Historia Kościoła Katolickiego według Adwentystów Dnia Siódmego (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2022-05-27

nastepna część

W roku 2001 Adwentyści Dnia Siódmego wydali książkę Ellen G. White Wielki Bój. Przyjrzyjmy się bliżej zakończeniu książki. Otóż przypisy tam kończą się na stronie 474, a na następnej stronie mamy "Indeks tekstów Pisma Świętego". Co się wydarzyło 10 lat później? Zobaczmy:

Wielki Bój Wielki Bój Wielki Bójwyd.2001 Wielki Bój
Wielki Bój
str.474-475

10 lat później Adwentyści Dnia Siódmego do książki Wielki Bój pojawił się Dodatek:

Wielki Bój Wielki Bójwyd.2011 Wielki Bój Wielki Bój
Wielki Bój
str.367

Należy podkreślić, iż ta "CHRONOLIGICZNA LISTA WIERZEŃ I PRAKTYK RELIGIJNYCH", to chronologia według Adwentystów Dnia Siódmego. Czy ona jest prawdziwa, to należy ją zweryfikować z faktami. Już na początku Adwentyści Dnia Siódmego postawili tezę, że wg nich, wierzenia i praktyki religijne są niezgodne z Pismem Świętym. Zauważmy, że historia Kościoła dziwnym trafem zaczyna się dopiero od 320 roku po Chr:

Wielki Bój
str.367

Historia Kościoła Katolickiego nie zaczyna się od 320 roku. Czy Adwentyści Dnia Siódmego nie znają historii, czy może zrobili tak celowo? A ci chrześcijanie to wcześniej żyli w próżni? A może tworzyli jakiś Kościół, o którym Adwentyści Dnia Siódmego nie chcą słyszeć? Zobaczmy jak było naprawdę.

Pan Jezus zapowiedział, iż zbuduje Kościół swój. Mało tego, ustanawia swojego zastępcę na ziemi, by pasł Kościół Boży:

Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzewyd.2019 Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze

Mt 16, 18-20

Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzestr.215
Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzestr.219
Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze
Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze
Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze
Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze

Pan Jezus zapewnia swoją obecność w Kościele przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 20)

Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzestr.418
Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzestr.419
Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma ŚwiętegoEwangelia według św. Jana Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętegowyd.2020 Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma ŚwiętegoKatolicki Komentarz do Pisma Świętego Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego

J 21, 15-19

Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętegostr.396
Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętegostr.399

Zgodnie z zapowiedzią Jezusa o ciągłości swojego Kościoła i prymatu św. Piotra i jego następców, Kościół trwa:

Historia Kościoła Katolickiego Historia Kościoła Katolickiegowyd.1989 Historia Kościoła Katolickiego Historia Kościoła Katolickiego
Historia Kościoła Katolickiegostr.287
Historia Kościoła Katolickiegostr.281
Historia Kościoła Katolickiegostr.282
Historia Kościoła Katolickiegostr.283
Historia Kościoła Katolickiegostr.284
Zobacz więcej:

Historia Kościoła Katolickiego Historia Kościoła Katolickiegowyd.1989 Historia Kościoła Katolickiego Historia Kościoła Katolickiego
HISTORIA KOŚCIELNA O Męczennikach Palestyńskichstr.91
HISTORIA KOŚCIELNA O Męczennikach Palestyńskichstr.92
Zobacz więcej:

Wracamy do książki i Dodatku

Wielki Bój Wielki Bójwyd.2011 Wielki Bój Wielki Bój
Wielki Bój
str.367

Tutaj rozpoczyna się stek bzdur, kłamstw i manipulacji:

Wielki Bój
str.367

Którzy to poganie obchodzili Wielkanoc? Czy ci poganie wierzyli w zmartwychwstanie Chrystusa? Czy poganie spożywali Wieczerzę Pańską? Chodzi o narodzenie św. Jana Chrzciciela? To było to święto pogańskie, a potem włączone do chrześcijaństwa? Poganie też obchodzili Wniebowzięcie Maryi Panny? Poganie też obchodzili Boże Narodzenie i trzeba było je przenieść do Kościoła i w ten sposób "ochrzcić"? Poganie wierzyli w Boże Wcielenie? Którzy to byli? Absurdalność tych zarzutów ze strony Adwentystów Dnia Siódmego jest porażająca.


