'O nieomylnym nauczaniu biskupa Rzymu'
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2015-10-02

nastepna część
Katechizm Kościoła KatolickiegoPallottinum 1994 Katechizm Kościoła Katolickiegostr.222

Strażnica 15 lipca 2014
15 lipca 2014
Strażnica 15 lipca 2014
str.18

Od czasów apostoła Piotra istnieje nieprzerwana linia jego następców. Taka jest prawda historyczna. Nie jest prawdą, że "Kościół błędnie interpretuje słowa Jezusa w Ewangelii według Mateusza 16:18,19". Dlaczego?

"Chrystus zagwarantował Apostołom i ich następcom nieomylność w sprawach nauczania, gdy powiedział: „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi Mną gardzi, lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał” Łk 10:16. ŚJ nie mogą powiedzieć, że Jezus był omylny, bo tym samym stwierdziliby pomyłkę Boga, który Go posłał. Jeśli Chrystus słuchanie Kościoła nazywa słuchaniem siebie, to jest to wystarczającym gwarantem prawdziwości i nieomylności nauki Kościoła."
"1Tm 3:15 nazywa nas: „Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy”. Nie wiadomo, w jaki sposób można doszukiwać się błądzenia Kościoła w nauczaniu, po takiej gwarancji Apostoła."
"Kościół nie mógł zbłądzić, bo jest „Ciałem Chrystusa” 1Kor 12:27. Chrystus jest Jego „Głową” (Ef 1:22) i ma być z nim przez wszystkie wieki (Mt 28:20; por. Ef 3:21). Duch Św. też miał być z Kościołem na zawsze (J 14:16; por. Ap 3:6). Kościół wraz z Chrystusem ma przez wszystkie wieki oddawać chwałę Bogu (Ef 3:21)."
Zobacz więcej:

Świadkowie Jehowy w swojej Biblii, aby dostosować werset do własnej wykładni, wstawili w miejsce greckiego słowa petra dwa wyrazy "masyw skalny":

Przekład Nowego Świata wyd.1997 Mt 16,18 Przekład Nowego Światastr.1236
Zobacz więcej:

Strażnica 15 lipca 2014
15 lipca 2014
Strażnica 15 lipca 2014
str.18
Strażnica 15 lipca 2014
str.19

Tak, jest to prawda. Kiedy papież wypowiada się ex cathedra ("uroczyście i oficjalnie") w kwestiach doktrynalnych jest nieomylny:

Mały Słownik Teologiczny Karl Rahner
zob.
Mały Słownik Teologiczny Karl Rahner
Warszawa 1987
Mały Słownik Teologiczny
kolumna 273
Mały Słownik Teologiczny
kolumna 274

Strażnica 15 lipca 2014
15 lipca 2014
Strażnica 15 lipca 2014
str.19

Ależ nauka o Trójcy Świętej jest prawdziwa. Gdyby było inaczej, Świadkowie Jehowy nie musieliby wydawać swojej Biblii i w niej zmieniać wersety mówiących o Bóstwie Chrystusa (J 1, 1; Rz 9, 5; Hbr 1, 8; 1 J 5, 20). Nie musieliby też przedstawiać nauki o Trójcy Świętej w fałszywym świetle, np. Trójca Święta to... "trzech Bogów w jednej Osobie".

Zobacz więcej:

Strażnica 15 lipca 2014
15 lipca 2014
Strażnica 15 lipca 2014
str.19

Po prostu nie wierzę w tego typu opowieści. One mają mieć zupełnie inny wydźwięk. Przekonać czytelnika, że sukcesja apostolska nie ma poparcia w Piśmie Świętym, a kapłani to jacyś niedouczeni ludzie, którzy nie potrafią odpowiadać na pytania. Nie wiadomo jaki to był ksiądz, z jakiej parafii i jak się nazywał. Prawdomówność takich opowieści należy weryfikować.


Na łamach publikacji Świadków Jehowy pojawił się nawet głos krytyczny:

Przebudźcie się! 8 stycznia 1990
8 stycznia 1990
Przebudźcie się! 8 stycznia 1990
str.30

Naprawdę jest to trafna diagnoza. Świadkowie poświęcili dość dużo miejsca na temat nieomylności papieża, ale jakoś dziwnym trafem nie podali ani jednej pomyłki następcy św. Piotra. Wówczas postawiliby kropkę nad i. Świadkowie Jehowy jednak w swoim stylu odpowiedzieli:

Przebudźcie się! 8 stycznia 1990
8 stycznia 1990
Przebudźcie się! 8 stycznia 1990
str.30

Ciekawe dla kogo taka strażnicowa analiza miałaby być bolesna?

