Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych???
Mk 14, 22-25 - "chleb i wino"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2024-04-12

Na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy czytamy:

Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy

Odpowiadają:

Strona internetowa Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy nie zmienili Biblii? Naprawdę? Obawiam się, że jednak jest odwrotnie. Czy prawdą jest, że Świadkowie Jehowy do swoich wierzeń dopasowali swoją Biblię? Czy na to pytanie można odpowiedzieć twierdząco? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Tym razem wersetom Mk 14, 22-25:

Porównajmy dwa przekłady:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 PDF zob. wyd.2018 PDF

Mk 14, 22

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1280 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1419
Przekład Nowego Świata wyd.1997 Przekład Nowego Świata wyd.2018
"A gdy jeszcze jedli, wziął chleb, pobłogosławił" "A gdy jeszcze jedli, wziął chleb i się pomodlił"

Dlaczego anonimowym tłumaczom nie pasował wyraz "pobłogosławił" i w wyd. z 2018 zmienili na "się pomodlił", a słowo "pobłogosławił" spadło do przypisu? Pan Jezus jednak wypowiedział błogosławieństwo. Nie była to jednak zwykła modlitwa. Czy Świadkowie Jehowy podczas obchodzenia tzw. Pamiątki, wypowiadają błogosławieństwo nad chlebem i winem czy tylko "się pomodlą"?

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Mk 14, 22

Grecko-polski Nowy Testamentstr.257

W Kościele katolickim podczas Mszy Świętej:

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Mk 14, 22

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1280 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1419
Przekład Nowego Świata wyd.1997 Przekład Nowego Świata wyd.2018
"Bierzcie, to oznacza moje ciało" "Bierzcie. Ten chleb oznacza moje ciało"

Świadkowie Jehowy dodali do tekstu słowa, których nie ma w tekście greckim Nowego Testamentu. Pan Jezus nie powiedział "to oznacza moje ciało" oraz Ten chleb oznacza moje ciało". To wymysł anonimowych "tłumaczy" Przekładu Nowego Świata. Tekst ten ma na celu podważenie słów Pana Jezusa, iż chleb, który podał w Wieczerniku jest Jego Ciałem. Przy czym pamiętajmy, iż gdyby oddać słowa Pana Jezusa po aramejsku, to wyglądałoby tak: "Bierzcie i jedzcie, to ciało moje" ("W semickim pierwowzorze brakło słowa posiłkowego, bo w językach semickich zaimek wskazujący zastępuje słowo posiłkowe i podobnie jak ono wyraża identyczność podmiotu z orzeczeniem", Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 4, Nowy Testament, Poznań 1994, s.131). Jest rzeczą niedopuszczalną, aby zmieniać słowa Pisma Świętego ze względu na wyznawaną ideologię.

Tekst grecki Nowego Testamentu nie potwierdza dodanych słów w w.22:

Mk 14, 22

Grecko-polski Nowy Testamentstr.257

Interlinia Świadków Jehowy również nie potwierdza dodanych dodanych słów "Ten chleb oznacza". A dosłowne tłumaczenie z greckiego na angielski pokazuje nam, że nie ma tam słowa "oznacza", lecz "jest" (gr. estin ang. is):

Interlinia Świadków Jehowy

Mk 14, 22

Interlinia Świadków Jehowy

Podobną manipulację Świadkowie Jehowy zastosowali w poniższych wersetach. Dodali słowa, których nie ma w tekście greckim Nowego Testamentu:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 PDF zob. wyd.2018 PDF

Mk 14, 24

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1280 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1419

W 1997 roku zgodnie z ideologią w.24 przetłumaczyli "oznacza", zamiast "jest" (gr. estin). W roku 2018 Świadkowie Jehowy poszli jeszcze dalej i dodali słowo "wino", którego nie ma w tekście oryginalnym Nowego Testamentu:

Mk 14, 24

Grecko-polski Nowy Testamentstr.257

Strażnicowa opcja "To oznacza" nie potwierdza również Interlinia Świadków Jehowy z ich strony internetowej:

Interlinia Świadków Jehowy

Mk 14, 24

Interlinia Świadków Jehowy

Zauważmy jeszcze jeden ciekawy aspekt. Otóż gr. ekchynnomenon występuje w czasie teraźniejszym:

Mk 14, 24

Grecko-polski Nowy Testamentstr.257
  „Jezus ustanawia jedność pomiędzy sakramentem Eucharystii a własną śmiercią. Czasowniki w formie imiesłowu wyrażające śmierć Chrystusa (gr. didomenon i ekchynnomenon) wyrażone w czasie teraźniejszym. W Języku hebrajskim imiesłów jest formą czasownika, która nie wyraża żadnego czasu; należy go właściwie odczytać z kontekstu. W przypadku języka greckiego czas teraźniejszy imiesłowu może wskazywać na czynność obecną lub tę, która nastąpi w niedalekiej przyszłości. Taka właściwość greckiej formy odnosi się zarówno do ostatniej wieczerzy, która właśnie jest sprawowana, jak i do śmierci Jezusa, która nastąpi nazajutrz. W ten sposób zbudowana została nierozerwana jedność pomiędzy słowami konsekracji (wypowiadanymi przecież także podczas każdej Eucharystii) a śmiercią Chrystusa;” (Mariusz Rosik Eucharystia w tradycji biblijnej, Wrocław 2022.s.819)

Świadkowie Jehowy dodali również słowo "wino" i to aż dwa razy w następnym wersecie:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 PDF zob. wyd.2018 PDF

Mk 14, 25

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1280 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1419 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1420

Pomysłów Świadków Jehowy nie potwierdza tekst grecki Nowego Testamentu:

Mk 14, 25

Grecko-polski Nowy Testamentstr.257

Strażnicowa opcja "wina" nie potwierdza również Interlinia Świadków Jehowy z ich strony internetowej:

Mk 14, 25

Interlinia Świadków Jehowy
Interlinia Świadków Jehowy

Porównajmy Przekład Nowego Świata wyd. ang. z roku 2023 i wcześniejsze wyd. pol. z roku 2018:

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2023 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 PDF zob. wyd.2018 PDF

W angielskim wydaniu nie pojawia się fraza "Ten chleb" (ang. This loaf). Czy polscy "tłumacze" wyszli przed szereg?

