Z cyklu: "Uczymy się z Biblii".
Kto stworzył niebo i ziemię?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2019-01-11

W tym artykule przyjrzymy się pierwszemu rozdziałowi książki "Uczymy się z Biblii": "Bóg stwarza niebo i ziemię". Anonimowi autorzy książki próbują przekonać dzieci, iż niebo i ziemię stworzył "Bóg Jehowa", ale nie był przy tym sam. Czy jest to nauka biblijna, przekonamy się zaglądając do Pisma Świętego, sprawdzając w ten sposób wywody autorów.

Uczymy się z Biblii Uczymy się z Bibliiwyd.2017 Uczymy się z Biblii
Uczymy się z Biblii
str.8

Pismo Święte w Księdze Rodzaju milczy na ten temat! Co jest na to dowodem? Cytat podany przez Świadków Jehowy na tej samej stronie:

Uczymy się z Biblii
str.8

Jak czytamy, Bóg jest Stwórcą nieba i ziemi, a nie "Bóg Jehowa". Dalej czytamy coś o aniołach:

Uczymy się z Biblii
str.8

W czym aniołowie są podobni do Boga?

„W całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Ponieważ zawsze kontemplują «oblicze Ojca…, Który jest w niebie» (Mt 18,10), są wykonawcami Jego rozkazów, «by słuchać głosu Jego słowa» (Ps 103, 20)”.
Jako stworzenia czysto duchowe aniołowie posiadają rozum i wolę: są stworzeniami osobowymi5 i nieśmiertelnymi6. Przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały7.” (KKK, 329 – 330)

Jako stworzenia natury duchowej, aniołowie posiadają rozum i wolną wolę w stopniu doskonalszym niż człowiek, niemniej w stopniu skończonym. (…) Aniołowie są więc bytami osobowymi i w tym znaczeniu także oni stanowią obraz i podobieństwo Boga.” (Jan Paweł II, Audiencja Generalna, 6 sierpnia 1986 r.)

Aniołowie nie posiadają ciała; są czystymi duchami i dlatego nieśmiertelni. Człowiek natomiast składa się z nieśmiertelnej duszy i z śmiertelnego, materialnego ciała. Anioł i człowiek stanowią odrębny rodzaj. Można powiedzieć, że anioł jest obrazem Boga-Ducha, człowiek zaś Boga-Syna.
Zobacz:

Czy prawdą jest, że "nie widzimy Jehowy"? Redaktorzy mają widocznie słabą pamięć, bo w ich publikacjach "Jehowę" można zobaczyć w tych publikacjach:

Wspaniały finał Objawienia bliski Wspaniały finał Objawienia bliskiwyd.1993 Wspaniały finał Objawienia bliski
Wspaniały finał Objawienia bliski
str.75
Wspaniały finał Objawienia bliski
str.78

Pilnie zważaj na proroctwa Daniela Pilnie zważaj na proroctwa Danielawyd.1999 Pilnie zważaj na proroctwa Danielastr.164

Proroctwo Izajasza t.1 Proroctwo Izajasza t.1 Proroctwo Izajasza t.1wyd.2000
Proroctwo Izajasza t.1
str.91

Uczymy się z Biblii Uczymy się z Biblii
str.8

Pismo Święte nic nie mówi, że Bóg sobie stworzył anioła, pomocnika, który miał rzekomo pomagać "Jehowie" przy stwarzaniu gwiazd, planet. Tutaj trzeba nadmienić, że tym aniołem wg nauczycieli Towarzystwa Strażnica, jest Jezus Chrystus. Redaktorzy o tym nie wspomnieli w tej książce. Ten etap jest jeszcze przed dziećmi, kiedy będą starsze.

Twierdzenie Świadków Jehowy, że jakiś anioł Boży pomagał stwarzać gwiazdy, planety, jest sprzeczne z ich Biblią:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1034

W wersecie pada pytanie retoryczne: "Kto był wtedy ze mną?" No właśnie! Kto? Skoro Bóg sam stworzył niebo i ziemię, to jest oczywistością, iż nikogo, a więc żadnego pierwszego anioła z Nim nie było. Jeśli założymy, że Bóg i anioł, który jest stworzeniem, są razem, to Bóg wtedy nie jest już sam. Pismo Święte jednak stwierdza jasno, że tylko Bóg stworzył niebo i ziemię:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio

Rdz 1, 1

Pięcioksiąg Vocatio
str.1

Bóg stworzył, a nie stwarzali. To jest przecież jasne.

Rdz 1, 1 Kol 1, 15-17
"Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię." "On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone
(...)
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie."

Jeśli Syn Boży "jest przed wszystkim", tzn., że istnieje jako Bóg (Flp 2, 6; Ap 22, 13) przed wszystkimi rzeczami stworzonymi, to nie jest aniołem, pierwszym stworzeniem "Jehowy", jak tego by chcieli Świadkowie Jehowy.

