnie usunięte z grobu"

Nadszedł cza wyd.1920
wyd.pol.1920
Nadszedł cza wyd.1920
Nadszedł cza wyd.1920
str.140
Nadszedł cza wyd.1920
str.141

Wyzwolenie
zob.
wyd.1928 zob.
Wyzwolenie
str.172

Inna publikacja Towarzystwa Strażnica pouczała:

Harfa Boża
zob.
wyd.pol.1929 zob.
Harfa Boża
Harfa Boża
str.173

Pismo Święte milczy na temat rzekomego stwarzania, a potem rozprowadzania swojego ciała na części składowe. Albo tutaj:

Strażnica 1938 Nr 11
1938 Nr 11
Strażnica 1938 Nr 11
str.174

Ciekawie też piszą Świadkowie Jehowy w tej książce:

Życie wieczne w wolności synów Bożychwyd.ok.1970
Życie wieczne w wolności synów Bożychstr.69
Życie wieczne w wolności synów Bożychstr.70

by w innych publikacjach zaprzeczyć:

Strażnica 15 listopada 1991
15 listopada 1991
Strażnica 15 listopada 1991
str.31
Życie wieczne w wolności synów Bożych wyd. ok.1970 Strażnica 15 listopada 1991
"Wszechmocny Bóg cudownym sposobem rozłożył fizyczne ciało Jezusa Chrystusa" (s.69-70) "Analogicznie postąpił z ciałem Jezusa, nie dopuszczając, aby się rozłożyło" (s.31)
Ucz się od Wielkiego NauczycielaUCZ SIĘ OD WIELKIEGO... Ucz się od Wielkiego Nauczycielawyd.2003 Ucz się od Wielkiego Nauczyciela Ucz się od Wielkiego Nauczyciela
Ucz się od Wielkiego Nauczyciela
str.202

Ucz się od Wielkiego Nauczyciela
str.203

Wcześniej uczyli w książce, iż iż ciało zostało usunięte:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemiwyd.1990 Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.144
Biblia Tysiącleciawyd.IV Dz 2,31 Biblia Tysiąclecia

Czyżby Świadkowie Jehowy nie rozróżniali grobu (gr. mnemeion) do którego zostało złożone ciało Pana po zdjęciu z krzyża od Otchłani?

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskistr.401
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Łk 24,1-2

Grecko-polski Nowy Testamentstr.384

Ciało Chrystusa zostało złożone do grobowca, który jak wiemy był wykuty w skale (Łk 23,53) . Jednak po swojej śmierci, a przed zmartwychwstaniem Chrystus zstąpił do Otchłani. Świadkowie Jehowy jednak mieszają to wszystko w swoich publikacjach. W tej twierdzą, że Jezus był w "piekle", czyli grobie:

Ucz się od Wielkiego NauczycielaUCZ SIĘ OD WIELKIEGO... Ucz się od Wielkiego Nauczycielawyd.2003 Ucz się od Wielkiego Nauczyciela Ucz się od Wielkiego Nauczyciela
Ucz się od Wielkiego Nauczyciela
str.202

Dusza Chrystusa nie była w "piekle", czyli grobie. To ciało zostało złożone do grobu. Dusza Chrystusa po śmierci, a przed zmartwychwstaniem ciała zstąpiła do Otchłani (piekieł). O tym wyznajemy w tzw. "Składzie apostolskim":

Droga do nieba
wyd.1990
Droga do nieba
str.28

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
1P 3,18nn Biblia Tysiąclecia wy.IV Biblia Tysiąclecia wy.IV

Komentarz BP do wersetu 19:

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994
Biblia Poznańskastr.579

Słownik Teologii Biblijnej Słownik Teologii Biblijnej
wyd.1990
Słownik Teologii Biblijnej
wyd.III
Słownik Teologii Biblijnejstr.657
Słownik Teologii Biblijnejstr.658

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.157
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.158
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024