W jakiego Jezusa wierzą Świadkowie Jehowy?

Autor: Piotr Andryszczak

Kolejna rozmówka przygotowana przez Towarzystwo Strażnica:

Strażnica 1 maja 2014
1 maja 2014
Strażnica 1 maja 2014
str.8

Czy Świadkowie Jehowy tak chętnie rozmawiają z każdym na tematy biblijne? A jak się zachowają, jeśli trafią na rozmówcę, który jest przygotowany do rozmowy, ma ugruntowaną wiedzę biblijną i potrafi obronić swoją wiarę? Natomiast już wyobrażam sobie, co by się działo, gdyby do mnie zapukał Świadek Jehowy, akurat ten o imieniu Krzysztof. Przyjrzyjmy się więc temu dialogowi i zobaczmy na ile Krzysztof jest wiarygodny w swojej argumentacji.

Daniel mówi do Świadka Jehowy:

Strażnica 1 maja 2014
1 maja 2014
Strażnica 1 maja 2014
str.8

W jakiego Jezusa wierzą Świadkowie Jehowy? Kim jest dla nich Jezus Chrystus? Czy Krzysztof powie prawdę swojemu rozmówcy?

Strażnica 1 maja 2014
1 maja 2014
Strażnica 1 maja 2014
str.8

Czy Świadkowie Jehowy wierzą w Jezusa jako Boga-Człowieka? Bo taka jest wiara chrześcijańska. Kto wierzy inaczej nie jest chrześcijaninem:

Dogmatyka KatolickaDogmatyka Katolicka str.61

Krzysztof powiedział tylko, że Świadkowie Jehowy wierzą w Jezusa. Nie powiedział natomiast na czym konkretnie ta wiara polega. Przemilczał, że dla Świadków Jehowy Jezus jest stworzeniem, Michałem:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.132

Ciekawe kto znał Syna Bożego w niebie pod imieniem Michał? Jeżeli obecnie Jezus jest znany pod imieniem Michał, to dlaczego jest napisane, że w niebie ma się zginać kolano na imię Jezusa?

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2
zob.
wyd.1999
Flp 2, 9-11 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2
str.286

Dlaczego nikt w niebie nie zgina kolan na imię Michała, skoro, jak twierdzą Świadkowie Jehowy, jest On znany tam jako Michał? Wszelkie kolano w niebie zgina się na imię Jezusa, nie na imię Michała.

Strażnica 1 maja 2014
1 maja 2014
Strażnica 1 maja 2014
str.8

Pełna zgoda! Do Ojca tylko przez Jezusa. Ale czy Świadkowie Jehowy wypełniają te słowa?

Strażnica 1 maja 2014
1 maja 2014
Strażnica 1 maja 2014
Strażnica 1 maja 2014
str.8

Aby wypełnić słowa, iż do Ojca przez Jezusa, musimy zadać pytanie: czy Świadkowie Jehowy modlą się do Jezusa? Jeśli wierzymy w Jezusa jako Boga, to przecież modlimy się do Niego. Przykład modlitwy do Jezusa w obliczu śmierci mamy w:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Dz 7, 58-60

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Zobacz też:
Strażnica 1 maja 2014
1 maja 2014
Strażnica 1 maja 2014
str.9

Strażnica "umacnia wiarę w już panującego Króla, Jezusa Chrystusa"? A przecież kiedy Jezus umarł, to "przestał istnieć":

Wnikliwe poznawanie Pism
wyd.2006
tom2
Wnikliwe poznawanie Pism
str.1170

A jeśli Jezus przestał istnieć, to jak to się stało, że obecnie króluje? Jak można wierzyć w kogoś, kto nie istnieje?

Strażnica 1 maja 2014
1 maja 2014
Strażnica 1 maja 2014
str.9

Nie jest prawdą, że ludzie mówią inaczej. Wystarczy zacytować publikacje Świadków Jehowy. Duchowny nie musiał wpajać błędnego poglądu. Świadkowie Jehowy nie wierzą w Jezusa jako Boga i człowieka. Właściwie nie wiadomo czy istnieje, choć Świadkowie Jehowy twierdzą, że teraz jest w niebie znany jako Michał i króluje jako Jezus.

