Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych??? (J 1, 18)
"Czy ktokolwiek widział Boga?"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2022-02-25

Czy prawdą jest, że Świadkowie Jehowy do swoich wierzeń dopasowali swoją Biblię? Czy na to pytanie można odpowiedzieć twierdząco? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Tym razem fragment z Ewangelii wg św. Jana:

Widzieć Boga Widzieć Boga Widzieć Boga
Widzieć Boga
Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia
Wj 33, 20 J 1, 18 1 J 4, 12
"I znowu rzekł: «Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu»." "Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył" "Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała."

Dodajmy jeszcze ten fragment:

Pierwszy i drugi List do Tymoteusza. List do Tytusa Pierwszy i drugi List do Tymoteusza. List do Tytusa Pierwszy i drugi List do Tymoteusza. List do Tytusawyd.2018 Pierwszy i drugi List do Tymoteusza. List do Tytusa

1 Tm 6, 15-16

ed. Święty Pawełstr.336
ed. Święty Pawełstr.344

Poszukiwania w wierze o. Jacek Salij OP Poszukiwania w wierze o. Jacek Salij OPwyd.1991 Poszukiwania w wierze o. Jacek Salij OP Poszukiwania w wierze o. Jacek Salij OP
"Stary Testament był bowiem tym okresem w historii zbawienia, kiedy Bóg przekazywał ludziom z całą jednoznacznością prawdę o swojej transcendencji wobec wszystkich stworzeń. W swoim poprzednim liście na temat świętych obrazów pt. "Dwie części Dekalogu" -- opublikowanym w książce Szukającym drogi -- zwróciłem uwagę na to, że zakaz sporządzania obrazów nie tylko chronił Izraelitów przed bałwochwalstwem, ale przypominał też o tym, że nieskończony Bóg przekracza nasze możliwości wyrazu, a nawet percepcji. Tę transcendencję Boga wobec wszelkiego obrazu, jaki mogłoby oglądać ludzkie oko, najmocniej chyba wyraża zdanie z Księgi Wyjścia: "Nie będziesz mógł oglądać mojego Oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego Oblicza i pozostać przy życiu" (33,20).

Bez tak jasnego uświadomienia sobie transcendencji Boga, niczego nie pojęlibyśmy z tajemnicy Wcielenia. Przecież to, żeby Bóg naprawdę, a nie w opowieści mitologicznej, stał się człowiekiem, jest -- po ludzku rzecz biorąc -- czymś niemożliwym i absurdalnym. A jednak naprawdę Bóg stał się człowiekiem! Absolutnie transcendentny wobec wszelkiego stworzenia Syn Boży, którego Oblicza "nie może oglądać żaden człowiek i pozostać przy życiu", naprawdę stał się jednym z nas. To, co po ludzku było niemożliwe, możliwe było dla Boga, który aż tak bardzo nas ukochał. W Jezusie Chrystusie nieskończony Bóg pokazał nam swoje Oblicze. Nowy Testament bardzo jednoznacznie to podkreśla, że Chrystus jest "Obrazem Boga Niewidzialnego" (Kol 1,15), "Odblaskiem chwały i Odbiciem istoty Jego" (Hbr 1,3)." (str.256-257)

Świadkowie Jehowy odrzucają Boże Wcielenie, odrzucają Bóstwo Jezusa, przez co stawiają się poza chrześcijaństwem. Nie są po prostu chrześcijanami. W zastępstwie wymyślili sobie naukę, że najpierw Jezus był sobie Archaniołem Michałem, potem życie Michała zostało przeniesione do łona Maryi i w ten sposób Archanioł Michał stał się człowiekiem i został nazwany Jezusem. A po wniebowstąpieniu ponownie stał się Archaniołem Michałem, siedzi sobie na tronie z siwą brodą (ze starości?) i czeka na okazję, by wkrótce zniszczyć świat w Armagedonie.


Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy

Odpowiadają:

Strona internetowa Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy nie zmienili Biblii? Naprawdę?

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

J 1, 18

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997str.1332 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1476

Teraz mamy wszystko jasne. Jezus wg Świadków Jehowy nie może być Bogiem, bo "żaden człowiek nigdy nie widział Boga", a Jezus był przecież na ziemi. Apostołowie i inni, jedynie co mogli widzieć, to... "jednorodzonego boga", czyli Archanioła Michała, który stał się człowiekiem. Musimy stanowczo podkreślić, iż słowo człowiek (gr. antropos) nie występuje w tym wersecie. Wystarczy zajrzeć na oficjalną stronę internetową Świadków Jehowy, gdzie zamieścili interlinię grecko-angielską. Sprawdźmy J 1, 18:

Biblia Tysiąclecia

Jeszcze tutaj:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

J 1, 18

Grecko-polski Nowy Testamentstr.456

Jest oczywistością, że w pełnym świetle transcendentnego Boga człowiek nie może Go zobaczyć, bo to wybiega poza ludzką zmysłowość i poznanie. Natomiast w przypadku Bożego Wcielenia człowiek widział i doświadczył tu na ziemi Boga, Syna Bożego, który przyjął dodatkową ludzką naturę i stał się "Bogiem z nami":

Mt 1, 23

Interlinia grecko-angielska

Przypomnijmy o dwóch naturach w Jezusie Chrystusie, Syny Bożym. Jezus ma boską i ludzką naturę, a Świadkowie Jehowy robią wszystko, by tę prawdę ukryć przed czytelnikiem:

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.2000 Biblia Tysiąclecia wyd. V
J 1, 1-3
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1396
J 1, 14
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1396
ABC teologii dogmatycznej ABC teologii dogmatycznejwyd.1997 ABC teologii dogmatycznej ABC teologii dogmatycznej
ABC teologii dogmatycznej
str.202
Zobacz więcej:

Zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz. Co się stało po wydaniu zrewidowanej wersji Przekładu Nowego Świata? Otóż w J 1, 18 też dokonano pewnych zmian:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

J 1, 18

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997str.1332 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1476

Świadkowie Jehowy "pierś" schowali do przypisu, a wstawili "bok". Czy greckie słowo kolpos, to "bok"?

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskistr.343

Ewangelia Według Świętego JanaEw. wg św. Jana Ewangelia Według Świętego JanaCzęść I Ewangelia Według Świętego Janawyd.2010 Ewangelia Według Świętego Jana

J 1, 18:

ed. Święty Paweł
str.239
ed. Święty Paweł
str.279
ed. Święty Paweł
ed. Święty Paweł
ed. Święty Paweł
str.282

Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma ŚwiętegoEwangelia według św. Jana Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętegowyd.2020 Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma ŚwiętegoKatolicki Komentarz do Pisma Świętego Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego

Komentarz do J 1, 18

Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętegostr.13

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022