JEZUS DROGA, PRAWDA I ŻYCIE
CHRYSTUS PO PRAWEJ STRONIE BOGA
Czy św. Jan oglądał niewidzialny powrót Jezusa w roku 1914?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-07-12

Świadkowie Jehowy wydali kolejną pozycję, która ma zastąpić wcześniejszą książkę "Największy ze wszystkich ludzi" wydaną w roku 1991. Od tego czasu wiele się zmieniło w nauczaniu Świadków Jehowy, wydano zrewidowaną wersję Przekładu nowego Świata (Biblia Świadków Jehowy), więc potrzeba jest skorygowania starych nieaktualnych już nauk. Służy do tego książka Jezus Droga, Prawda i Życie, w której z posortowanych tematycznie podkatalogów znajduje się art. "CHRYSTUS PO PRAWEJ STRONIE BOGA":

Jezus, Droga Prawda i Życie Jezus, Droga Prawda i Życiewyd.2017 Jezus, Droga Prawda i Życie Jezus, Droga Prawda i Życie
Jezus Droga Prawda Życie
str.312

Zadajmy pytanie: Czy św. Jan oglądał niewidzialny powrót Jezusa w roku 1914?

Jezus Droga Prawda Życie
str.313

Co Pismo Święte mówi o powrocie Chrystusa? Zobaczmy:

Mt 27, 11 Mt 24, 42-44 Ap 1, 7
"Jezusa zaś postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: Czy ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Tak, Ja nim jestem." "Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie." "Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. "

Świadkowie Jehowy napisali, iż rzekomo powrót Jezusa w roku 1914 oglądał św. Jan, a wcześniej uczyli, iż w roku 1914 został "dostrzeżony tylko przez swoich naśladowców" (podkr.moje). Czy oni też byli "pod wpływem ducha"?

Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludziwyd.1991 Największy ze wszystkich ludzi
Największy ze wszystkich ludzi
Największy ze wszystkich ludzi

Ciekawostką jest fakt, że tutaj Świadkowie Jehowy twierdzą, że niewidzialny powrót (?!) został dostrzeżony w roku 1914, a w tym czasie uczono, iż Jezus powrócił niewidzialnie na ziemię w roku 1874:

Harfa Boża
zob.
wyd.pol.1929 zob.
Harfa Boża
Harfa Boża
str.239
Zobacz więcej:

Czy można wierzyć dzisiaj naukom Świadków Jehowy, którzy wcześniej uczyli o niewidzialnym powrocie Jezusa w roku 1874 na ziemię, potem zmienili powrót na rok 1914?

Jezus Droga Prawda Życie Jezus Droga Prawda Życiestr.313

Jeszcze niedawno Świadkowie Jehowy przyznali w jednej ze swoich publikacji, iż "dzień Pański", to był zupełnie inny okres, czyli od czasów apostolskich aż do dzisiaj, jak czytamy w poniższej publikacji:

Strażnica 1982 Nr 18Strażnica 1982 Nr 18 Strażnica 1982 Nr 18str.17 Strażnica 1982 Nr 18str.18

Teraz zrozumieli, a wcześniej nie rozumieli? Apostołowie nie nauczali nic o roku 1914. Nie przekazali swoim następcom nauki, iż w roku 1914 Jezus zasiądzie na tronie, że w tym roku rozpocznie się "dzień Pański", a szatana wyrzuci po roku 1914 z nieba. To wymysł Świadków Jehowy. Nauka ta nie była znana pierwszym chrześcijanom.


Apokalipsa św. Janazob. Apokalipsa św. Jana, Edycja św. PawłaEdycja Świętego Pawła Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawławyd.2012
Jezus Droga Prawda Życie
str.114
Jezus Droga Prawda Życie
str.115

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Komentarz do Ap 1, 9-20:

Jezus Droga Prawda Życie
str.2693
Jezus Droga Prawda Życie
str.2694

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024