"Pan mój i Bóg mój"
(J 20, 28)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2017-07-28

Dogmatyka Katolicka Dogmatyka Katolickawyd.1959 Dogmatyka Katolicka
Dogmatyka Katolickastr.61

J 20, 28

Biblia TysiącleciaBiblia Tysiąclecia wyd.V Biblia Tysiąclecia
str.1421

Inne przekłady Pisma Świętego:

Biblia o. Jakuba Wujka Biblia o. Jakuba Wujka
str.194
wyd. ŚWIĘTY PAWEŁ Biblia paulińska
str.2383
Biblia Poznańska
Biblia Poznańska
str.286

Świadkowie Jehowy w roku 1922 o J 20, 28:

Strażnica 15 - go kwietnia 1922
15 - go kwietnia 1922
Strażnica 15 - go kwietnia 1922 Strażnica 15 - go kwietnia 1922str.125

A później w:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

J 20, 28

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.513

W prawej szpalcie interlinii oraz poniżej, zamieniono kolejność wyrazów:

The New World Translation of the Holy Scriptures The New World Translation of the Holy Scriptures The New World Translation of the Holy Scriptures2013

J 20, 28

The New World Translation of the Holy Scriptures
str.1457

Świadkowie Jehowy w Chrześcijańskich Pismach Greckich w Przekładzie Nowego Świata po grecku, w J 20, 28 nie zamienili kolejności wyrazów:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata po grecku Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata po grecku Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata po greckuwyd.1993

J 20, 28

The New World Translation of the Holy Scriptures
str.149

Porównajmy:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.513
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ—ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ The New World Translation of the Holy Scriptures
str.149
Pan mój i Bóg mój Pan mój i Bóg mój

W publikacji Świadków Jehowy czytamy:

Czy wierzyć w Trójcę? Czy wierzyć w Trójcę?wyd.1989
Czy wierzyć w Trójcę?
str.28
Czy wierzyć w Trójcę?
str.29

Jak można cytować werset, w którym Bóg jest napisany dużą literą, a w komentarzu używać słowo "bóg" małą literą? Świadkowie Jehowy muszą się zdecydować, albo Jezus jest Bogiem albo bogiem. Świadkowie Jehowy w swojej Biblii mają dwa sprzeczne ze sobą wersety o Chrystusie: "Słowo był bogiem" (J 1, 1), a w innym miejscu "Pan mój i Bóg mój" (J 20, 28). Zobaczmy:

Przekład Nowego Świata wyd.1997
   J 1, 1
Przekład Nowego Światastr.1332
   J 20,28
Przekład Nowego Światastr.1365
"Jakiemu "bogu" Jezus był podobny według nich? Jezus mówił: „Albowiem to samo, co On [Ojciec] czyni, podobnie i Syn czyni” (J 5:19), „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” J 14:9. Wypowiedź Tomasza „Pan mój i Bóg mój” jest pod wpływem Ducha Św., bo 1Kor 12:3 uczy: „Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ‘Panem jest Jezus’”. Zauważmy też, jak słowa „Pan mój i Bóg mój” (J 20:28) przypominają fragment „mój Boże i Panie” Ps 35:23 BT wyd. II; por. Tb 13:4, Jdt 5:21. Mało tego, identyczna fraza, jak w J 20:28, pada w Septuagincie w Ps 34:23, choć tam jest odwrócona kolejność słów: „Boże mój i Panie mój”." (zob: BÓSTWO CHRYSTUSA Włodzimierz Bednarski)

Strażnica 1985 Nr 7
1985 Nr 7
Strażnica 1985 Nr 7
str.24

Pismo Święte nie potwierdza tezy Świadków Jehowy, że Jezus jest „"bogiem", czyli "możnym"”. To jest kolejna manipulacja słowami. Podobną manipulację mamy w tej publikacji:

Strażnica 1958 Nr 17
1958 Nr 17
Strażnica 1958 Nr 17
str.23

Sprawdźmy, co mówi Pismo Święte o Bogu w Starym Testamencie:

Ne 9:32 bt2 "… teraz, Boże nasz - Boże wielki, potężny, straszliwy, dotrzymujący przymierza i łaski - niech …"
Ps 24:8 bt2 "Któż jest tym Królem chwały? Jahwe, dzielny i potężny, Jahwe, potężny w boju."
Ps 62:11 bt2 "Bóg raz powiedział, dwa razy to słyszałem: Bóg jest potężny."
Ps 89:8 bt2 "Jahwe, Boże Zastępów, któż równy jest Tobie? Potężny jesteś, Jahwe, a wierność Twoja w krąg Ciebie otacza."
Ps 93:4 bt2 "Ponad szum wód rozległych, ponad potęgę morskiej kipieli potężny jest Jahwe na wysokościach."
Ps 99:4 bt2 "Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość. Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne, prawo i sprawiedliwość w Jakubie Ty ustanowiłeś."

Jezus jak Bóg jest też potężny. Czyżby Bóg przestawał być Bogiem z tego powodu, bo jest "tylko" potężny?