Strażnica 1 maja 2014
1 maja 2014
Strażnica 1 maja 2014
str.9

To wyklucza ich m.in. z grona chrześcijan. Pan Jezus nie mówił, że Jego naśladowcy będą Świadkami Jehowy, lecz powiedział, że będą Świadkami Jezusa:

Dz 1, 8 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy mówią wiele o "Jehowie", natomiast Nowy Testament bardzo wiele mówi o imieniu Jezus. Mówi też o tym, że:

Rz 10,9 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Rz 10,11-13 Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Strażnica 1 maja 2014
1 maja 2014
Strażnica 1 maja 2014
Strażnica 1 maja 2014
str.9

Nigdzie Pan Jezus nie posługiwał się "imieniem Bożym, Jehowa". Krzysztof manipuluje wersetem i wmawia Danielowi coś, czego nie ma w J 17,26. Zobaczmy kontekst:

J 17, 20-26

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jak czytamy powyżej nie ma mowy o "imieniu Jehowa". Jezus, Syn Boży, objawił nam Boga, jako miłującego wszystkich Ojca. O takie imię chodzi - Ojciec! W modlitwie tej czytamy słowa, że Jezus nadal będzie objawiał to imię. Niech Krzysztof wskaże choć jeden fragment, że od wypowiedzenia tych słów, aż do swojej śmierci, Jezus wypowiedział "imię Jehowa". Jakimi słowami modlił się na krzyżu?

Mk 15, 33-34 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Mt 28, 45-46 Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Łk 23, 44-46 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jak widzimy, Jezusowi nawet w obliczu śmierci nie przyszło do głowy, by wzywać "imię Jehowa".

Zobacz też:

Strażnica 1 maja 2014
1 maja 2014
Strażnica 1 maja 2014
str.9

W wersecie, który zacytował Krzysztof, nie ma mowy o "wzywaniu imienia Jehowy":

Dz 2, 21 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Krzysztof właśnie przeczytał werset z Przekładu Nowego Świata wydany przez Towarzystwo Strażnica. W tekście greckim Nowego Testamentu brak jest tetragramu, co potwierdza:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Dz 2, 21

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.525

Jest to cytat z Księgi Joela 3,5 (PNŚ Jl 2,32). Św. Piotr mógł powołać się na Stary Testament, ale nie cytować z tekstu hebrajskiego, lecz z greckiej Septuaginty (LXX) z wersją kyrios - Pan:

Septuaginta zob.

Jl 3, 5

Septuagintastr.522
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Jl 3, 5

Septuagintastr.1326

Widzimy, że tekst grecki Nowego Testamentu Dz 2, 21 pokrywa się prawie identycznie z tekstem Jl 3, 5 wg LXX. Św. Piotr wypowiadając te słowa nie mógł zaprzeczać sam sobie, choć jest to cytat z Jl 3, 5 (por. Rz 10, 13), bo w innym miejscu mówi o zbawieniu w Chrystusie:

Dz 4, 10.12

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jeśli św. Piotr mówi, że zbawienie jest wyłącznie w imieniu Jezus (imię Pańskie), to tak jest. W dalszych słowach po Dz 2,21 św. Piotr omawiając ten werset odnosi go do Jezusa (Dz 2,21nn). O manipulacji Świadków Jehowy wersetem Rz 10, 13:

Zobacz też:

Strażnica 1 maja 2014
1 maja 2014
Strażnica 1 maja 2014
str.10

Zacytowany werset to J 14,1:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

W zacytowanym wersecie nie ma mowy o wierze w "Jehowę". Komentarz Biblii Poznańskiej:

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

J 14, 1

Biblia Poznańskastr.265

J 14, 5-14

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Komentarz Biblii Poznańskiej:

Biblia Poznańskastr.265
Biblia Poznańskastr.266

Strażnica 1 maja 2014
1 maja 2014
Strażnica 1 maja 2014
str.8

Dla Świadków Jehowy Jezus będąc na ziemi był tylko człowiekiem. W niebie jest Michałem Archaniołem. W takiego Jezusa wierzą Świadkowie Jehowy! Dla chrześcijan natomiast Jezus to:

Mt 1, 23 Biblia Tysiąclecia Pallottinum J 1, 1 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

J 20, 28

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

J 20, 31

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Dogmatyka KatolickaDogmatyka Katolicka str.61
Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024