Określenia -rodny ("pierworodny" Kol 1,15) czy -rodzony "jednorodzony" J 1,18) nie mają nic wspólnego ze słowem stworzony. W języku greckim pierworodny to prototokos, a pierwszy stworzony to protoplastos (Mdr 10:1 wg LXX). Jezus jest określany tylko tym pierwszym terminem, a tym drugim Adam

Ps 102, 26 Hbr 1, 10
"Ty niegdyś założyłeś ziemię i niebo jest dziełem rąk Twoich." "Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa."
Zobacz:

Co jeszcze Świadkowie Jehowy proponują w książce dla dzieci? Zobaczmy:

Uczymy się z Biblii Uczymy się z Biblii
str.8

"Jehowa powiedział" albo "Jehowa stworzył" - twierdzenia te są obce Biblii. Poprawne to: Bóg powiedział oraz Bóg stworzył. O "Jehowie" w Piśmie Świętym nie ma mowy. W Piśmie Świętym czytamy o Bogu, który stworzył niebo i ziemię oraz stworzył człowieka. A co proponują Świadkowie Jehowy?

Uczymy się z Biblii Uczymy się z Biblii
str.8

W Piśmie Świętym nie ma mowy o tym, co chcą wmówić dzieciom anonimowi redaktorzy: "Jehowa powiedział do pierwszego anioła: 'stwórzmy człowieka'". Świadkowie Jehowy celowo zamieniają wyrazy z "uczyńmy" na "stwórzmy", by wyglądało na to, że "Jehowa" wraz aniołem stwarzyli człowieka. A tak nie jest. Z Jezusa, Syna Bożego, Świadkowie Jehowy chcą zrobić pierwsze stworzenie "Boga Jehowy". Co na to Pismo Święte:

Rdz 1, 26-27

Pięcioksiąg Vocatio
str.4

A więc w Piśmie Świętym czytamy "uczyńmy ludzi na nasz obraz", a nie "stwórzmy". "Jehowa" z aniołem nie stworzyli, lecz czytamy, iż stworzył Bóg, i nie "na nasz obraz", lecz stworzył Bóg ludzi na "swój obraz".

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1991

Rdz 1, 26-27

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
Biblia Poznańska
str.6

Księga Rodzaju ed. św. Pawła
Księga Rodzaju ed. św. Pawła
Edycja Święty Paweł
Księga Rodzaju ed. św. Pawła
wyd.2013
Księga Rodzaju ed. św. Pawła
str.165
Księga Rodzaju ed. św. Pawła
str.169

Uczymy się z Biblii Uczymy się z Biblii
str.8

Ta książka ma jeden cel. Tak kształtować umysł dziecka, by od początku ukierunkować na wierzenia podawane przez tzw. Ciało Kierownicze Świadków Jehowy. Jak się możemy przekonać, opowieści redaktorów daleko odbiegają od prawdy. Do głów wpaja się dzieciom ideologię, a nie prawdziwą treść Pisma Świętego. Już w świetle Nowego Testamentu widzimy prawdę jaką dał nam Bóg, czyli jak dojść do poznania Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela świata. Jak z Nim iść przez życie i jak z Nim spędzić wieczność.


STWÓRCA
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 44, 24
"Jam jest Jahwe, uczyniłem wszystko,
sam rozpiąłem niebiosa,
rozpostarłem ziemię;
a któż był ze Mną?"
Hbr 1, 10-12
"Tyś, Panie, na początku osadził ziemię,
dziełem też rąk Twoich są niebiosa."
Rz 1, 3
... Bóg rzekł: Niechaj się stanie
J 1, 10
... świat stał się przez Nie ...
Iz 45, 18
Albowiem tak mówi Jahwe,
Stworzyciel nieba, On Bóg,
który ukształtował i wykończył ziemię,
który ją mocno osadził,
który nie stworzył jej bezładną,
lecz przysposobił na mieszkanie:
Ja jestem Jahwe i nie ma innego.
Kol 1, 16-17
... w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne,
czy Trony, czy Panowania,
czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego
zostało stworzone.
On jest przed wszystkim
i wszystko w Nim ma istnienie.
Ps 102, 26-28
Ty niegdyś założyłeś ziemię
i niebo jest dziełem rąk Twoich.
Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz.
I całe one jak szata się zestarzeją:
Ty zmieniasz je jak odzienie
i ulegają zmianie,
Ty zaś jesteś zawsze ten sam
i lata Twoje nie mają końca.
Ps 33, 9
On sam rozkazał, a zaczęło istnieć.
Rdz 1, 1
Bóg stworzył niebo i ziemię.
Iz 48, 13
Moja to ręka założyła ziemię
i moja prawica rozciągnęła niebo.
Hbr 1, 10-12
Tyś, Panie, na początku osadził ziemię,
dziełem też rąk Twoich są niebiosa.
One przeminą, ale Ty zostaniesz
i wszystko jak szata się zestarzeje,
i jak płaszcz je zwiniesz,
jak odzienie, i odmienią się.
Ty zaś jesteś ten sam,
a Twoje lata się nie skończą.

DLA NIEGO
Bóg Ojciec Syn Boży
Rz 11, 36
... z Niego i przez Niego,
i dla Niego [jest] wszystko.
Kol 1, 16
Wszystko przez Niego
i dla Niego zostało stworzone.
Kol 1, 17 "On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie."
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023