Biblia czy publikacje Towarzystwa Strażnica? Co na pierwszym miejscu?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-11-22

Czy publikacje Świadków Jehowy to "wyśmienite materiały" do studiowania Pisma Świętego? Czy naprawdę te "materiały", są "darami od Jehowy"? Co dla Świadków Jehowy jest ważniejsze? Publikacje Świadków Jehowy, w których nauki ciągle się zmieniają czy Pismo Święte niezmienne od wieków?

Strażnica 1 maja 1995Strażnica 1 MAJA 1995 Strażnica 1 maja 1995
str.19

Czy Biblia nie jest wyśmienitym materiałem do studiowania?

J.F. Rutherford Wolność  1932 J.F. Rutherford Wolność  1932wyd.1932

Najpierw komentarze, potem Biblia:

J.F. Rutherford Wolność  1932
str.61
J.F. Rutherford Wolność  1932
str.62

Oczywiście nie za darmo:

J.F. Rutherford Wolność  1932
str.62

Strażnica 1 maja 1995Strażnica Nr 9 1 maja 1995 Strażnica 1 maja 1995 Strażnica 1 maja 1995
str.13

Szkoda, że Świadkowie Jehowy nie zacytowali tego, co napisał Pastor Karol Russell w ang. Strażnicy [The Watch Tower] z 15 IX 1910 r.:

Strażnica 1987 Nr 18Pastor Karol Russell Strażnica 15.IX.1910 r.Strażnica 15.IX.1910 r. Strażnica 15.IX.1910 r.str.4685 [reprint]
Jeśli sześć tomów WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO jest praktycznie Biblią uporządkowaną przedmiotowo z podanymi biblijnymi tekstami dowodowymi, możemy bez popełnienia niewłaściwości nazwać tomy: Biblią w uporządkowanej postaci. Należy powiedzieć, że tomy są nie tylko komentarzami Biblii. Praktycznie są one samą Biblią, ponieważ nie przejawia się w nich dążenie do budowania jakiejś doktryny (...) Dalej, nie tylko widzimy, że ludzie nie mogą zrozumieć Boskiego Planu przez studiowanie samej Biblii, ale obserwujemy również fakty, iż jeśli ktoś odkłada WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO nawet po korzystaniu z nich, zapoznaniu się z nimi, po czytaniu ich przez dziesięć lat, jeśli wówczas odkłada i ignoruje je, korzystając tylko z Biblii, to chociażby używał Biblii ze zrozumieniem przez dziesięć lat - nasze doświadczenie pokazuje - w ciągu dwóch lat pogrąży się w ciemnościach. Z drugiej strony, jeśli ktoś czytałby tylko WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO z cytowanymi odnośnikami biblijnymi, a nie przeczytałby ani jednej strony Biblii jako takiej, wówczas po dwóch latach byłby w świetle prawdy, ponieważ miałby światło Pisma Świętego
Tekst polski za "Teraźniejsza Prawda" Nr 358, XI 1985 r. s. 174-175, wyd. Świecki Ruch Misyjny "Epifania"; patrz też "Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa" Nr 4, 1975 wyd. Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego; por. też ang. Strażnica [The Watchtower] Nr 13, 1957 s. 414-415).
ludzie nie mogą zrozumieć Boskiego Planu przez studiowanie samej Biblii (...) jeśli ktoś czytałby tylko WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO z cytowanymi odnośnikami biblijnymi, a nie przeczytałby ani jednej strony Biblii jako takiej, wówczas po dwóch latach byłby w świetle prawdy, ponieważ miałby światło Pisma Świętego
Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania, wyd. pol. 1989 Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania, wyd. pol. 1989 Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania, wyd. pol. 1989wyd.1989
Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania, wyd. pol. 1989
str.207

Czy współcześni Świadkowie Jehowy nadal czytają "Wykłady Pisma Świętego"? Czytając Russella, czytają przecież Biblię. Jeśli już nie czytają "Wykładów", to przestali czytać Biblię?

Zobacz więcej:

W poniższych publikacjach czytamy:

Strażnica 1 grudnia 1990
1 grudnia 1990
Strażnica 1 grudnia 1990
str.19
Strażnica 1 maja 1992
1 maja 1992
Strażnica 1 maja 1992
str.31

Zobaczmy jeszcze tutaj:

Strażnica 1 kwietnia 2007
1 kwietnia 2007
Strażnica 1 kwietnia 2007
str.25

oraz:

Strażnica 1 maja 1995Strażnica 15 września 2010 Strażnica 15 września 2010
str.8
Strażnica 1 grudnia 1990 Strażnica 1 maja 1992 Strażnica 1 kwietnia 2007 Strażnica 15 września 2010
"Mamy też sposobność miłować braci sprawujących przewodnictwo w zborze lub w ogólnoświatowej widzialnej organizacji Jehowy. W zakres tego wchodzi zachowywanie lojalności wobec „niewolnika wiernego i rozumnego” (Mateusza 24:45-47). Musimy przyznać, że choćbyśmy nie wiadomo jak długo czytali Biblię, nigdy nie poznalibyśmy prawdy samodzielnie." (s.19) "Rzecz jasna, potrzebna jest pomoc. Trudno oczekiwać, by dostrzegł to światło ktoś, kto tylko czyta Biblię, nie korzystając ze środków zgotowanych przez Boga. Dlatego Jehowa Bóg ustanowił „niewolnika wiernego i rozumnego”, zapowiedzianego w Ewangelii według Mateusza 24:45-47." (s.31) "Wierny niewolnik nie szczędzi starań, by dostarczać drugim owcom pokarmu duchowego we właściwym czasie, a one dostrzegają wynikające z tego liczne korzyści. Pokornie przyznają, że bez pomocy niewolnika wiernego i roztropnego wcale lub prawie wcale nie znałyby cennych prawd biblijnych, dotyczących między innymi zwierzchnictwa Jehowy, uświęcania Jego imienia, Królestwa, nowych niebios i nowej ziemi, duszy, stanu umarłych, a także tego, kim naprawdę są Jehowa i Jego Syn oraz czym jest duch święty." (s.25) "Gdybyśmy ignorowali wskazówki osób, które Jezus wyznaczył do troszczenia się o jego mienie, nie zdołalibyśmy nawiązać bliskiej więzi z Jehową. Bez wsparcia „niewolnika wiernego i roztropnego” nie zrozumielibyśmy w pełni nauk zawartych w Słowie Bożym ani nie umielibyśmy ich stosować w praktyce (Mat. 24:45-47)." (s.8)

Anonimowi redaktorzy Towarzystwa Strażnica twierdzą, że to ich należy słuchać, a właściwie słuchać tzw. "Ciała Kierowniczego" Świadków Jehowy. Biblii nie da się zrozumieć bez ich pomocy? Ciekawe twierdzenie znajdziemy poniżej:

Strażnica 1 maja 1995Strażnica listopad 2016 Strażnica listopad 2016
str.16

Pismo Święte milczy o tym, że w jakimś 1919 roku "Jezus ustanowił wiernego niewolnika, żeby przekazywać pokarm duchowy". O rzekomym wyniesieniu Jezusa do chwały w tym samym roku, Pismo Święte również milczy.

Zobacz:

Natomiast o chwale Jezusa wspomina w doksologii św. Piotr:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

A cóż to, za "wierny niewolnik", który popełnia błędy doktrynalne?

Strażnica Luty 2017
Luty 2017
Strażnica Luty 2017str.26

Wróćmy do pytania postawionego na początku: Biblia czy publikacje Towarzystwa Strażnica? Co na pierwszym miejscu?

Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023