Czy "Jah" (Ap 19, 1) jest skróconą formą "imienia Jehowa"?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2019-02-08

W jednej z książek wydanych przez Świadków Jehowy czytamy: "Halleluja! Słowo to znaczy „Wysławiajcie Jah!”, a „Jah” jest skrótową formą imienia Bożego — Jehowa." (Wspaniały finał Objawienia bliski, wyd. 1993, str. 272). Czy prawdą jest, iż "Jah" jest skrótową formą imienia Bożego?

Znamy te słowa radości niebian ze zbawienia i wołających Alleluja:

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Ap 19, 1. 6

ed. Święty Paweł
str.2716
ed. Święty Paweł
str.2717
ed. Święty Paweł
str.2716
ed. Święty Paweł
str.2717

Co Świadkowie Jehowy piszą na temat "Jah" w swoich publikacjach:

Wspaniały finał Objawienia bliski Wspaniały finał Objawienia bliski
wyd.1993
Wspaniały finał Objawienia bliski
Wspaniały finał Objawienia bliski
str.272
Wspaniały finał Objawienia bliski
str.272
Wspaniały finał Objawienia bliski
str.272
Wspaniały finał Objawienia bliski
str.272
Pisma Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pisma Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pisma Vocatio

Ps 150, 6

Pisma Vocatio
str.251
Wspaniały finał Objawienia bliski Wspaniały finał Objawienia bliski
wyd.1993
Wspaniały finał Objawienia bliski
Wspaniały finał Objawienia bliski
str.272

Zarówno w Starym Testamencie jak i w Nowym Testamencie, nie ma ani słowa o Bogu, który ma na imię "Jehowa". W jednej z książek Świadków Jehowy czytamy:

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
Przekład Nowego Świata wyd. 2018
str.62
Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
str.62
Przekład Nowego Świata wyd. 2018
str.62

Ps 104, 35

Przekład Nowego Świata wyd. 2018
str.175

Dalej czytamy:

Przekład Nowego Świata wyd. 2018
str.62

W tych wersetach (Ap 19, 1-6) nie ma ani słowa o rozpoczęciu królowania przez "Jehowę", jak chcą Świadkowie Jehowy w swoim komentarzu w książce Wnikliwe poznawanie Pism. Aby poprzeć swoją tezę o "Jehowie", Świadkowie Jehowy wstawili słowo "Jehowa", choć w greckim tekście jest słowo kyrios - Pan:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Ap 19, 1

Przekład Nowego Świata wyd. 2018
str.1221

Hebrajskie wyrażenie halelu-Jáh, w Nowym Testamencie Ap 19, 1-6 jest zapisane po grecku jako Halleluja.

Świadkowie Jehowy w swojej Biblii:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018

greckie słowo halleluja oddali jako "Jah". Dlaczego akurat tak? A może dlatego, żeby nie kojarzyło się z chrześcijańskim zawołaniem Alleluja podczas śpiewania psalmów albo podczas Liturgii?

Ap 19, 6

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1721

Świadkowie Jehowy wbrew tekstowi greckiemu usunęli z tekstu Pan (gr. kyrios) i wstawili słowo "Jehowa", by ukryć przed czytelnikiem wyrażenie "Pan Bóg". To co zrobili Świadkowie Jehowy, to fałszerstwo stulecia:

Zobacz:

Ap 19, 6

Interlinia Vocatiostr.1223

Natomiast w przypisie do Ap 19, 1-6 napisali:

Ap 19, 1. 6

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1721

Nie jest prawdą, iż forma "Jah" to to skrócona forma imienia Jehowa". Żydzi nigdy Boga tak nie nazywali. Bóg nie nosi takiego imienia. Słowo "Jehowa" jako takie nie istnieje, jest to dziwoląg:

Communio Imię Bogawyd.1994 Communio Communio Imię BogaWydawnictwo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
Communio Imię Boga Communio Imię Bogastr.76

Błąd w tekście: "masoreci zaopatrzyli jednak w spółgłoski pochodzące..." - zamiast "spółgłoski", powinno być "samogłoski".

Zobacz:
"Pod koniec I wieku apostoł Jan używał w swoich pismach imienia Bożego. Wyrażenie ››Alleluja‹‹ (Hallelujah), oznaczające ››Chwalcie Jah‹‹, pojawia się kilka razy w księdze Objawienia (Objawienie 19:1, 3, 4, 6)" (Imię Boże, które..., str. 16).

Jeśli zatem "Jan używał w swoich pismach imienia Bożego" jak czytamy w powyższej broszurze Świadków Jehowy i wyrażenie to "pojawia się kilka razy w księdze Objawienia", to czemu Świadkowie Jehowy twierdzą, że odstępczy chrześcijanie usuwali imię Boże, skoro imię to zachowało się jednak w pismach Jana? Jeśli rzeczywiście odstępczy chrześcijanie usuwaliby w II wieku imię Boże, to Świadkowie Jehowy aby być konsekwentnym, nie powinni twierdzić, że imię to było usuwane z greckich kopii Nowego Testamentu. Z tego wynika, że jeśli nie usunięto imienia Bożego w Pismach Jana, to nie usuwano go też w innych fragmentach Nowego Testamentu. Zatem skoro go nie usuwano to logiczny jest wniosek, że już od początku go tam nie było, wbrew temu co głoszą Świadkowie Jehowy.
Zobacz:

Jah - ta forma skrótowa występująca 50 razy w Biblii stanowi prawidłowy człon imienia Jahwe. Tę ostatnią wersję, więc i określenie Jahwe, potwierdza hebrajska aklamacja Hallelujah (czyt.: Halleluja), która występuje w Biblii 24 razy. Najbardziej wiarygodnym świadkiem tekstu jest NT pisany po grecku, w którym czytając nie trzeba było dostawiać samogłosek, a w którym ta aklamacja brzmiała Alleluja (Ap 19:1-6; por. Tb 13:18). U pierwszych chrześcijan piszących po grecku, w tłumaczonym z hebrajskiego imieniu Boga, drugą literą jest „a” (np. Jawe, Iauai, Iaue; patrz też „Imię Boże...” s. 7); por. Klemens Aleksandryjski (ur. 150) „Kobierce” (V:34,5-6), który używa gr. formy Jaue. Potwierdzają więc oni wersję Jahwe. Jak widać, określenia „Jehowah”, „Jehowih” i „Jehwah”, są sztucznymi tworami, które nie były w ten sposób nigdy wymawiane przez Naród Wybrany. Istnieją też inne nieprawidłowe formy imienia Jahwe takie jak: Jahu, Jaho i inne. ŚJ często zgadzają się z wersją Jahwe. Mówią, że nie ma znaczenia, czy Jehowa czy Jahwe. Dodają, że nie wiadomo jak nazywano Jezusa gdy był mały (Jehoszua, Joszua czy Jozue). My wiemy jak nazywał Go św. Paweł. Określał on Pana imieniem Iesous (gr.).
Zobacz:

Apokalipsa św. Janazob. Apokalipsa św. Jana, Edycja św. PawłaEdycja Świętego Pawła Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawławyd.2012

Ap 19, 1. 6

Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła
str.346
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawłastr.347
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawłastr.348
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawłastr.348
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawłastr.349
Biblia krok po kroku czerwiec 2013
czerwiec 2013
Biblia krok po kroku czerwiec 2013str.30

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024