Ucz swoje dzieci o Bożym Narodzeniu
- ale prawdy!

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy na swój specyficzny sposób "obchodzą" Boże Narodzenie. Choć go dzisiaj nie praktykują jak kiedyś, ale prawie co roku, w miesiącu grudniu, pojawiają się artykuły mówiące o Bożym Narodzeniu. Tym razem artykuł jest skierowany do rodziców i podpowiada im, czego mają uczyć swoje dzieci o Jezusie:

Strażnica 1 grudnia 2013
1 grudnia 2013
Strażnica 1 grudnia 2013
Strażnica 1 grudnia 2013
str.14

Pytanie jest tak zawarte, by mieć okazję do zdeprecjonowania okresu Bożego Narodzenia obchodzonego w chrześcijaństwie, co wyjdzie w dalszej części artykułu zawartego w Strażnicy. Natomiast odpowiedź na pytanie postawione w artykule jest bardzo prosta. Jezus w okresie Bożego Narodzenia powinien nam się kojarzyć właśnie z niemowlęciem. Jak sama nazwa wskazuje - Boże Narodzenie - to NARODZENIE Pana Jezusa. A dzieci kiedy się rodzą, są niemowlętami. Należy też pamiętać, że to nie są kolejne urodziny.

Wydaje się, że Świadkowie Jehowy chcą jakby zapomnieć o tym zbawczym wydarzeniu, kierując uwagę na:

Strażnica 1 grudnia 2013
1 grudnia 2013
Strażnica 1 grudnia 2013
str.14

Świadkowie Jehowy przypominają w swoim artykule wydarzenia, które rozegrały się w tamtych czasach. Pytają też dzieci:

Strażnica 1 grudnia 2013
1 grudnia 2013
Strażnica 1 grudnia 2013
str.14

Właśnie z tego powodu cieszymy się, iż narodzenie Zbawiciela było radosnym wydarzeniem w tamtych czasach, a chrześcijanie z tego powodu uroczyście obchodzą Boże Narodzenie. Kiedyś Świadkowie Jehowy w brooklińskim Betel hucznie obchodzili to święto:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
zob.
wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.200

Dla chrześcijan ważną rzeczą było właśnie Narodzenie Zbawiciela i ta uroczystość jest obchodzona i dzisiaj. Gdyby nie było Bożego Narodzenia, nie byłoby też odkupienia, nie byłoby Kościoła i nie byłoby Świadków Jehowy, którzy rozdawaliby swoje Strażnice o Bożym Narodzeniu. Ale było Boże Narodzenie i chrześcijanie będą go obchodzić czy Świadkom Jehowy podoba się to, czy też nie.

Wróćmy do omawianej Strażnicy. Tutaj mamy opowieści dziwnej treści w postaci:

Strażnica 1 grudnia 2013
1 grudnia 2013
Strażnica 1 grudnia 2013
str.15

Prawda, że niesamowite? Tylko brakuje jakichś wersetów biblijnych na poparcie takiej tezy. Wcześniej Świadkowie Jehowy napisali:

Strażnica 1 grudnia 2013
1 grudnia 2013
Strażnica 1 grudnia 2013
str.15

No i na tej podstawie wysnuli wniosek o niesamowitym cudzie. W Biblii nie ma ani słowa o przeniesieniu życia swojego Syna z nieba do łona Marii:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Łk 1, 34-35

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

W jaki konkretny sposób to życie zostało przeniesione, Świadkowie Jehowy tutaj nie piszą. Uczą, że przed przyjściem na ziemię Jezus był archaniołem Michałem. Z tego by wynikało, że archanioł Michał (jego życie) został przeniesiony do łona Marii. Biblia nic o tym nie mówi.

Natomiast prawda jest taka, że właśnie obchodzone co roku Boże Narodzenie mówi nam, iż Bóg stał się człowiekiem. Bo od tego właśnie pochodzi sama nazwa. Syn Boży będąc w niebie Bogiem, staje się człowiekiem. Od tego momentu ma On dwie natury: Boską i ludzką. Jest Bogiem i człowiekiem. Świadkowie Jehowy zaprzeczając tej oczywistej prawdzie chrześcijańskiej, sami wyłączają się z grona chrześcijan.

