"Czy Świadkowie Jehowy zmienili Biblię, żeby dopasować ją do swoich wierzeń?"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2014-11-10

Na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy możemy przeczytać takie oto pytanie, dotyczące Biblii Świadków Jehowy:

Czy Świadkowie Jehowy zmienili Biblię
Jaka pada odpowiedź? Anonimowy redaktor (redaktorzy) odpowiada tak:
Informacja na stronie Świadków Jehowyzob.

Czy Świadkowie Jehowy zmienili Biblię, dowiemy się później. Natomiast sama odpowiedź brzmi jak wybieg. Jest to próba ucieczki. Zadajmy pytanie. Na czym w takim razie Świadkowie Jehowy opierali swe wierzenia i kiedy konkretnie odkryli, iż one nie harmonizowały z Biblią? Jeżeli ich wierzenia nie harmonizowały z Biblią, to czy wówczas Świadkowie Jehowy byli "w prawdzie" i czy ją głosili? Przecież Świadkowie Jehowy nawet dzisiaj, kiedy już wydali swoją Biblię, nie gwarantują niezmienności swej nauki, bo i ta obecna ich wykładnia stanie się fałszywa w stosunku do tej, która może być w przyszłości:

Strażnica 15 wreześnia 201315 września 2013
Strażnica 15 wreześnia 2013str.14

Jeżeli Świadkowie Jehowy przyznają, że nie rozumieją niektórych wypowiedzi biblijnych, to lepiej będzie, jak pozostaną w domach i dalej sobie "badają" Biblię, aż dojdą do poznania całej prawdy. Ale czy Świadkowie Jehowy dojdą do prawdy czytając własną Biblię? Ciekawe twierdzenia Świadków Jehowy możemy przeczytać poniżej:

Informacja na stronie Świadków Jehowyzob.

W jaki sposób Świadkowie Jehowy badali wcześniej Biblię, skoro ich wierzenia z nią nie harmonizowały? Przecież to zdanie jest sprzeczne z tym, co Świadkowie Jehowy napisali wcześniej:

Informacja na stronie Świadków Jehowyzob.

Jak to jest, że Biblia się nie zmienia, a wciąż zmieniają się wierzenia Świadków Jehowy? Ciekawe, prawda? Świadkowie Jehowy zadają kolejne pytanie:

Informacja na stronie Świadków Jehowyzob.

Ale kiedy będziemy posługiwać się innymi przekładami podczas "domowych kursów biblijnych", to będziemy mieli poważne zgrzyty z wierzeniami Świadków Jehowy. Jeśli ktoś nie posiada w domu Pisma Świętego, Świadkowie nieodpłatnie - jak sami piszą - udostępnią Biblię w Przekładzie Nowego Świata. Problemów nie będzie. Tak na marginesie, przypomnijmy dawną książkę, która służyła do "studium Biblii", a w niej sprzeczności na tej samej stronie:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł... (wyd.1989) Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł... (wyd.1990)
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, str.179 str.179 Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, str.179 str.179

A teraz zestawmy ze sobą dwa przekłady: Biblię Tysiąclecia i Przekład Nowego Świata. Zrozumiemy dlaczego Świadkowie Jehowy wydali swoją Biblię i czy tak chętnie będą posługiwali się innymi przekładami. Przypomnijmy fakt, że zanim Świadkowie wydali swoją Biblię w roku 1950, to ich wierzenia różniły się zasadniczo od tych dzisiejszych.


1 Tm 4,1
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza

Rz 8,1
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza

J 14,14
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza

Łk 17,15-16
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza

J 7,12
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza

Dz 7,59-60
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza

Hbr 11,14-16
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza

Dz 15,17
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza

Dz 2,42
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza

Dz 20,7
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza

Hbr 1,8
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza

2 Kor 13,5
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza

Dz 20,20
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Zob. więcej:

Świadkowie Jehowy potrafią nawet zmieniać (zrewidować) swoją Biblię. Czym to jest powodowane? Oto kilka przykładów:

New World Translation of the Holy Scriptures (1984) zob. zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision) zob. zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scriptures (1984) New World Translation of the Holy Scriptures (1984) str.79 str.80 New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision) str.116
(14) Wtedy Bóg rzekł do Mojżesza: "OKAŻĘ SIĘ, KIM SIĘ OKAŻĘ". I dodał: "Oto, co masz powiedzieć synom Izraela: 'OKAŻĘ SIĘ posłał mnie do was'". (14) Tak Bóg rzekł do Mojżesza: "Stanę się, kim zechcę się stać". I dodał: "Oto co masz powiedzieć Izraelitom: 'Stanę się posłał mnie do was'"

W starszej wersji Przekładu Nowego Świata w nawiasach kwadratowych było słowo "inne" (ang. other), a w nowszej wersji całkowicie usunięto nawiasy kwadratowe w Kol 1,16-17. Czytelnik teraz nie będzie wiedział, że słowo "inne" (ang. other) zostało dodane do Biblii. Wstawienie słowa "inne" ma na celu pozbawienie boskości Chrystusa i zniżenia Zbawiciela do poziomu stworzenia. Chrystus jest stworzeniem, a nie Stwórcą. Porównajmy dwa wydania Przekładu Nowego Świata:

Kol 1,16-17
New World Translation of the Holy Scriptures (1984) zob. zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision) zob. zob. wyd.2006
New World Translation of the Holy Scriptures (1984) str.1468 New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision) New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision) str.1469 str.1470

Rz 9,5
New World Translation of the Holy Scriptures (1984) zob. zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision) zob. zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scriptures (1984) str.1414 New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision) str.1516
(5) "Do których należą praojcowie i z których Chrystus wywodzi się według ciała: Bóg, który jest nad wszystkim, niech będzie błogosławiony na wieki. Amen." (5) "Do tych należą praojcowie i z tych Chrystus pochodzi według ciała. Bóg, który jest nad wszystkim, niech będzie wychwalany [lub: sławiony] na wieki. Amen."

W wersji Przekładu Nowego Świata (wyd.1984) za słowami: "z których Chrystus wywodzi się według ciała" postawiono dwukropek. W nowszej wersji Przekładu Nowego Świata postawiono kropkę, zamiast wcześniej dwukropka. Z powodów doktrynalnych zmieniono kolejność wyrazów, by ukryć przed czytelnikiem boskość Chrystusa.


Lb 21,8-9
New World Translation of the Holy Scriptures (1984) zob. zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision) zob. zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scriptures (1984) str.211

"słup sygnałowy" (zob.)
New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision) str.248

"słup"

Mt 27,22
New World Translation of the Holy Scriptures (1984) zob. zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision) zob. zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scriptures (1984) str.1254

"na pal z nim"
New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision) str.1345

"na słup z nim"

Nadmienić należy, iż są takie przekłady Biblii i niektóre w nich wersety, które są zbieżne z Biblią Świadków Jehowy. To są np. przekłady spirytystyczne Grebera i Thompsona. Świadkowie Jehowy przez jakiś czas powoływali się na spirytystę Johanessa Grebera, być może aby ukazać "wartość" tłumaczenia J 1,1 "Słowo był bogiem" w Przekładzie Nowego Świata. Oto porównanie J 1,1 spirytysty Grebera z tłumaczeniem w PNŚ, które do dzisiaj obowiązuje:

J 1,1
Johannes Greber zob. wyd.1937 New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision) zob. zob. wyd.1984
Johannes Greber str.164 New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision) str.1327
Zob. więcej:

Inny spirytysta, to John Samuel Thompson, cytowany jako autorytet w Chrześcijańskich Pismach Greckich w Przekładzie Nowego Świata na stronie 414:

J 1,1
John Samuel Thompson John S. Thompson wyd.1829 New World Translation of the Holy Scriptures (1984) zob. zob. wyd.1984
John Samuel Thompson str.12 New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision) str.1327
Zob. więcej:

Świadkowie Jehowy poszli dalej, bo w swym zrewidowanym przekładzie Biblii dodali przypis, gdzie sugerują, iż "Słowo było boskie":

New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision)
zob. zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision)
Przypis:
New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision)
str.1425

Słowo nie "było boskie", lecz:

New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision) Wydanie interlinearne (za zgodą wydawcy) Vocatio str.391

Świadkowie Jehowy w internecie
Sprawdźmy:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024