Mk 14, 22

Przekład Nowego Świata wyd. ang. 2023str.1371 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1419

W angielskim wydaniu nie pojawia się fraza "To wino" (ang. This vine). Czy polscy "tłumacze" wyszli przed szereg?

Mk 14, 24

Przekład Nowego Świata wyd. ang. 2023str.1371 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1419

W w.25 angielskiego wydania słowo "wino" pojawia się tylko raz, natomiast w polskiej wersji, aż dwa razy, mimo, że tego słowa nie ma w tekście greckim Nowego Testamentu.

Mk 14, 25

Przekład Nowego Świata wyd. ang. 2023str.1371 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1419 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1420

Zobaczmy jak wygląda tłumaczenie z j. greckiego Nowego Testamentu na j. angielski i na j. polski bez konotacji ideologicznych:

Nowy Testament New Testament Nowy Testament New Testament Nowy Testament New Testament
wyd.1982
Nowy Testament New Testament

Mk 14, 22-25

Nowy Testament New Testamentstr.118
Nowy Testament New Testamentstr.119
  „Jezusowe wypowiedziane nad chlebem i winem stanowią rodzaj proroctwa dotyczącej Jego śmierci. Jeśli Jezus łamie chleb w swoich rękach, a po chwili identyfikuje się go ze swoim Ciałem, oznacza to dokładnie to, co gest ten wyraża: również Jego Ciało zostanie „złamane” poprzez śmierć. Podobnie rzecz ma się z kielichem. Jezus mówi o przelaniu swojej Krwi, co także stanowi zapowiedź Jego śmierci. Ciało „wydane”, choć nie w językach semickich, ale w grece, również odsyła do śmierci Chrystusa w znaczeniu „wydane na śmierć”. Wyrażenie „Krew przelana” natomiast odsyła do Izajaszowego proroctwa o słudze Jahwe (Iz 53), gdzie mowa jest o przelaniu krwi za wielu na odpuszczenie grzechów;
  Jezus ustanawia jedność pomiędzy sakramentem Eucharystii a własną śmiercią. Czasowniki w formie imiesłowu wyrażające śmierć Chrystusa (gr. didomenon i ekchynnomenon) wyrażone w czasie teraźniejszym. W Języku hebrajskim imiesłów jest formą czasownika, która nie wyraża żadnego czasu; należy go właściwie odczytać z kontekstu. W przypadku języka greckiego czas teraźniejszy imiesłowu może wskazywać na czynność obecną lub tę, która nastąpi w niedalekiej przyszłości. Taka właściwość greckiej formy odnosi się zarówno do ostatniej wieczerzy, która właśnie jest sprawowana, jak i do śmierci Jezusa, która nastąpi nazajutrz. W ten sposób zbudowana została nierozerwana jedność pomiędzy słowami konsekracji (wypowiadanymi przecież także podczas każdej Eucharystii) a śmiercią Chrystusa;
  Ustanowiona w wieczerniku Eucharystia będzie ofiarą za innych („za was”; „za wielu”). Ofiara ta ma charakter zastępczy (zamiast ludzi) i zadośćczyniący (ekspiacyjny). Jest to także ofiara dobrowolna. Życie nie tyle jest Jezusowi odebrane przez ukrzyżowanie, ile raczej Jezus świadomie oddaje się na ukrzyżowanie. Ofiara Chrystusa ma wreszcie charakter uniwersalny, gdyż złożona „za was”, to znaczy za wszystkich, którzy będą w niej uczestniczyć, sprawując Eucharystię;
  Ustanawiając Eucharystię i umierając na krzyżu (a jest to jedno i to samo wydarzenie), Jezus zawiera nowe przymierze pomiędzy Bogiem a ludźmi. Jest to przymierze w Jego Krwi, czyli w Jego śmierci, na wzór przymierza synajskiego, które również zawarte zostało we krwi ofiar. Tym samym spełniają się starotestamentowe zapowiedzi nowego przymierza, które Bóg zawrzeć miał ze swoim ludem. W ten sposób tworzy się także nowy lud Boży, gromadzący się wokół Eucharystii;
  Poprzez słowa wypowiedziane nad chlebem i winem podczas żydowskiej uczty paschalnej, trzymając się jej zasadniczego schematu i wprowadzając intencjonalne zmiany w rytuale, Jezus rozpoczyna nową Paschę o charakterze eschatologicznym. Relacja Marka (jako starsza niż Mateuszowa w tradycji jerozolimskiej) pozwalają wysnuć wniosek, że poprzez novum, które Jezus wprowadził do typowej uczty paschalnej, ustanowił On swą własną Paschę.”.
(Mariusz Rosik Eucharystia w tradycji biblijnej, Wrocław 2022, s.819-820)
Zobacz:

Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024