Przebudźcie się! 8 lipca 1989
8 lipca 1989
Przebudźcie się! 8 lipca 1989
str.3
Przebudźcie się! 8 lipca 1989
str.4
Przebudźcie się! 8 lipca 1989 Przebudźcie się! 8 lipca 1989
str.4

Pełny tekst:

Dokumenty Soborów Powszechnych
Wydawnictwo WAM
Dokumenty Soborów Powszechnych
Kraków 2005
Dokumenty Soborów Powszechnych
str.923
Dokumenty Soborów Powszechnych
str.925
Dokumenty Soborów Powszechnych
str.927
zob.:

Przebudźcie się! 8 lipca 1989
8 lipca 1989
Przebudźcie się! 8 lipca 1989
str.5

Dwie wypowiedzi pozytywne

Przebudźcie się! 8 lipca 1989
str.5
Przebudźcie się! 8 lipca 1989
str.5

Dwie wypowiedzi negatywne

Przebudźcie się! 8 lipca 1989
str.6
Przebudźcie się! 8 lipca 1989
str.6

Wypowiedzi tych dwóch osób są porażające. Oni nie mają zielonego pojęcia o dogmacie, o którym się wypowiadają. Praktykujący katolik, "dziennikarz rzymski" i to jeszcze niewierzący. Co mają dzieje papieży do dogmatu? Czy jakiś papież ogłosił dogmat, z którego potem się wycofał? A "lekarz z Rzymu"? Czy ten lekarz przeczytał treść? Czy dogmat "o nieomylności papieża" mówi coś o wtrącaniu się do polityki? Czy "lekarz z Rzymu" wie o czym mówi? W dalszej części artykułu Świadkowie Jehowy opisują niektóre wydarzenia mające miejsce na Soborze Watykańskim I, gdzie czytamy o podziałach i zastraszaniu podczas obrad. Wspominają też, iż po soborze część niezadowolonych duchownych oderwała się od Kościoła katolickiego, którzy utworzyli ugrupowanie "starokatolików".

Warto też wspomnieć o podziałach wśród samych Świadków Jehowy, kiedy to drugim prezesem Towarzystwa Strażnica został Joseph Rutherford. Nastąpił rozłam i część ludzi odeszła, tworząc różne ugrupowania Badaczy Pisma Świętego (o rozłamach w Polsce patrz „Rocznik Świadków Jehowy 1994” s. 180-192). Jeden z byłych członków Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy Raymond Franz, bratanek prezesa Freda Franza, opisał w swojej książce "Kryzys sumienia", iż podczas obrad Ciała Kierowniczego w istotnych kwestiach doktrynalnych dochodziło do podziałów wśród samych członków i poprzez głosowania albo przyjmowali, albo odrzucali nauki, które później musiały obowiązywać wszystkich szeregowych Świadków Jehowy.

Przebudźcie się! 8 lipca 1989
str.7
Przebudźcie się! 8 lipca 1989
str.7

Słusznie postąpił Kościół, iż potwierdził na Soborze Watykańskim II doktrynę o prymacie Piotra i jego rzymskiego następcy. Dziwne by było to, gdyby się wycofał. Co tak naprawdę podkreślił Karl Rahner:

Mały Słownik Teologiczny Karl Rahner
zob.
Warszawa 1987
Mały Słownik Teologiczny Karl Rahner
kolumna 85
Słownik Teologiczny
zob.
Słownik Teologiczny
Katowice 1985
Słownik Teologiczny
zob.
Słownik Teologiczny
str.135

Świadkowie Jehowy zadają pytanie: "czy pierwszym chrześcijanom przewodził nieomylny papież?". Tak! Pierwszym chrześcijanom, wyznawcom Jezusa Chrystusa, przewodził z nadania samego Zbawiciela św. Piotr, nieomylny w sprawach wiary i moralności.

"Chrystus zagwarantował Apostołom i ich następcom nieomylność w sprawach nauczania, gdy powiedział: „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi Mną gardzi, lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał” Łk 10:16. ŚJ nie mogą powiedzieć, że Jezus był omylny, bo tym samym stwierdziliby pomyłkę Boga, który Go posłał. Jeśli Chrystus słuchanie Kościoła nazywa słuchaniem siebie, to jest to wystarczającym gwarantem prawdziwości i nieomylności nauki Kościoła."
Zobacz:

Przebudźcie się! 8 lipca 1989
8 lipca 1989
Przebudźcie się! 8 lipca 1989
str.8
Przebudźcie się! 8 lipca 1989
str.8
Przebudźcie się! 8 lipca 1989
str.8
Zobacz:

Przebudźcie się! 8 lipca 1989
8 lipca 1989
Przebudźcie się! 8 lipca 1989
str.9

Dlaczego Świadkowie Jehowy zadają tego typu pytanie? Kto naucza, że Piotr był "kamieniem węgielnym"?