ABC teologii dogmatycznej ABC teologii dogmatycznej
Oleśnica - Wrocław 1997

1. Wszystkie działania Boskie i ludzkie Chrystusa mogą być odniesione do jednego podmiotu.

2. Podmiotem tym jest Bóg. Podkreśla to zwłaszcza J 1,14. Logos oznacza tu integralnego Syna Bożego, tzn. Boga jako osobę i naturę. Zmiana bowiem jaka zaszła w momencie wcielenia nie nastąpiła w Synu Bożym, lecz w ludzkiej naturze Jezusa, która zamiast do osoby ludzkiej została wzięta do Osoby Syna Bożego. Ponadto wszystkie teksty mówiące o przymiotach Boskich i ludzkich Chrystusa (zwłaszcza z Listów św. Pawła) odnoszą się do jednego, ontologicznego podmiotu, którym może być tylko osoba Boska, jednocząca w sobie dwie natury: Boską i ludzką.

Strażnica 1 grudnia 2013 Strażnica 1 grudnia 2013
str.96
Strażnica 1 grudnia 2013
str.202
Dogmatyka KatolickaDogmatyka Katolicka str.61
Zob. też:

Strażnica 1 grudnia 2013
1 grudnia 2013
Strażnica 1 grudnia 2013
str.15

Jest rzeczą oczywistą, że scenki ukazujące wydarzenia z narodzin Pana Jezusa nie da się przedstawić w sposób dokładny. Nikt nie będzie budował drugiej szopki, by pokazać wizytę Mędrców ze Wschodu. Wiemy o tym, iż weszli oni do domu:

Mt 2,11-12

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Łączymy bowiem te dwa ważne wydarzenia Narodzenia Pana Jezusa i wizyty Mędrców w jedną całość, a nie skupiamy się na konkretnej chronologii wydarzeń, gdzie i kiedy. Świadkowie Jehowy podczas rozmów lubią tę różnicę podnosić do wielkiego problemu.

Boże Narodzenie jest związane nieodłącznie z Gwiazdką. Świadkowie Jehowy kiedyś nie mieli uwag do Gwiazdki. Nawet na tę okazję proponowali prezenty:

Złoty Wiek 15 listopada 1927
15 listopada 1927
Złoty Wiek 15 listopada 1927
Złoty Wiek 15 listopada 1927
str.560

Dzisiaj Świadkowie Jehowy wymyślili sobie, iż gwiazda:

Strażnica 1 grudnia 2013
1 grudnia 2013
Strażnica 1 grudnia 2013
str.15

Szatan, diabeł to sprawił? A co na to Biblia?

Biblia Jerozolimska Biblia Jerozolimska

Mt 2, 2

Biblia Jerozolimska

Skoro ujrzeli Jego gwiazdę, a ona:

Mt 2, 9

Biblia Jerozolimska

to na jakiej podstawie Świadkowie Jehowy twierdzą, iż gwiazda była inspirowana przez szatana? To, że najpierw Mędrcy ujrzeli Jego gwiazdę "na Wschodzie", a "Herod wypytywał się o czas ukazania się gwiazdy", nie jest żadnym dowodem na tezę głoszoną przez Świadków Jehowy, że diabeł posłużył się gwiazdą. Czyżby diabeł przyprowadził Mędrców do miejsca narodzenia się Jezusa? Czy godzi się opowiadać dzieciom takie wymyślone bajki?

Natomiast w tej publikacji aby to święto chrześcijańskie zohydzić, Świadkowie Jehowy przyrównują je do:

Przebudźcie się! 8 grudnia 1991
8 grudnia 1991
Przebudźcie się! 8 grudnia 1991 Przebudźcie się! 8 grudnia 1991
str.15

Warto też zwrócić uwagę na pewien szczegół. Otóż wg Świadków Jehowy w niebie płynie czas, skoro Pan Jezus wyraźnie się tam postarzał. Porównajmy:

Największy ze wszystkich ludzi
zob. wyd.1991
Strażnica 1 grudnia 2013
1 grudnia 2013
Największy ze wszystkich ludzi
rozd.19
Strażnica 1 grudnia 2013
str.15

Świadkowie Jehowy nie byliby sobą, gdyby nie postraszyli nawet dzieci nadchodzącym Armagedonem:

Strażnica 1 grudnia 2013
1 grudnia 2013
Strażnica 1 grudnia 2013
str.15

My tak sobie Jezusa nie wyobrażamy. Nie zamierzamy opowiadać ludziom takich rzeczy, a tym bardziej dzieciom. Nie będziemy przedstawiać Jezusa, jako mściciela, który w bezwzględny sposób rozprawi się z wrogami, ale jako kogoś bliskiego, przepełnionego miłością, kto zabierze nas do nieba, byśmy mogli oglądać Jego chwałę w nagrodę za naszą wiarę:

J 14, 2-3

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

J 12, 26

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Zob. też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024

stat4u