Wielki Bój Wielki Bój
str.367

Przecież to są absurdalne zarzuty ze strony Adwentystów Dnia Siódmego. Wyznawcy Izydy czy Diany czcili Maryję, matkę Syna Bożego? Maryja, Matka Boża, nie ma tytułu "Królowej niebios", lecz jest zwana Królową nieba i ziemi i jest Matką Pana Jezusa, Matką Boga-człowieka. Maryja nie ma nic wspólnego z pogańskimi boginiami.


Wielki Bój Wielki Bójstr.367

Co ma wspólnego kult pogańskiego boga wina ze św. Dionizym? Czy św. Dionizy jest bogiem? Czy chrześcijanie oddają boską cześć św. Dionizemu? Jak można w ogóle zrobić takie porównanie. Może Adwentystom Dnia Siódmego pasowało wyłącznie brzmienie, stąd to absurdalne zestawienie. Zobaczmy do Słownika Władysława Kopalińskiego. Czy może wspomina o boskim kulcie św. Dionizego? Sprawdźmy:

Słownik Mitów i Tradycji Kultury Słownik Mitów i Tradycji Kulturywyd.1987 Słownik Mitów i Tradycji Kultury Słownik Mitów i Tradycji Kultury
Słownik Mitów i Tradycji Kulturystr.210 Słownik Mitów i Tradycji Kulturystr.210

Św. Dionizy był biskupem, a nie bogiem, któremu by oddawano cześć boską.


Wielki Bój Wielki BójWielki Bój
str.367

Zobaczmy szerszy kontekst wypowiedzi ks. Zaleskiego i co Ksiądz pisał na temat kultu wizerunków. O tym czytelnik Dodatku nie dowie się z fragmentu cytatu, jeśli nie weźmie do ręki cytowanej przez Adwentystów Dnia Siódmego książki:

Nauka Boża Dekalog wyd.1960 Nauka Boża Dekalog wyd.1960 Nauka Boża Dekalog wyd.1960wyd.1960 Nauka Boża Dekalog wyd.1960
Nauka Boża Dekalog wyd.1960str.109
Nauka Boża Dekalog wyd.1960str.110
Nauka Boża Dekalog wyd.1960str.111
Nauka Boża Dekalog wyd.1960str.112

Wielki Bój Wielki Bójstr.367

To co robią Adwentyści Dnia Siódmego, to manipulacja. Otóż w cytowanym wersecie z Księgi Wyjścia, Bóg nie zakazał tworzenia wizerunków Pana Jezusa, Maryi, Świętych Pańskich, którzy żyli na ziemi, a teraz są w niebie, a więc Osób. Same wizerunki nie są bogami. Zakaz dotyczy "tego co jest na niebie", a na niebie są gwiazdy, słońce, ptaki... Co Adwentyści Dnia Siódmego przemilczeli w tym fragmencie? Otóż jest tam mowa o tym, by nie mieć przed Bogiem bogów cudzych. Jest mowa o tym w.3:

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia

Wj 20, 1-5

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Wielki Bój Wielki Bójstr.367

Które konkretne wizerunki symbolizują Boga? Wizerunki Matki Bożej, wizerunki Świętych Pańskich czy aniołów? Czy poganie swoich bogów uważali tylko za symbol, czy może wierzyli, iż konkretne wyrzeźbione z drewna bóstwo jest konkretnym przez nich czczonym bogiem? W Księdze Izajasza jest mowa o konkretnym wyrzeźbionym bogu z kawałka drewna:

Księga Izajasza rozdziały 40-46 ed. św. PawłaRozdziały 40-46 Księga Izajasza rozdziały 40-46 ed. św. PawłaCzęść II Księga Izajasza rozdziały 40-46 ed. św. Pawławyd.2014 Księga Izajasza rozdziały 40-46 ed. św. Pawła

Iz 44, 9-17

Księga Izajasza rozdziały 40-46 ed. św. Pawłastr.277 Księga Izajasza rozdziały 40-46 ed. św. Pawłastr.278
Księga Izajasza rozdziały 40-46 ed. św. Pawłastr.296
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022