Świat symboliki chrześcijańskiej
zob.
Świat symboliki chrześcijańskiej
Warszawa 1990
Świat symboliki chrześcijańskiej
zob.
Świat symboliki chrześcijańskiej
str.128

Strażnica 1970 Nr 13
1970 Nr 13
Strażnica 1970 Nr 13
str.17
Papież jest nieomylny! Kiedy? Wtedy, gdy wypowiada się ex cathedra w sprawach wiary i moralności.
Papież nie jest nieomylny w swoim osobistym postępowaniu i w swoich prywatnych poglądach.

Świadkowie Jehowy swój komentarz na powyższym obrazku wstawili w symbol władzy Piotrowej, którymi są klucze. A nieomylność papieża dotyczy również władzy danej przez Jezusa Piotrowi i ich następcom.

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum
Mt 16, 19 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Łk 22, 31-32 Biblia Tysiąclecia Pallottinum
J 21, 16-17 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przypis Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Mt 28, 20 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

W jaki sposób Piotr miałby "utwierdzać braci w wierze" i "paść baranki" jeśli byłby omylny? Sam Pan Jezus wspierał Piotra swoją modlitwą, by nie ustała jego wiara. A teraz? Czy Duch Święty, który miał doprowadzić do całej prawdy, mógłby dzisiaj wprowadzać w błąd w sprawach wiary i moralności?

Jeszcze jedna uwaga. Czy można przekazywać omylną naukę innym?

2 Tm 2, 1-2 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie w jednej ze swoich publikacji stwierdzili, że papieże są omylni i zaatakowali dwa dogmaty. Niepokalane poczęcie NMP i Wniebowzięcie NMP:

Strażnica 1970 Nr 13
1970 Nr 13
Strażnica 1970 Nr 13 Strażnica 1970 Nr 13
str.19

Maryja była zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego mocą zasług Jezusa Chrystusa. Dla Boga przecież czas nie istnieje i to właśnie stało się mocą zasługi Jezusa, który umarł na krzyżu.

"Poprośmy ŚJ o wskazanie miejsc w NT, które mówią konkretnie o popełnianiu grzechów przez Maryję. Matka Pana określona jest w Łk 1:28 terminem „pełna łaski”. Świadczy to o tym, że tak jak jej Syn, który jest „pełen łaski” (J 1:14), nie popełniła żadnego grzechu. Maryja jest w tym stanie i jest tak określona przed poczęciem i urodzeniem Chrystusa, więc nie jest to wynikiem powiedzenia Bogu „niech mi się stanie według słowa Twego” (Łk 1:38). Łaską bezgrzeszności, więc i zwolnienia od grzechu pierworodnego, Bóg obdarował Ją już w chwili, gdy była Ona poczęta, bo Pan swoich szczególnych sług powołuje „już w łonie matki” (Łk 1:15, Ga 1:15, Iz 49:1, Jr 1:5, Ps 22:10, 71:6, Syr 50:22). Bóg wybrał Kościół, więc i Maryję szczególnie, jeszcze „przed założeniem świata abyśmy byli święci i nieskalani” Ef 1:4. Znaczy to, iż Pan wybrał łaskawie Maryję na matkę swego Syna, którego przewidziana ofiara Ją jako pierwszą odkupiła i uodporniła przed popełnianiem grzechów. Z tego też powodu, a nie innego, Maryja nazywa Boga swym Zbawcą (Łk 1:47). Jeśli Bóg, jeszcze przed ofiarą Chrystusa, uznał Abrahama za sprawiedliwego (Rz 4:22), to o ileż bardziej uznaje za bezgrzeszną Maryję, Matkę Syna Bożego. Można spotkać się z zarzutem, że i Szczepan jest „pełnym łaski” (Dz 6:8), a Kościół nie naucza o jego bezgrzeszności [Niektóre kodeksy greckie zawierają określenie „pełen wiary” (Novum Testamentum Graece); por. BG, WN, SN, WP]. Szczepan, tak jak inni, korzysta z darów Chrystusa otrzymując z Jego pełności „łaskę po łasce” (J 1:16). Jemu Chrystus grzechów nie policzy, a Maryję od ich popełniania wybawił. Pan może choroby i grzechy leczyć, ale może im też zapobiec. Maryja jest jedyną osobą pełną łaski przed ofiarą Jezusa."
Zobacz więcej:
Breviarium Fidei
Poznań 1988
Breviarium Fidei
str.269
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024