Czy wierzyć w Trójcę?

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy po raz kolejny podejmują temat "Czy wierzyć w Trójcę?" W tej publikacji czytamy:

Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013
SIERPIEŃ 2013
Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013
str.12

Odpowiedź jest twierdząca. Nauka o Trójcy Świętej jest zgodna z Biblią. Natomiast nie jest prawdą, co piszą powyżej Świadkowie Jehowy, iż "Według tego dogmatu Ojciec, Syn i duch święty są jednym Bogiem". Prawda jest taka, że według tego dogmatu: Ojciec, Syn i Duch Święty są jednym Bogiem. Dogmat mówi o trzech Osobach. Duch Święty jest trzecią Osobą Trójcy Świętej, dlatego piszemy z dużej litery. Takie nieścisłości ze strony Świadków Jehowy należy natychmiast prostować, bo przecież ta publikacja ma trafić w ręce katolików i nie tylko.

Na wstępie, aby nie było żadnych wątpliwości, trzeba jasno i stanowczo stwierdzić, iż Świadkowie Jehowy nie są chrześcijanami:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismzob. wyd. 1991
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.23

Ważne:

Dogmatyka KatolickaDogmatyka Katolicka str.61

Świadkowie Jehowy w fałszywym obrazie przedstawiają Trójcę Świętą w tej postaci:

Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013
SIERPIEŃ 2013
Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013
str.12

Należy natychmiast się temu przeciwstawić:

Świat symboliki chrześcijańskiej
Warszawa 1991
Świat symboliki chrześcijańskiej
Świat symboliki chrześcijańskiej
ilustracje na końcu książki

Zadajmy więc Świadkom Jehowy pytanie. Dlaczego przedstawiają heretyckie wyobrażenie Trójcy Świętej mimo jasnej deklaracji papieża Urbana VIII z 1628 roku? Czyżby Świadkowie Jehowy nie słyszeli nic o tym? Najwyższy czas, aby anonimowi redaktorzy douczyli się.

Zobacz:

Teraz odpowiedzmy na zarzuty Świadków Jehowy:

Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013
str.12

Sobory były m.in. odpowiedzią na pojawiające się herezje. Należało wówczas sprecyzować poszczególne twierdzenia i opisać je, by było jasne, jaka jest nauka Kościoła.

Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013
str.12

Jak już wyżej wspomniałem, sobory były m.in. odpowiedzią na pojawiające się herezje. Nie było wówczas telefonów komórkowych, telewizji, radia, konferencji prasowych, czyli błyskawicznej formy komunikacji. Gdy dana herezja (np. arianizm) stała się już niebezpieczna dla Kościoła, wówczas zwoływano sobór, aby jasno sprecyzować dany temat. Dzisiaj jest inaczej. Pojawia się publikacja Towarzystwa Strażnica i w dobie internetu już jest odpowiedź na tę publikację, zanim ona dotrze w sierpniu do rąk czytelników. Nauka o Trójcy Świętej była już w II w. po Chr., jak czytamy w tej publikacji Świadków Jehowy:

Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013
Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013str.88

Świat symboliki chrześcijańskiejstr.12 Świat symboliki chrześcijańskiej
str.12

Jacy znowu "rzekomi chrześcijanie"? Dlaczego rzekomi? Bo nie wierzyli tak, jak współcześni Świadkowie Jehowy? Chrześcijanie od początku wierzyli, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem i od początku oddawali Mu należną boską cześć. I to właśnie z heretykami, którzy twierdzili, że Jezus został stworzony toczono polemiki.


Dalej w publikacji czytamy:

Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013str.12 Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013
str.12

Konstantyn "zaproponował soborowi zatwierdzenie niejasnej formuły, że Jezus jest "współistotny" (homoousios) Ojcu"? Konstantyn był poganinem, w jaki więc sposób wpadł na pomysł, by sobór zatwierdził formułę, iż Jezus jest współistotny Ojcu? Fundamentem pod dogmat o Trójcy Świętej jest Pismo Święte. Natomiast trzeba było sprecyzować niektóre pojęcia, jak osoba czy natura, by wyjaśnić trudne fragmenty w Biblii. Chrześcijanie od początku wierzyli i głosili, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem i nie trzeba było im specjalnych pojęć używać. Głosili Chrystusa, tam gdzie imię Jego było nieznane. Tak jak św. Paweł (Rz 15,20-21). Ale jak pojawili się heretycy, którzy zaczęli kombinować, jakby tu podważyć wiarę chrześcijan, to trzeba było się wznieść na wyższy poziom i trudne sformułowania biblijne precyzyjnie wyjaśnić. O trudnych fragmentach w Piśmie Świętym pisał już św. Piotr:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

2 P 3, 15-16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013
str.12

Jeśli chodzi o J 4, 23, to zacytujmy kontekst:

J 4, 23

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

A w innym miejscu Pan Jezus mówi:

J 5, 23

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Kim jest Jezus Chrystus, że On sam zrównuje siebie z czcią jaka należy się Ojcu? Czy Świadkowie Jehowy oddają cześć Jezusowi tak jak Ojcu?


Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013
str.12

Biblia nie uczy, że "Ojciec, Syn i duch święty stanowią trzy osoby tworzące jednego Boga". Biblia nie tworzy jednego Boga. Biblia mówi, że Bogiem jest Ojciec (1 Kor 8, 6), Bogiem jest Syn (J 1, 1) i Bogiem jest Duch Święty (1 Kor 6, 19-20; por. 1Kor 3, 16). Nie są to "trzej Bogowie", lecz trzy Osoby w jednym Bogu. Każda z Osób jest Bogiem, tzn. jednym Bogiem co do natury. Wolno nam powiedzieć, że istnieją trzy Osoby, tj. trzej posiadający jedno bóstwo, a nie ma trzech Bożych natur czyli trzech bogów. Dlatego nie ma sensu zarzut: trzy jest jeden, a jeden jest trzy; pojęcia, za pomocą których wyrażamy Bożą nieskończoność, nie są sprzeczne, gdyż mówimy, że "trzy" oznacza sposoby posiadania bóstwa, a "jeden" wskazuje na jedną naturę bóstwa.


Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013
str.13

To, że nie ma słowa "Trójca", to żaden argument. W Biblii nie ma też sformułowań które używają Świadkowie Jehowy (np. 'rok 1914') i to im wcale nie przeszkadza wyznaczać daty rzekomego niewidzialnego powrotu Chrystusa. Świadkowie Jehowy piszą, iż Jezus nie stwierdził, że jest równy Bogu. Powiedział jednak: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" (J 10, 30). Siebie wymienił przed Ojcem na pewno nie bez powodu. Werset ten nie wyklucza też tej samej boskiej natury Syna i Ojca, choć są Oni odrębnymi Osobami. Owszem, Jezus jako człowiek oddawał cześć Bogu, swemu Ojcu. Modlił się do swego Ojca (Łk 22, 41-44) jako człowiek. W swej boskiej naturze był Mu równy. Będący w naturze Boga, gdy przyjął ludzką naturę, stał się niższym od aniołów, a mimo to Bóg Ojciec powiedział:

Hbr 1, 6

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Flp 2, 6

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

A sam Jezus powiedział:

J 5, 23

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mszał Rzymski w prefacji o Najświętszej Trójcy:

Mszał Rzymski Mszał Rzymski
Poznań 1986
Mszał Rzymskizob. zob. śpiewane
Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013str.13 Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013
str.13

Strasznie okrojona ta wersja, więc zacytujmy w całości:

Breviarium Fidei
zob.
Poznań 1988
Breviarium Fidei
str.611
Breviarium Fidei
str.612

Świadkowie Jehowy zacytowali fragmenty Nicejskiego wyznania wiary:

Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013str.13 Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013
str.13

i na tej podstawie, co chcą udowodnić? Że nie ma Trójcy Świętej? Że jest to sprzeczne z Biblią?

Oto ich argumenty

Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013str.13

I to ma być argument? Przecież Jezus w swej ludzkiej naturze jest niższy od swego Ojca:

J 14, 28

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

1 Kor 11, 3

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Powyższe wersety wcale nie przeczą nauce o Trójcy Świętej. O co więc chodzi Świadkom Jehowy? Przecież nauka o Trójcy Świetej nie mówi wyłącznie o tym, że Jezus jest tylko Bogiem. Jest również człowiekiem. Świadkowie Jehowy bardzo często, by podważyć boskość Chrystusa używają właśnie argumentów mówiących o Jego człowieczeństwie. Jest to pewnego rodzaju manipulacja i o tym trzeba napisać.

Najtrudniejsze stronice Biblii Najtrudniejsze stronice Biblii Najtrudniejsze stronice Biblii
wyd.1989
Najtrudniejsze stronice Biblii
Najtrudniejsze stronice Biblii
str.338
Najtrudniejsze stronice Biblii
str.339

Następny argument:

Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013str.13

J 20, 17

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Gdyby Jezus był stworzeniem, jak uczą Świadkowie Jehowy, powiedziałby: "idę do Boga naszego". Tak jednak nie powiedział. Inna jest bowiem relacja między Nim, a Ojcem, inna jest relacja między nami, a Bogiem.

Następny argument:

Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013str.13

Odpowiedź jest prosta:

Breviarium FideiBREVIARIUM FIDEI Poznań 1988 str.611

Następny argument:

Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013str.13

I czego ma ten werset dowodzić? Że nie ma Trójcy Świętej, bo chwała należy się Bogu i Ojcu? Św. Piotr w innym miejscu kończy swój List takimi słowami:

2 P 3, 18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Ten werset potwierdza jedność w istocie i równość w majestacie Osób Ojca i Syna. Bowiem zarówno Ojcu i Synowi należy się cześć i chwała:

Ap 5, 13

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Następny argument:

Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013str.13

Co ten werset mówi? Co on ma dowodzić? Odpowiedzmy Świadkom Jehowy merytorycznie:

Jezus jako Archezob. Katowice 2001
Jezus jako Archestr.98

Nie wiadomo o co chodziło Świadkom Jehowy z tymi cytatami w swoim artykule Czy wierzyć w Trójcę. Niczego przecież nie udowodnili. Zacytujmy jeszcze jeden "argument" Świadków Jehowy:

Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013
SIERPIEŃ 2013
Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013str.13

A co takiego Świadkowie Jehowy wykropkowali? Zobaczmy:

Błędy doktryny Świadków Jehowy Błędy doktryny Świadków Jehowy Błędy doktryny Świadków Jehowywyd.2004
Błędy doktryny Świadków Jehowystr.435 Błędy doktryny Świadków Jehowystr.435
Błędy doktryny Świadków Jehowystr.435 Błędy doktryny Świadków Jehowystr.435

Ewangelia za funty:

Strażnica czerwiec 20151 CZERWCA 2015 Strażnica czerwiec 2015str.14

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022