Czy szczerzy badacze Pisma Świętego w XIX w. trwali w oczekiwaniu,
iż w roku 1914 Chrystus obejmie
władzę królewską?

Autor: Piotr Andryszczak

W tej publikacji Świadkowie Jehowy zadają pytanie:

Strażnica 1 października 1998
1 października 1998
Strażnica 1 października 1998
Strażnica 1 października 1998
str.3

Przyjrzyjmy się naukom z początku działalności Badaczy Pisma Świętego, jak wówczas nazywano Świadków Jehowy. Jeśli prawda ma wyzwolić, to sprawdźmy informacje zawarte w poniższych dwóch publikacjach. Na początek otwórzmy książkę Czego naprawdę uczy Biblia?, gdzie w jednym z rozdziałów tej książki tak Świadkowie Jehowy uczą o Królestwie Bożym:

Czego naprawdę uczy Biblia wyd.2005 Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.84

O XIX-wiecznych szczerych badaczach Pisma Świętego możemy przeczytać jeszcze w tej publikacji:

Strażnica 15 września 1998
15 września 1998
Strażnica 15 września 1998 Strażnica 15 września 1998
Strażnica 15 września 1998
str.15

Czy prawdą jest, iż "szczerzy badacze Pisma Świętego" trwali w oczekiwaniu, że w roku 1914 Chrystus obejmie władzę królewską? Krótko mówiąc, Królestwo Boże miało zacząć się właśnie w tym roku. Dodam jeszcze ten fragment:

Strażnica 15 września 1998str.15

Powtórzmy pytanie:

Strażnica 1 października 1998Strażnica 1 października 1998

Dzisiejszym szczerym badaczom Biblii zdarzyło się ustalić dokładną datę rozpoczęcia władzy królewskiej Chrystusa na rok 1878 i dokładną datę "zniszczenia szatańskiego systemu rzeczy" na rok 1914. Zobaczmy:

The Time is at Handwyd.ang.1907 Nadszedł czas wyd.1923str.101
"Nie bądźcie więc zaskoczeni, gdy w następnych rozdziałach przedstawimy dowody, że ustanawianie Królestwa Bożego już się rozpoczęło i że zgodnie z jego proroctwem jego funkcjonowanie w mocy rozpoczęło się w R.P. 1878 i że "walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego" (Obj. 16:14), która zakończy się R.P. 1914 i kompletnie obali obecne ziemskie rządy, już się rozpoczęła. Z punktu widzenia Słowa Bożego gromadzenie się armii jest wyraźnie widoczne."

A na dodatek w R.P. 1914 miał nastąpić Armagedon. Nastąpił? Tak przecież uczyli XIX-wieczni badacze Pisma Świętego (jak wówczas nazywano Świadków Jehowy). Choć cytowany egzemplarz II tomu Russella jest z roku 1907, to pierwsze wydanie było w 1889 roku (XIX w.). Poniższe wydania tomów Russella to wydania po roku 1914:

Nadszedł czas
zob.
wyd.pol.1920
Nadszedł czas
str.106
Nadszedł czas
str.262
Nadszedł czas
str.267
Nadszedł czas
str.277
Przyjdź królestwo Twojewyd.1920 Przyjdź królestwo Twojestr.160 Przyjdź królestwo Twojestr.224 Przyjdź królestwo Twojestr.263 Przyjdź królestwo Twojestr.264 Przyjdź królestwo Twojestr.311 Przyjdź królestwo Twojestr.345
Walka Armagieddonuwyd.1923 Przyjdź królestwo Twojestr.747 Przyjdź królestwo Twojestr.767 Przyjdź królestwo Twojestr.768
Dokonana Tajemnicawyd.1925 zob. Dokonana Tajemnicastr.259 Dokonana Tajemnicastr.528 Dokonana Tajemnicastr.713 zob.
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegozob. zob. wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.632

Przypomnijmy słowa o XIX-wiecznych szczerych badaczach Pisma Świętego i ich oczekiwaniu, a jeszcze na dodatek "za sprawą opatrzności Bożej":

Strażnica 15 września 1998
15 września 1998
Strażnica 15 września 1998 Strażnica 15 września 1998
str.15

Czy w świetle materiału dowodowego jaki został tutaj przedstawiony, prawdziwe są powyższe słowa, iż "XIX-wieczni szczerzy badacze Pisma Świętego (...) spodziewali się, że w roku 1914 Chrystus obejmie władzę królewską"?

Strażnica 1 października 1998str.1

o historii Towarzystwa Strażnica?


A teraz zapytajmy jeszcze raz:

Strażnica 1 października 1998str.1

o poprawianiu treści w publikacjach Towarzystwa Strażnica?

Czego naprawdę uczy Biblia wyd.2005 Czego naprawdę uczy Biblia
str.84
Czego naprawdę uczy Biblia
str.85

nowa poprawiona wersja:

Czego naprawdę uczy Biblia wyd.2012 Czego naprawdę uczy Biblia
str.84
Czego naprawdę uczy Biblia
str.85

Dodano w nowszej wersji wiek XX. Słowo "obliczyli" zastąpiono słowami "sobie uświadomili". Usunięto słowa "w swych obliczeniach". Co takiego nie spodobało się Świadkom Jehowy, iż zmienili własny tekst? Czy doszło do świadomości redaktorów, że przyjścia Królestwa Bożego nie można "obliczyć"?

Podobnie Towarzystwo Strażnica uczyniło w Watchtower Library na płytce CD:

Watchtower Library 2007 Watchtower Library 2013
Watchtower Library 2007zob. Watchtower Library 2013zob.
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024