Przebudźcie się! 22 kwietnia 2005
22 kwietnia 2005
Przebudźcie się! 22 kwietnia 2005
str.9

Nikt też nie utożsamia Jezusa z Ojcem, to po pierwsze. Po drugie, gdyby św. Tomasz chciał powiedzieć, że Jezus jest "boski", użyłby przymiotnika np. theios. Podobne określenia Nowy Testament używa dwukrotnie, ale w rodzaju żeńskim w (2 P 1, 3n.):

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

2 P 1, 3-4

Grecko-polski Nowy Testament
str.1118
Grecko-polski Nowy Testament
str.1119

W wersecie J 20, 28 wyraz Theos (Bóg) jest rzeczownikiem, a nie przymiotnikiem:

Grecko-polski Nowy Testament
str.498
Tabela kodów gramatycznychTabela kodów gramatycznychzob.

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
str.976

Oczywiście, Świadkowie Jehowy wiedzą co miał na myśli Tomasz. Dlaczego Świadkowie w tym wersecie mają "Mój Pan i mój Bóg!", skoro jak sami twierdzą, iż dosłownie jest odwrotnie? A więc: "Pan mój i Bóg mój!".

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
str.976

Ależ mamy pokrętne tłumaczenie. Do czego są zdolni Świadkowie Jehowy, aby podważyć Bóstwo Jezusa Chrystusa zapisane w Ewangelii. Jezus nie jest "bogiem"! Tomasz rzekł Bóg mój! [ho theos]. Wyznał wiarę w Bóstwo Chrystusa, co Świadkowie Jehowy za wszelką cenę chcą ukryć. Szatan jest nazwany "bogiem tego świata" (2 Kor 4, 4). Czy szatana też można nazwać "mój Bóg"?

Zobacz:

W jednej ze swoich publikacji Świadkowie Jehowy poniżają Jezusa z Jego boskości i zrównują ze stworzeniami:

Strażnica 1 września 1988
1 września 1988
Strażnica 1 września 1988 Strażnica 1 września 1988str.19
   J 1, 1
Przekład Nowego Światastr.1332
   2 Kor 4, 4
Przekład Nowego Światastr.1453

Wygląda na to, że w tej walce z Bóstwem Chrystusa, Świadkowie Jehowy zrównali Jezusa z szatanem. Biblia Świadków Jehowy w języku angielskim brzmi tak samo, jak przekład Nowego Testamentu spirytysty Johannesa Grebera. Czy Świadkowie Jehowy od spirytysty czerpali inspirację?

Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym?
zob.
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym?
wyd.ok.1958
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym?str.78
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym?str.79

No to mamy spirytystyczną Biblię w wydaniu spirytysty Grebera:

Nowy Testament Johannes Greber Nowy Testament Johannes GreberTom 1 wyd.2006 Nowy Testament Johannes Greberwyd.1937
   J 1, 1
Nowy Testament Johannes Greberstr.164
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
Johannes Greberzob. wyd.1937 Johannes Greber zob. zob. wyd.2013
Johannes Greberstr.164 Johannes Greber str.1425

Widzimy, że fraza "Word was a god" brzmi identycznie. Spirytysta Johannes Greber w J 20, 28 tak oddał ten werset:

   J 20, 28
Nowy Testament Johannes Greberstr.204

Spirytysta poniżył Jezusa pisząc Pan z małej litery ("My lord") i usunął słowo Bóg, zastępując słowem "master".

Zobacz:

Mamy jeszcze innego spirytystę, którego Świadkowie Jehowy cytują:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światazob. wyd.1994
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.414

J 1, 1:

John Samuel Thompson Świadkowie Jehowy
John Samuel Thompsonwyd.1829 Johannes Greber zob. zob. wyd.2013
Johannes Greberstr.12 New World Translation of the Holy Scripturesstr.1425
Zobacz:

Jezus Droga Prawda Życie Jezus Droga Prawda Życiewyd.2017 Jezus Droga Prawda Życie
Jezus Droga Prawda Życie
str.307

Nowy Testament milczy, iż Jezus jest rzekomo przedstawicielem "Boga Jehowy". Co oznacza, że Jezus żyje "jako istota boska"?

Pwt 32, 39 J 1, 1
"Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze Mną żadnego boga" "Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo"

Podsumowanie:

J 20, 28

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentustr.498
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentuzob. Komentarz praktyczny do Nowego Testamentuwyd.1975
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentustr.508
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentustr.509

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

J 20, 28

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
str.2383

Ewangelia wg św. Jana, Edycja św. Pawłazob. Ewangelia wg św. Jana, Edycja św. PawłaEdycja Świętego Pawła Ewangelia wg św. Jana, Edycja św. Pawławyd.2010
   J 20, 28-29
Ewangelia wg św. Jana
str.312
Ewangelia wg św. Jana
str.316
Ewangelia wg św. Jana
str.317

Biblia dla każdego Biblia dla każdego Biblia dla każdegoKielce 2007
J 1, 1

Biblia dla każdego
str.294
Biblia dla każdegostr.294 Biblia dla każdegostr.294
J 20, 28

Biblia dla każdego
str.352
Biblia dla każdego
str.352

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024